Praktické informácie

TERMÍNY SKÚŠOK 2019

DELF- DALF pre verejnosť (dospelí)

Zápis Skúšky
14. - 18. január 2019 04. - 07. február 2019
13. - 17. máj 2019

03. - 06. jún 2019

07. - 11. október 2019

04. - 07. november 2019

DELF Pro

Zápis Skúšky
13. - 16. máj 2019 informácie budú špecifikované neskôr
07.-11. október 2019 informácie budú špecifikované neskôr

DFP

Zápis Skúšky
do 12. júna 2019 21. jún 2019
do 13. novembra 2019 22. november 2019

 

DELF školský/junior (od 12 rokov po ukončenie strednej školy)

Zápis Skúšky
07. - 11. január 2019 11. - 15. február 2019
06. - 10. máj 2019 10. - 14. jún 2019

Prihláška

prihláška DELF scolaire/junior jún 2019

DELF prim (do 12 rokov)

Zápis Skúšky
19. - 23. november 2018 05. - 06. február 2019

11. - 15. marec 2019

04. - 05. jún 2019
18. - 22. november 2019 Február 2020

CENNÍK 2019

DELF-DALF pre verejnosť (dospelí)

  A1 A2 B1 B2 C1 C2

pre študentov Francúzskeho inštitútu* a od úrovne C1 aj pre študentov bilingválnych sekcií**

50€ 60€ 70€ 80€ 90€ 100€

pre externých kandidátov

60€ 70€ 80€ 100€ 110€ 120€

*Na to, aby ste si mohli uplatniť zvýhodnenú tarifu, stačí, aby ste absolvovali aspoň jeden skupinový kurz v trvaní jedného semestra (v období od roku 2016) a/alebo 3 individuálne kurzy (jedna hodina v trvaní 45 a/alebo 60 minút).

**zľava poskytnutá žiakom bilingválnych francúzsko-slovenských sekcií gymnázia Metodova v Bratislave a gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne

DELF Pro

A1 A2 B1 B2
69€ 79€ 89€ 109€

DFP

B1 B2 C1
110€ 110€ 110€

DELF školský/junior (od 12 rokov po ukončenie strednej školy)

A1 A2 B1 B2
22€ 29€ 49€ 59€

DELF Prim (do 12 rokov)

A1.1 A1.2 A2
19€ 22€ 29€

DELF Pro

A1 A2 B1 B2
69€ 79€ 89€ 109€

DFP

B1 B2 C1
110€ 110€ 110€

ZÁPIS

Na skúšku sa môžete zapísať v termíne zápisov, a to:

 

 • priamo na mieste (na oddelení kurzov, Sedlárska 7, Bratislava 812 83) v čase od 11:00 do 17:00
 • e-mailom (nevyhutné poslať vyplnenú a podpísanú prihlášku na adresu cours@institutfrancais.sk)

 • v škole u Vášho učiteľa francúzštiny (platí len pre DELF prim a školský DELF)

Prihlášky na stiahnutie, vyplnenie a následné zaslanie

DELF pre verejnosť (dospelí)

Pre tých, ktorí za posledné 3 roky NAVŠTEVOVALI kurz vo Francúzskom inštitúte (od 2016)

Prihláška

Pre tých, ktorí za posledné 3 roky NENAVŠTEVOVALI kurz vo Francúzskom inštitúte

Prihláška

DALF pre verejnosť

Pre dospelých, ktorí za posledné 3 roky NAVŠTEVOVALI kurz vo Francúzskom inštitúte (od 2016)

Prihláška

Pre dospelých, ktorí za posledné 3 roky NENAVŠTEVOVALI kurz vo Francúzskom inštitúte

Prihláška

Pre žiakov bilingválnej sekcie gym. Metodova v Bratislave a gym. Ľ. Štúra v Trenčíne 

Prihláška

DELF školský/junior

Pre žiakov stredných škôl z regiónov: Bratislava, Trnava, Trenčín a Nitra

Prihláška

DELF Pro

Prihláška

DFP

Prihláška

DAEFLE

Prihláška

UHRADENIE POPLATKU

Poplatok za skúšku môžete uhradiť:

 

 • priamo na mieste (na oddelení kurzov, Sedlarska 7, Bratislava 812 83) platobnou kartou alebo v hotovosti

 

 • prevodom na účet

  Tatra Banka, kód: 1100

  IBAN :  SK82 1100 0000 0026 2952 0424

  BIC (SWIFT ) : TATRSKBX

  Do správy pre príjemcu treba uviesť: priezvisko, meno + úroveň skúšky (A1, A2, B1, B2, C1, C2)

  Variabilný symbol: dátum zápisu

   

 • na základe vystavenej faktúry (výlučne pre podniky a živnostníkov)

 

 • v škole u Vášho učiteľa francúzštiny (platí len pre DELF prim a školský DELF)

KONTAKT

 • DELF-DALF (pre verejnosť), DELF PRO, DFP

             cours@institutfrancais.sk | 02/59 34 77 62 

 

 • DELF školský/junior, DELF PRIM

            delfscolaire@institutfrancais.sk | 02/59 34 77 35