Letné intenzívne kurzy

 

TERMÍNY KURZOV 2018

 

JÚN

 

JÚL

SEPTEMBER

Zápisy a vstupné testy

13:00-17:00

04. - 07.06.

     02. - 04.07.

    03. - 06.09.

Kurzy

11. - 29.06.

     09. - 27.07.

    10. - 28.09.

 

PONUKA KURZOV

 

Kurzy všeobecnej francúzštiny pre úrovne A1 - B2

(60 vyučovacích hodín)

Vyučovacie časy:

 • od PONDELKA do PIATKU 07:30 - 10:45
 • od PONDELKA do PIATKU 09:00 - 12:15
 • od PONDELKA do PIATKU 17:30 - 20:45

Cena:

 • pre úrovne A1-B1: 249 euro / 224 euro (zľavnený tarif pre študentov a dôchodcov)
 • pre úroveň B2: 269 euro / 242 euro (zľavnený tarif pre študentov a dôchodcov)

Rozsah vyučovacích hodín: 60 hodín (hodina = 45 min)

Cieľom kurzu je :

·         ústna a písomná komunikácia vo francúzštine v rôznych životných situáciách

·         osvojenie si gramatiky a slovnej zásoby v kontexte

·         dynamický, (inter)aktívny a efektívny prístup prostredníctvom konkrétnych úloh a projektov

spoznávanie frankofónnej kultúry

 

 

Kurzy konverzácie pre úrovne A2 - C1

(12 vyučovacích hodín)

Vyučovacie časy:

 • PONDELOK/STREDA 17:30 - 19:00
 • PONDELOK/STREDA 19:10 - 20:40

Cena : 80 euro

Rozsah vyučovacích hodín: 12 hodín (hodina = 45 min)

 

Kurz je určený pre tých, ktorí chcu vedieť ako:

·         sa ujať slova a vyjadriť svoj názor s ľahkosťou na aktuálne spoločenské témy

·         argumentovať a reagovať primerane k danej téme

A zároveň si zlepšiť výslovnosť a rozšíriť si slovnú zásobu.

 

 

Kurzy REFRESH pre úrovne A1 - B2

(12 vyučovacích hodín)

Vyučovacie časy:

 • UTOROK/ŠTVRTOK 12:30 - 14:00
 • UTOROK/ŠTVRTOK 17:30 - 19:00
 • UTOROK/ŠTVRTOK 19:10 - 20:40

Cena : 80 euro

Rozsah vyučovacích hodín: 12 hodín (hodina = 45 min)

 

Kurzy Refresh sú určené pre tých, ktorí si chcú udržať svoju jazykovú úroveň alebo osviežiť vedomosti za krátky čas.

AKO SA ZAPÍSAŤ?

PRIHLÁŠKA na stiahnutie:

 

Na kurz francúzštiny sa môžete zapísať v čase zápisov, a to:

 • na Oddelení kurzov - Sedlárska 7, Bratislava, v čase od 13:00 do 17:00;
 • prostredníctvom emailu - treba poslať vyplnenú a podpísanú prihlášku na adresu cours@institutfrancais.sk (pre uplatnenie študentskej zľavy je nutné poslať aj obojstanný scan ISIC karty)
 • online na adrese zapis_online (možné len pre tých, ktorí pokračujú v kurze na Francúzskom inštitúte a pre úplnych začiatočníkov - úroveň A1.1)

 

PLATBA ZA KURZ

Poplatok za kurz môžete uhradiť:

 • priamo na mieste (Sedlárska 7, Bratislava) platobnou kartou alebo v hotovosti;
 • prevodom na účet

  Tatra Banka, kód: 1100

  IBAN :  SK82 1100 0000 0026 2952 0424

  BIC (SWIFT ) : TATRSKBX

  Do správy pre príjemcu treba uviesť: priezvisko, meno + vaše číslo kurzu

 • na základe vystavenej faktúry (výlučne pre podniky a živnostníkov), ktorú Vám vystavíme po zaslaní písomnej objednávky na Francúzsky inštitút na Slovensku.

 

+ informácií: cours@institutfrancais.sk | 02 / 59 34 77 62