Potrebujete francúzštinu pre Vašu prácu, štúdium alebo sa chcete učiť po francúzsky len tak pre radosť? Zaujíma vás francúzska kultúra a jazyk?

 

Francúzsky inštitút na Slovensku Vám ponúka kurzy francúzskeho jazyka pre všetky jazykové úrovne, semestrálne alebo intenzívne, individuálne ako aj skupinové, a to všeobecného zamerania či odborné (francúzština diplomacie, podniková, právnická, obchodná francúzština), tématické ateliéry (móda, reálie, divadlo), príprava diplomov DELF-DALF a rovnako aj kurzy slovenského jazyka pre cudzincov.

Študenti Francúzskeho inštitútu môžu zdarma využívať služby knižnice a mediatéky a sú informovaní o francúzskych a frankofónnych kultúrnych podujatiach.

Naši lektori a pracovné metódy

Kurzy na jednotlivých úrovniach A1 a A2, B1 a B2, C1 a C2 korešpondujú jazykovým znalostiam v súlade s Európskym referenčným rámcom pre jazyky a sú vedené vyučujúcimi kvalifikovanými v odbore francúzština ako cudzí jazyk.

Nepretržité vzdelávanie podľa aktuálnych potrieb všetkých našich vyučujúcich, pedagogické materiály a pomôcky prispievajú k jedinečnej dynamickej a komunikatívnej pracovnej metóde. Už od najnižšej úrovne, používanie cieľového jazyka uľahčuje bezprostredný kontakt s jazykom a jeho intenzívne vnímanie.

Vo vzdelávaní rozvíjame a tiež hodnotíme všetky štyri jazykové aktivity : porozumenie hovoreného slova či písaného textu, rozprávanie a písanie.

Všetky učebne Francúzskeho inštitútu sú vybavené interaktívnymi tabuľami a audio-vizuálnym materiálom.

Učte sa jazyk, ktorý skutočne potrebujete

Francúzsky inštitút na Slovensku a jeho vyučujúci koncipujú kurzy na mieru podľa požiadaviek a jazykových potrieb jednotlivca / skupiny.

Váš diplom z francúzskeho jazyka

Francúzsky inštitút na Slovensku je akreditovaným centrom pre medzinárodne uznávané diplomy z francúzskeho jazyka. Trikrát do roka v našich priestoroch organizujeme skúšky DELF-DALF, DELF-PRO, a DFP. Ponúkame aj prípravné kurzy k týmto skúškam.

Viac informácii nájdete v časti « skúšky/diplomy ».