EXTENZÍVNE KURZY - Zimný semester 2017/2018

Kurzy: 03/10/2017 - január 2018

Zápisy: 11/09/2017 - 22/09/2017 od 13:00 - 17:00 hod

Vstupné testy: 11/09/2017 - 22/09/2017 od 13:00 - 16:45 hod

PONUKA KURZOV jeseň-zima 2017/2018

ROZVRH na stiahnutie:

Ako sa zapísať?

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR na stiahnutie:

 

Na kurz francúzštiny sa môžete zapísať v čase zápisov, a to:

 • na Oddelení kurzov - Sedlárska 7, Bratislava, v čase od 13:00 do 17:00 hod
 • prostredníctvom emailu - treba poslať vyplnenú a podpísanú prihlášku na adresu cours@institutfrancais.sk (pre uplatnenie študentskej zľavy je nutné poslať aj obojstanný scan ISIC karty)
 • online na adrese zapis_online (možné len pre tých, ktorí pokračujú v kurze na Francúzskom inštitúte a pre úplnych začiatočníkov - úroveň A1.1)

Platba za kurz

Poplatok za kurz môžete uhradiť:

 • priamo na mieste (Sedlárska 7) platobnou kartou alebo v hotovosti;
 • prevodom na účet

  Tatra Banka, kód: 1100

  IBAN :  SK82 1100 0000 0026 2952 0424

  BIC (SWIFT ) : TATRSKBX

  Do správy pre príjemcu treba uviesť: priezvisko, meno + vaše číslo kurzu

 • na základe vystavenej faktúry (výlučne pre podniky a živnostníkov), ktorú Vám vystavíme po zaslaní písomnej objednávky na Francúzsky inštitút na Slovensku.

 

 

Poteš svojich blízkych a daruj kurz francúzštiny*!

Poukážky v hodnote: 50€ / 100€ / 150€

* Začiatok semestra 3. októbra 2017. Testovanie a zápis do kurzov od 11. septembra do 22. septembra 2017

                                                     

Dôležité!

 • Zápis do kurzu je považovaný za definitívny až po jeho zaplatení.
 • Učebnice nie sú zahrnuté v cene kurzov.
 • V prípade, že sa študent rozhodne z osobných dôvodov z prebiehajúceho kurzu odísť, suma, ktorú za kurz uhradil, mu nebude môcť byť preplatená.
 • Kurz môže byť zrušený iba z oprávnených dôvodov v dôsledkov vis maior. V takomto prípade je potrebné adresovať riaditeľke kurzov písomnú žiadosť o jeho úhradu.

 

Pre viac informácií: na cours@institutfrancais.sk alebo na tel. čísle 02 / 59 34 77 62.