DFP - Diplom z odbornej francúzštiny

 

Zápis Skúšky
do 12. júna 2019 21. jún 2019
do 31. októbra 2019 22. november 2019

 

Tento diplom, ktorý vznikol v spolupráci s Obchodnou a priemyselnou komorou v Paríži (CCIP), potvrdzuje úroveň kandidátov v odbornej francúzštine.

Francúzsky inštitút na Slovensku je skúšobným centrom na Slovensku.

Diplomy z odbornej francúzštiny valorizujú ovládanie francúzštiny v oblasti podnikania, medzinárodných vzťahov, cestovného ruchu, hoteliérstva a gastronómie.

 

 

Pre viac informácií:

  • Viac informácií o tomto diplome nájdete tu.

 

Diplom z odbornej francúzštiny v oblasti medzinárodných vzťahov

 

Tento diplom hodnotí schopnosť uviesť jazykové znalosti a zručnosti kandidáta do praxe v oblasti medzinárodných vzťahov. Je dostupný na úrovni B1, B2, C1.