DFP - Diplom z odbornej francúzštiny

 

Zápis Skúšky
16. - 27. apríl 2018 22. jún 2018
1. - 31. október 2018 23. november 2018

 

Tento diplom, ktorý vznikol v spolupráci s Obchodnou a priemyselnou komorou v Paríži (CCIP), potvrdzuje úroveň kandidátov v odbornej francúzštine.

Francúzsky inštitút na Slovensku je skúšobným centrom na Slovensku.

Diplomy z odbornej francúzštiny valorizujú ovládanie francúzštiny v oblasti podnikania, medzinárodných vzťahov, cestovného ruchu, hoteliérstva a gastronómie.

 

 

Pre viac informácií:

  • Viac informácií o tomto diplome nájdete tu.

 

Diplom z odbornej francúzštiny v oblasti medzinárodných vzťahov

 

Tento diplom hodnotí schopnosť uviesť jazykové znalosti a zručnosti kandidáta do praxe v oblasti medzinárodných vzťahov. Je dostupný na úrovni B1, B2, C1.