Intenzívne kurzy - Leto 2019

TERMÍNY KURZOV 2019

 

JÚN

 

JÚL

SEPTEMBER

Zápisy a vstupné testy

13:00 - 16:45 hod

3. - 6. júna

   1. - 4. júla

    2. - 5. sept.

Kurzy

10. - 28. júna

 8. - 26. júla

    9. - 27. sept

 

PONUKA KURZOV

KURZY VŠEOBECNEJ FRANCÚZŠTINY (A1 - B2)

 

Vyučovacie časy PONDELOK až PIATOK:

07:30 - 10:45 09:15 - 12:30 17:30 - 20:45

Cieľom kurzu je :

 • ústna a písomná komunikácia vo francúzštine v rôznych životných situáciách
 • osvojenie si gramatiky a slovnej zásoby v kontexte
 • dynamický, (inter)aktívny a efektívny prístup prostredníctvom konkrétnych úloh a projektov
 • spoznávanie frankofónnej kultúry

A1 / A2 / B1

B2

60 x 45 min

60 x 45 min

249 €*

269 €*

* 10 % zľava pre študentov (ISIC) a seniorov

 

KURZY KONVERZÁCIE (A2 - C1)

 

Vyučovacie časy PONDELOK a STREDA:

17:30 - 19:00 19:10 - 20:40

Kurz je určený pre tých, ktorí chcu vedieť ako:

 • sa ujať slova a vyjadriť svoj názor s ľahkosťou na aktuálne spoločenské témy
 • argumentovať a reagovať primerane k danej téme
 • a zároveň si zlepšiť výslovnosť a rozšíriť si slovnú zásobu.
A2 - C1 12 x 45 min 80 €

 

KURZY REFRESH (A1 - B2)

 

Vyučovacie časy UTOROK a ŠTVRTOK:

17:30 - 19:00 19:10 - 20:40

Kurzy Refresh sú určené pre tých, ktorí si chcú udržať svoju jazykovú úroveň alebo osviežiť vedomosti za krátky čas.

A1 - B2 12 x 45 min 80 €

 

JÚLOVÉ NOVINKY

FRANCÚZŠTINA NA DOVOLENKU (A1)

 

8. - 12. júla 15. - 19. júla 22. - 26. júla

PONDELOK až PIATOK 09:00 - 14:00

Intenzívne sa ponorte do francúzštiny a za krátky čas si osvojte základnú jazykovú výbavu pre každý pobyt vo frankofónnej krajine.

Nebude pre vás už problém:

predstaviť sa objednať si v kaviarni a v reštaurácii poradiť si na letisku, na stanici či v hoteli ▸ spýtať sa na cestu nakúpiť informovať sa o podujatiach.

A1 30 x 45 min 159 €*

* 10 % zľava pre študentov (ISIC) a seniorov

 

FRANCÚZŠTINA HROU                      (pre deti od 7 rokov)        

8. - 11. júla 15. - 18. júla 22. - 25. júla

PONDELOK až ŠTVRTOK 09:30 - 12:00

4 animačné dopoludnia pre deti  a bohatý program, počas ktorého sa budú učiť po francúzsky zábavnou formou: ▸ hry súťaže piesne divadlo kreatívne aktivity.

S nami bude francúzština hrou!

všetky úrovne 12 x 45 min 80 €

ADMINISTRATÍVNY POPLATOK 

 

Administratívny poplatok 6 eur / rok je podmienkou zápisu do kurzov.

Platí sa pri prvom zápise do kurzu (ak ešte nie ste držiteľom členskej karty Francúzskeho inštitútu na Slovensku IF Pass), alebo pri zápise do kurzu v prípade, že platnosť Vašej karty už vypršala.

AKO SA ZAPÍSAŤ?

PRIHLÁŠKY na stiahnutie

 
 • formát WORD:
 • formát PDF:

 

Na kurz francúzštiny sa môžete zapísať v čase zápisov, a to:

 • na Oddelení kurzov - Sedlárska 7, Bratislava, v čase od 13:00 do 17:00;
 • prostredníctvom emailu - treba poslať vyplnenú a podpísanú prihlášku na adresu cours@institutfrancais.sk (pre uplatnenie študentskej zľavy je nutné poslať aj obojstanný scan ISIC karty)
 • online na adrese zapis_online (možné len v čase zápisov: pre tých, ktorí pokračujú v kurze na Francúzskom inštitúte a pre úplných začiatočníkov - úroveň A1.1)

PLATBA ZA KURZ

Poplatok za kurz môžete uhradiť:

 • priamo na mieste (Sedlárska 7, Bratislava) platobnou kartou alebo v hotovosti;
 • prevodom na účet

  Tatra Banka, kód: 1100

  IBAN :  SK82 1100 0000 0026 2952 0424

  BIC (SWIFT ) : TATRSKBX

  Do správy pre príjemcu treba uviesť: priezvisko, meno + vaše číslo kurzu

 • na základe vystavenej faktúry (výlučne pre podniky a živnostníkov), ktorú Vám vystavíme po zaslaní písomnej objednávky na Francúzsky inštitút na Slovensku.

 

+ informácií: cours@institutfrancais.sk | 02 / 59 34 77 62