Kurzy - jesenný semester 2018/2019

 

TERMÍNY KURZOV

Kurzy: 29. september 2018 - január 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápisy: do 26. september 2018 od 13:00 do 17:00

Vstupné testy: na požiadanie 

+ d'informations : cours@institutfrancais.sk | 00 421 2 59 34 77 62

 

PONUKA KURZOV  jeseň 2018/2019

ROZVRH na stiahnutie :

 

 

Kurzy všeobecnej francúzštiny (brožúrka na stiahnutie tu)

 

Úroveň Dĺžka kurzu Bežná cena

10% zľava

Študenti (ISIC) /Seniori

Všeobecná francúzština

1–2× (TÝŽDEŇ)

A1/A2/B1 60 x 45 min 249 € 224 €

Všeobecná francúzština

1–2× (TÝŽDEŇ)

B2/C1/C2 60 x 45 min 269 € 242 €

Francúzština pre deti a mládež

1–2× (TÝŽDEŇ)

A1/A2/B1 60 x 45 min 249 €    _

REFRESH úrovne

1× (TÝŽDEŇ)

A1/A2/B1/B2 30 x 45 min 159 € 139 €

Konverzácia

1× (TÝŽDEŇ)

A2/B1/B2/C1 30 x 45 min 159 € 139 €

Zlepšenie písomného prejavu a gramatiky

1× (TÝŽDEŇ)

B1/B2 30 x 45 min 159 € 139 €

 

Špecifické a prípravné kurzy francúzštiny (brožúrka na stiahnutie tu)

 

Kurzy prispôsobené potrebám klienta (brožúrka na stiahnutie tu)

 

 

AKO SA ZAPÍSAŤ?

 

PRIHLÁŠKY na stiahnutie :

 

Na kurz francúzštiny sa môžete zapísať vo vyššie uvedenom termíne zápisov, a to:

 • osobne na Oddelení kurzov - Sedlarska 7, Bratislava v čase od 13:00 do 17:00 hod
 • prostredníctvom emailu - treba poslať vyplnenú a podpísanú prihlášku na adresu cours@institutfrancais.sk (pre uplatnenie študentskej zľavy je nutné poslať aj obojstanný scan ISIC karty)
 • online na adrese zapis_online (možné len pre tých, ktorí pokračujú v kurze na Francúzskom inštitúte a pre úplnych začiatočníkov - úroveň A1.1)

 

PLATBA ZA KURZ

Poplatok za kurz môžete uhradiť:

 • priamo na mieste (Sedlárska 7, Bratislava) platobnou kartou alebo v hotovosti;
 • prevodom na účet

  Tatra Banka, kód: 1100

  IBAN :  SK82 1100 0000 0026 2952 0424

  BIC (SWIFT ) : TATRSKBX

  Do správy pre príjemcu treba uviesť: priezvisko, meno + vaše číslo kurzu

 • na základe vystavenej faktúry (výlučne pre podniky a živnostníkov), ktorú Vám vystavíme po zaslaní písomnej objednávky na Francúzsky inštitút na Slovensku.

 

ADMINISTRATÍVNY POPLATOK 

 

Administratívny poplatok 6 eur / rok je podmienkou zápisu do kurzov.

Platí sa pri prvom zápise do kurzu (ak ešte nie ste držiteľom členskej karty Francúzskeho inštitútu na Slovensku IF Pass), alebo pri zápise do kurzu v prípade, že platnosť Vašej karty už vypršala.

Členská karta IF Pass

Po úhrade administratívneho poplatku získajú všetci študenti Francúzskeho inštitútu na Slovensku zdarma členskú kartu IF Pass.

Platnosť karty je jeden rok od dátumu úhrady administratívneho poplatku.

Vďaka IF Passu získajú všetci študenti Francúzskeho inštitútu množstvo výhod, ktoré objavíte tu.

 

DÔLEŽITÉ

 • Zápis do kurzu je považovaný za definitívny až po jeho zaplatení.
 • Učebnice nie sú zahrnuté v cene kurzov.
 • V prípade, že sa študent rozhodne z osobných dôvodov z prebiehajúceho kurzu odísť, suma, ktorú za kurz uhradil, mu nebude môcť byť preplatená.
 • Kurz môže byť zrušený iba z oprávnených dôvodov v dôsledkov vis maior. V takomto prípade je potrebné adresovať riaditeľke kurzov písomnú žiadosť o jeho úhradu. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

+ informácií: cours@institutfrancais.sk | 02 / 59 34 77 62