"Petržalka parle français" (Petržalka hovorí po francúzsky)

Pri príležitosti otvorenia jesenných a zimných kurzov francúzštiny, Francúzsky inštitút sa rozhodol priblížiť svoju ponuku kurzov (úroveň A1.1) aj obyvateľom mestskej časti Petržalka, v priestoroch Francúzskej školy v Bratislave (Marie Curie Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava).   

Zápis a bližšie informácie: cours@institutfrancais.sk / 02 / 59 34 77 62

Termín zápisu: 11. - 22. september 2017