Prípravné kurzy francúzštiny

Prípravné kurzy na skúšky DELF-DALF

Francúzsky inštitút na Slovensku, ako akreditované centrum pre medzinárodne uznávané diplomy z francúzskeho jazyka, Vám ponúka prípravné kurzy na skúšky k diplomom DELF (Diplôme d'études en langue française), úrovne A1 až B2 a DALF (Diplôme approfondi de langue française), úroveň C1.

Naše kurzy sú vedené lektormi s osvedčením viesť a opravovať skúšky DELF-DALF.  Cieľom kurzov je metodologicky pripraviť kandidátov na skúšku a zvýšiť tak pravdepodobnosť ich úspechu. Pretože nestačí mať len dobré vedomosti z francúzštiny, treba sa na skúšku aj dobre pripraviť, poznať jej špecifické zloženie a kritéria hodnotenia.

 

EXPRESS príprava na skúšky DELF A1 až DALF C1        (12h)

Cieľ kurzu:

 • oboznámenie sa so zložením skúšok : porozumenie hovoreného textu a rozprávanie, porozumenie písomného textu a písomný prejav;
 • práca s modelovými testami;
 • oboznámenie sa s kritériami hodnotenia skúšok;
 • praktické rady pre domácu prípravu.

 

Zápisy Kurzy              Rozsah vyučovania Rozvrh Cena
do 17. októbra 2019

21., 23., 25. októbra

12 hodín

(1h = 45min)

15:30 - 18:45 80 €

 

Príprava na skúšky DELF B1 až DALF C1 (60h)

 

Cieľ kurzu:

 • oboznámenie sa so zložením skúšok;
 • metodologická príprava;
 • oboznámenie sa s kritériami hodnotenia skúšok;
 • práca s modelovými testami;
 • simulácia ústnej časti skúšky: prezentácia témy, diskusia s porotou;
 • individuálna domáca práca so zadaniami odporúčanými lektorom;
 • hodnotenie a oprava ústneho aj písomného prejavu podľa oficiálnych kritérií hodnotenia;
 • jazykové usmernenia.
Zápisy Kurzy Rozsah vyučovania Cena  Cena so zľavou
12. - 25. septembra 2019 30. september - január 2020

60 hodín

(1h = 45min)

299 € 259 €

 

Príprava na skúšky DELF - DALF na mieru

Nevyhovuje Vám intenzita alebo termíny kurzov?                              Francúzsky inštitút na Slovensku ponúka aj prípravné kurzy na mieru.

 

Francúzština v práci 

Príprava na pracovný pohovor (7. – 11. 10. 2019)

 • Pracovná ponuka: čo sa z nej dá vyčítať?

 • Adaptovať CV a motivačný list na danú pozíciu

 • Príprava na pohovor: na čo myslieť a čoho sa vyvarovať?

Písomný prejav v pracovnom kontexte                  (14. 18. 10. 2019)

 • Vylepšenie písania: mail, list, zápisnica, správa,...

 • Typické francúzske frázy a funkčné skratky

 • Štruktúra písomného prejavu

od B1 12 x 45 min 80 €

Francúzština medzinárodných vzťahov 

Učte sa francúzštinu diplomacie a medzinárodných vzťahov už od začiatočníckej úrovne.

V rámci kurzu si prostredníctvom praktických situácii osvojíte jazyk diplomacie a získate jazykové zručnosti pre komunikáciu a vyjednávanie v medzinárodnom prostredí.

Súčasťou kurzu je aj nácvik zručností na získanie diplomu z odbornej francúzštiny - medzinárodné vzťahy DFP-RI.

 

Všetky úrovne 30 x 45 min | 60 x 45 min 180 € | 269 €

Obchodná francúzština 

Odlíšte sa od ostatných ! Napredujte na scéne medzinárodného obchodu aj vďaka jazykovým zručnostiam vo francúzštine.

V rámci komunikačných aktivít tohto kurzu sa oboznámite s jazykovými a kultúrnymi aspektami pracovného života vo svete obchodu. Kurz Vás tiež pripraví na diplom z obchodnej francúzštiny DFP- Affaires.

B1 / B2 / C1 30 x 45 min | 60 x 45 min 180 € | 269 €

Právnická francúzština

Nemusíte mať dipIom z práva, aby ste sa mohli zapísať! Kurz je určený študentom a pracujúcim, ktorí sú v kontakte s frankofónnymi právnikmi alebo s právnymi dokumentami vo francúzštine.

Vďaka kurzu ľahšie porozumiete právnemu textu vo francúzštine (zmluva, právny úkon, zákon, ...), budete sa vedieť vyjadriť k právnym témam, odhalíte taje rôznych právnych systémov a naviac môžete potvrdiť svoje znalosti diplomom z právnickej francúzštiny DFP- Droit.

B2/C1 30 x 45 min | 60 x 45 min 180 € | 269 €

Príprava na štúdium vo francúzštine

Odchádzate študovať do frankofónnej krajiny? Budete študovať po francúzsky? Pripravte sa! Tento kurz Vám pomôže:

 • zorietnovať sa na univerzitnej pôde,
 • porozumieť jej fungovaniu a pravidlám,
 • pripraviť ústnu prezentáciu,
 • písať poznámky a akademické texty (argumentácia, syntéza, úvaha, ....).
Kurzy Zápisy Rozsah vyučovania Cena Úrovne
2. - 3. septembra 2019 Do 27. augusta 2019

12 hodín

(1h = 45min)

80 €

A2 / B1 / B2

 

PRIHLÁŠKA na stiahnutie:

Fiche_INSCRIPTION_FOU_2019.pdf

---

Zapíšte sa do kurzov francúzštiny a získate členskú kartu IF Pass.  

 

Po úhrade administratívneho poplatku, v hodnote     6 (ročne), získajú všetci študenti Francúzskeho inštitútu na Slovensku zdarma členskú kartu IF Pass. Platnosť karty je jeden rok od dátumu úhrady administratívneho poplatku.

Podrobnosti o zápise nájdete tu.

 

Oddelenie kurzov: cours@institutfrancais.sk | + 421 2 59 34 77 62