Jarný semester 2019

TERMÍNY KURZOV

Zápisy* Kurzy

28. januára - 8. februára 2019

od 13:00 do 17:00

13. februára - 5. júna 2019

* Vstupné testy od 13:00 à 16:45.

 

PONUKA KURZOV

ROZVRH na stiahnutie:

 

 

Kurzy všeobecnej francúzštiny

 

Úroveň Dĺžka kurzu Bežná cena

10% zľava

Študenti (ISIC) /Seniori

Všeobecná francúzština

1–2× (TÝŽDEŇ)

A1/A2/B1 60 x 45 min 249 € 224 €

Všeobecná francúzština

1–2× (TÝŽDEŇ)

B2/C1/C2 60 x 45 min 269 € 242 €

Francúzština pre mládež

1–2× (TÝŽDEŇ)

A1/A2/B1 60 x 45 min 249 € _

Francúzština pre deti

1× (TÝŽDEŇ)

A1/A2 30 x 60 min 180 € _

REFRESH úrovne

1× (TÝŽDEŇ)

A1/A2/B1/B2 30 x 45 min 159 € 139 €

Konverzácia

1× (TÝŽDEŇ)

A2/B1/B2/C1 30 x 45 min 159 € 139 €

Zlepšenie písomného prejavu a gramatiky

1× (TÝŽDEŇ)

B1/B2 30 x 45 min 159 € 139 €

 

Prípravné kurzy francúzštiny

  Úroveň Trvanie Bežná cena Certifikát
Kurzy na skúšky DELF-DALF B1/B2/C1 60 x 45 min 299 € DELF-DALF
Francúzština v profesijnej komunikácii A1/A2/B1/B2 30 x 45 min 180 € DELF PRO
Obchodná francúzština B1/B2/C1

30 x 45 min

60 x 45 min

180 €

269 €

DFP
Francúzština medzinárodných vzťahov tous les niveaux

30 x 45 min

60 x 45 min

180 €

269 €
DFP
Právnická francúzština B2/C1

30 x 45 min

60 x 45 min

180 €

269 €
DFP

 

Kurzy prispôsobené potrebám klienta

 

Kurzy pre jednotlivcov, malé skupinky, či podniky, ušité na mieru podľa aktuálnych jazykových potrieb klienta. Viac informácií, tu.

 

ZÁPIS

Na kurz francúzštiny sa môžete zapísať vo vyššie uvedenom termíne zápisov:

 

 

             + pre uplatnenie 10% zľavy je nutné poslať aj obojstanný scan ISIC karty

 

 • online na adrese zapis_online: MOŽNÉ len pre tých, ktorí pokračujú v kurze vo Francúzskom inštitúte a pre úplnych začiatočníkov - úroveň A1.1

            ! Pozor, online zápis bude sprístupnený od 28. januára do 8. februára 2019 !

 

PLATBA

Poplatok za kurz môžete uhradiť:

 

 • priamo na mieste (Sedlárska 7, Bratislava) platobnou kartou alebo v hotovosti

 

 • prevodom na účet

  Tatra Banka, kód: 1100

  IBAN :  SK82 1100 0000 0026 2952 0424

  BIC (SWIFT ) : TATRSKBX

  Do správy pre príjemcu treba uviesť: priezvisko, meno + vaše číslo kurzu

   

 • na základe vystavenej faktúry (výlučne pre podniky a živnostníkov), ktorú Vám vystavíme po zaslaní písomnej objednávky na adresu Francúzskeho inštitútu na Slovensku.

 

ADMINISTRATÍVNY POPLATOK 

 

Administratívny poplatok 6 € ročne je podmienkou zápisu do kurzov. Platí sa pri prvom zápise do kurzu alebo pri zápise do kurzu v prípade, že platnosť Vašej karty už vypršala. Po úhrade všetci študenti Francúzskeho inštitútu na Slovensku zdarma členskú kartu IF Pass s množstvom výhod.

 

DÔLEŽITÉ

 • Zápis do kurzu je považovaný za definitívny až po jeho zaplatení.
 • Učebnice nie sú zahrnuté v cene kurzov.
 • V prípade, že sa študent rozhodne z osobných dôvodov z prebiehajúceho kurzu odísť, suma, ktorú za kurz uhradil, mu nebude môcť byť preplatená.
 • Kurz môže byť zrušený iba z oprávnených dôvodov v dôsledkov vis maior. V takomto prípade je potrebné adresovať riaditeľke kurzov písomnú žiadosť o jeho úhradu. 

 

KONTAKT

Oddelenie kurzov: cours@institutfrancais.sk | 02 / 59 34 77 62