Intenzívne kurzy - September 2018

TERMÍNY KURZOV 2018

 

JÚN

 

JÚL

SEPTEMBER

Zápisy a vstupné testy

13:00 - 16:45 hod

04. - 07.06.

     02. - 04.07.

    03. - 06.09.

Kurzy

11. - 29.06.

     09. - 27.07.

    10. - 28.09.

 

PONUKA KURZOV

 

Kurzy všeobecnej francúzštiny pre úrovne A1 - B2

(60 vyučovacích hodín)

Vyučovacie časy:

 • od PONDELKA do PIATKU 07:30 - 10:45
 • od PONDELKA do PIATKU 09:00 - 12:15
 • od PONDELKA do PIATKU 17:30 - 20:45

Cena:

 • pre úrovne A1-B1: 249 euro / 224 euro (zľavnená tarifa pre študentov a dôchodcov)
 • pre úroveň B2: 269 euro / 242 euro (zľavnená tarifa pre študentov a dôchodcov)

Rozsah vyučovacích hodín: 60 hodín (hodina = 45 min)

Cieľom kurzu je :

·         ústna a písomná komunikácia vo francúzštine v rôznych životných situáciách

·         osvojenie si gramatiky a slovnej zásoby v kontexte

·         dynamický, (inter)aktívny a efektívny prístup prostredníctvom konkrétnych úloh a projektov

spoznávanie frankofónnej kultúry

 

 

Kurzy konverzácie pre úrovne A2 - C1

(12 vyučovacích hodín)

Vyučovacie časy:

 • PONDELOK/STREDA 17:30 - 19:00
 • PONDELOK/STREDA 19:10 - 20:40

Cena : 80 euro

Rozsah vyučovacích hodín: 12 hodín (hodina = 45 min)

 

Kurz je určený pre tých, ktorí chcu vedieť ako:

·         sa ujať slova a vyjadriť svoj názor s ľahkosťou na aktuálne spoločenské témy

·         argumentovať a reagovať primerane k danej téme

A zároveň si zlepšiť výslovnosť a rozšíriť si slovnú zásobu.

 

 

Kurzy REFRESH pre úrovne A1 - B2

(12 vyučovacích hodín)

Vyučovacie časy:

 • UTOROK/ŠTVRTOK 12:30 - 14:00
 • UTOROK/ŠTVRTOK 17:30 - 19:00
 • UTOROK/ŠTVRTOK 19:10 - 20:40

Cena : 80 euro

Rozsah vyučovacích hodín: 12 hodín (hodina = 45 min)

 

Kurzy Refresh sú určené pre tých, ktorí si chcú udržať svoju jazykovú úroveň alebo osviežiť vedomosti za krátky čas.

 

ADMINISTRATÍVNY POPLATOK 

 

Administratívny poplatok 6 eur / rok je podmienkou zápisu do kurzov.

Platí sa pri prvom zápise do kurzu (ak ešte nie ste držiteľom členskej karty Francúzskeho inštitútu na Slovensku IF Pass), alebo pri zápise do kurzu v prípade, že platnosť Vašej karty už vypršala.

Členská karta IF Pass

Po úhrade administratívneho poplatku získajú všetci študenti Francúzskeho inštitútu na Slovensku zdarma členskú kartu IF Pass.

Platnosť karty je jeden rok od dátumu úhrady administratívneho poplatku.

Vďaka IF Passu získajú všetci študenti Francúzskeho inštitútu množstvo výhod, ktoré objavíte tu.

 

AKO SA ZAPÍSAŤ?

PRIHLÁŠKY na stiahnutie

 

SEPTEMBER 2018:

 

Na kurz francúzštiny sa môžete zapísať v čase zápisov, a to:

 • na Oddelení kurzov - Sedlárska 7, Bratislava, v čase od 13:00 do 17:00;
 • prostredníctvom emailu - treba poslať vyplnenú a podpísanú prihlášku na adresu cours@institutfrancais.sk (pre uplatnenie študentskej zľavy je nutné poslať aj obojstanný scan ISIC karty)

 

PLATBA ZA KURZ

Poplatok za kurz môžete uhradiť:

 • priamo na mieste (Sedlárska 7, Bratislava) platobnou kartou alebo v hotovosti;
 • prevodom na účet

  Tatra Banka, kód: 1100

  IBAN :  SK82 1100 0000 0026 2952 0424

  BIC (SWIFT ) : TATRSKBX

  Do správy pre príjemcu treba uviesť: priezvisko, meno + vaše číslo kurzu

 • na základe vystavenej faktúry (výlučne pre podniky a živnostníkov), ktorú Vám vystavíme po zaslaní písomnej objednávky na Francúzsky inštitút na Slovensku.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ informácií: cours@institutfrancais.sk | 02 / 59 34 77 62