Jarný semester 2019

TERMÍNY KURZOV

Zápisy* Kurzy

28. januára - 8. februára 2019

od 13:00 do 17:00

13. februára - 5. júna 2019

* Vstupné testy od 13:00 à 16:45.

 

PONUKA KURZOV

ROZVRH na stiahnutie:

 

 

Kurzy všeobecnej francúzštiny

 

Úroveň Dĺžka kurzu Bežná cena

10% zľava

Študenti (ISIC) /Seniori

Všeobecná francúzština

1–2× (TÝŽDEŇ)

A1/A2/B1 60 x 45 min 249 € 224 €

Všeobecná francúzština

1–2× (TÝŽDEŇ)

B2/C1/C2 60 x 45 min 269 € 242 €

Francúzština pre mládež

1–2× (TÝŽDEŇ)

A1/A2/B1 60 x 45 min 249 € _

Francúzština pre deti

1× (TÝŽDEŇ)

A1/A2 30 x 60 min 180 € _

REFRESH úrovne

1× (TÝŽDEŇ)

A1/A2/B1/B2 30 x 45 min 159 € 139 €

Konverzácia

1× (TÝŽDEŇ)

A2/B1/B2/C1 30 x 45 min 159 € 139 €

Zlepšenie písomného prejavu a gramatiky

1× (TÝŽDEŇ)

B1/B2 30 x 45 min 159 € 139 €

 

Prípravné kurzy francúzštiny

  Úroveň Trvanie Bežná cena Certifikát
Kurzy na skúšky DELF-DALF B1/B2/C1 60 x 45 min 299 € DELF-DALF
Francúzština v profesijnej komunikácii A1/A2/B1/B2 30 x 45 min 180 € DELF PRO
Obchodná francúzština B1/B2/C1

30 x 45 min

60 x 45 min

180 €

269 €

DFP
Francúzština medzinárodných vzťahov tous les niveaux

30 x 45 min

60 x 45 min

180 €

269 €
DFP
Právnická francúzština B2/C1

30 x 45 min

60 x 45 min

180 €

269 €
DFP

 

Kurzy prispôsobené potrebám klienta

 

Kurzy pre jednotlivcov, malé skupinky, či podniky, ušité na mieru podľa aktuálnych jazykových potrieb klienta. Viac informácií, tu.

 

ZÁPIS

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR na stiahnutie:

 

Na kurz francúzštiny sa môžete zapísať v termíne zápisov od 28. januára do 8. februára 2019 :

 

 

 

             + pre uplatnenie 10% zľavy je nutné poslať aj obojstanný scan ISIC karty

 

 • online na adrese zapis_online: MOŽNÉ len pre tých, ktorí pokračujú v kurze vo Francúzskom inštitúte a pre úplnych začiatočníkov - úroveň A1.1

            ! Pozor, online zápis bude sprístupnený len v termíne od 28. januára do 8. februára 2019 !

 

PLATBA

Poplatok za kurz môžete uhradiť:

 

 • priamo na mieste (Sedlárska 7, Bratislava) platobnou kartou alebo v hotovosti

 

 • prevodom na účet

  Tatra Banka, kód: 1100

  IBAN :  SK82 1100 0000 0026 2952 0424

  BIC (SWIFT ) : TATRSKBX

  Do správy pre príjemcu treba uviesť: priezvisko, meno + vaše číslo kurzu

   

 • na základe vystavenej faktúry (výlučne pre podniky a živnostníkov), ktorú Vám vystavíme po zaslaní písomnej objednávky na adresu Francúzskeho inštitútu na Slovensku.

 

ADMINISTRATÍVNY POPLATOK 

 

Administratívny poplatok 6 € ročne je podmienkou zápisu do kurzov. Platí sa pri prvom zápise do kurzu alebo pri zápise do kurzu v prípade, že platnosť Vašej karty už vypršala. Po úhrade všetci študenti Francúzskeho inštitútu na Slovensku zdarma členskú kartu IF Pass s množstvom výhod.

 

DÔLEŽITÉ

 • Zápis do kurzu je považovaný za definitívny až po jeho zaplatení.
 • Učebnice nie sú zahrnuté v cene kurzov.
 • V prípade, že sa študent rozhodne z osobných dôvodov z prebiehajúceho kurzu odísť, suma, ktorú za kurz uhradil, mu nebude môcť byť preplatená.
 • Kurz môže byť zrušený iba z oprávnených dôvodov v dôsledkov vis maior. V takomto prípade je potrebné adresovať riaditeľke kurzov písomnú žiadosť o jeho úhradu. 

 

KONTAKT

Oddelenie kurzov: cours@institutfrancais.sk | 02 / 59 34 77 62