Intenzívne kurzy - September 2019

 

KURZY VŠEOBECNEJ FRANCÚZŠTINY (A1 - B2)

9. - 27. september

 

 

 

Vyučovacie časy PONDELOK až PIATOK

07:30 - 10:45 09:15 - 12:30 17:30 - 20:45

Cieľom kurzu je :

 • ústna a písomná komunikácia vo francúzštine v rôznych životných situáciách
 • osvojenie si gramatiky a slovnej zásoby v kontexte
 • dynamický, (inter)aktívny a efektívny prístup prostredníctvom konkrétnych úloh a projektov
 • spoznávanie frankofónnej kultúry

A1 / A2 / B1

B2

60 x 45 min

60 x 45 min

249 € / 224 €*

269 € / 242 €*

*zľava pre študentov (ISIC) a seniorov

 

KURZY KONVERZÁCIE (A2 - C1)

 

9. - 27. september

 

 

Vyučovacie časy PONDELOK a STREDA

 

17:30 - 19:00 19:10 - 20:40

 

 

Kurz je určený pre tých, ktorí chcu vedieť ako:

 • sa ujať slova a vyjadriť svoj názor s ľahkosťou na aktuálne spoločenské témy
 • argumentovať a reagovať primerane k danej téme
 • a zároveň si zlepšiť výslovnosť a rozšíriť si slovnú zásobu.
A2 - C1 12 x 45 min 80 €

 

KURZY REFRESH (A1 - B2)

 

9. - 27. september

 

 

Vyučovacie časy UTOROK a ŠTVRTOK

 

17:30 - 19:00 19:10 - 20:40

 

 

Kurzy Refresh sú určené pre tých, ktorí si chcú udržať svoju jazykovú úroveň alebo osviežiť vedomosti za krátky čas.

A1 - B2 12 x 45 min 80 €

 

ADMINISTRATÍVNY POPLATOK 

 

Administratívny poplatok 6 eur / rok je podmienkou zápisu do kurzov.

Platí sa pri prvom zápise do kurzu (ak ešte nie ste držiteľom členskej karty Francúzskeho inštitútu na Slovensku IF Pass), alebo pri zápise do kurzu v prípade, že platnosť Vašej karty už vypršala.

ZÁPIS - PRIHLÁŠKY NA STIAHNUTIE

INTENZÍVNE KURZY FRANCÚZŠTINY - SEPTEMBER 2019

Na kurz francúzštiny sa môžete zapísať v termíne zápisov:

 • na Oddelení kurzov - Sedlárska 7, Bratislava, v čase od 13:00 do 17:00;
 • prostredníctvom emailu - treba poslať vyplnenú a podpísanú prihlášku na adresu cours@institutfrancais.sk (pre uplatnenie študentskej zľavy je nutné poslať aj obojstanný scan ISIC karty)
 • online na adrese zapis_online (možné len v termíne zápisov: pre tých, ktorí pokračujú v kurze na Francúzskom inštitúte a pre úplných začiatočníkov - úroveň A1.1)

PLATBA ZA KURZ

Poplatok za kurz môžete uhradiť:

 • priamo na mieste (Sedlárska 7, Bratislava) platobnou kartou alebo v hotovosti;
 • prevodom na účet

  Tatra Banka, kód: 1100

  IBAN :  SK82 1100 0000 0026 2952 0424

  BIC (SWIFT ) : TATRSKBX

  Do správy pre príjemcu treba uviesť: priezvisko, meno + vaše číslo kurzu

 • na základe vystavenej faktúry (výlučne pre podniky a živnostníkov), ktorú Vám vystavíme po zaslaní písomnej objednávky na Francúzsky inštitút na Slovensku.

 

+ informácií: cours@institutfrancais.sk | 02 / 59 34 77 62