Kurzy jarný semester 2018

TERMÍNY KURZOV

Kurzy: 12. februára - 2. januára 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápisy: 22. januára - 2. februára 2018 od 13:00 do 17:00

Zápisné testy: 22. januára - 2. februára 2018 od 13:00 do 16:45

 

PONUKA KURZOV

- Kurzy všeobecnej francúzštiny (brožúrka na stiahnutie tu)

- Kurzy prispôsobené potrebám klienta (brožúrka na stiahnutie tu)

- Prípravné kurzy francúzštiny a tematická francúzština (brožúrka na stiahnutie tu)

 

AKO SA ZAPÍSAŤ?

Na kurz francúzštiny sa môžete zapísať v čase zápisov, a to:

 • priamo na mieste (Sedlárska 7, Bratislava) na oddelení kurzov na prízemí v čase od 13:00 do 17:00
 • prostredníctvom emailu (cours@institutfrancais.sk)
 • online na adrese zapis_online v období zápisov (možné len pre tých, ktorí pokračujú v kurze na Francúzskom inštitúte a pre úplnych začiatočníkov - úroveň A1.1)

 

PLATBA ZA KURZ

Poplatok za kurz môžete uhradiť:

 • priamo na mieste (Sedlárska 7, Bratislava) platobnou kartou alebo v hotovosti;
 • prevodom na účet

  Tatra Banka, kód: 1100

  IBAN :  SK82 1100 0000 0026 2952 0424

  BIC (SWIFT ) : TATRSKBX

  Do správy pre príjemcu treba uviesť: priezvisko, meno + vaše číslo kurzu

 • na základe vystavenej faktúry (výlučne pre podniky a živnostníkov), ktorú Vám vystavíme po zaslaní písomnej objednávky na Francúzsky inštitút na Slovensku.

 

 

 • Zápis do kurzu je považovaný za definitívny až po jeho zaplatení.
 • Učebnice nie sú zahrnuté v cene kurzov.
 • V prípade, že sa študent rozhodne z osobných dôvodov z prebiehajúceho kurzu odísť, suma, ktorú za kurz uhradil, mu nebude môcť byť preplatená.
 • Kurz môže byť zrušený iba z oprávnených dôvodov v dôsledkov vis maior. V takomto prípade je potrebné adresovať riaditeľke kurzov písomnú žiadosť o jeho úhradu.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

+ informácií: cours@institutfrancais.sk | 02 / 59 34 77 62