Prípravné kurzy francúzštiny

Naše kurzy sú vedené lektormi s osvedčením viesť a opravovať skúšky DELF-DALF.  Cieľom kurzov je metodologicky pripraviť kandidátov na skúšku a zvýšiť tak pravdepodobnosť ich úspechu. Pretože nestačí mať len dobré vedomosti z francúzštiny, treba sa na skúšku aj dobre pripraviť!

 

  • oboznámenie sa so zložením skúšok : porozumenie hovoreného textu a rozprávanie, porozumenie písomného textu a písomný prejav
  • práca s modelovými testami
  • oboznámenie sa s kritériami hodnotenia skúšok
  • praktické rady pre domácu prípravu

  • metodologická príprava

EXPRESS príprava DELF A1 až DALF C1

Zápisy Kurzy              Rozsah vyučovania Rozvrh Cena
do 16. januára 2020

20., 22., 24. januára

12 x 45 min

15:30 - 18:45 80 €

Príprava na skúšky DELF B1 až DALF C1

BONUS:

  • simulácia ústnej časti skúšky: prezentácia témy, diskusia s porotou
  • individuálna domáca práca so zadaniami odporúčanými lektorom
  • hodnotenie a oprava ústneho aj písomného prejavu podľa oficiálnych kritérií hodnotenia
B1 / B2 / C1

60 x 45 min

299 € / 259 €*

*zľava 10% pre študentov (ISIC) a seniorov

Príprava na mieru

Nevyhovuje vám intenzita alebo termíny kurzov? Vytvoríme vám kurz na mieru.

 

Francúzština v pracovnom kontexte

Aj začiatočník sa može cielene pripravovať na prácu vo francúzštine a osvojovať si ústne a písomné jazykové zručnosti potrebné pre vykonávanie pracovných úkonov   v tomto jazyku. Na kurze zároveň spoznáte frankofónnu kultúru v pracovnej sfére, aby ste sa vyhli možnýmfaux pas. BONUS: príprava na diplom DELF Pro súčasťou kurzu. 

A1 / A2 / B1 / B2 30 x 45 min 180 €

Príprava na pracovný pohovor (27. 1. - 31. 1. 2020)

Pracovná ponuka: čo sa z nej dá vyčítať? Adaptovať CV a motivačný list na danú pozíciu? Príprava na pohovor: na čo myslieť a čoho sa vyvarovať?

od B1 12 x 45 min 80 €

Písomný prejav v práci (3. 2. - 7. 2. 2020)             

Vďaka kurzu si vylepšite písanie (mail, list, zápisnica, správa,...), naučíte sa typické francúzske frázy a funkčné skratky, ako si správne štruktúrovať písomný prejav.

od B1 12 x 45 min 80 €

Francúzština medzinárodných vzťahov 

V rámci kurzu si prostredníctvom praktických situácii osvojíte jazyk diplomacie a získate jazykové zručnosti pre komunikáciu a vyjednávanie v medzinárodnom prostredí. Súčasťou kurzu je aj nácvik zručností na získanie diplomu z odbornej francúzštiny - medzinárodné vzťahy DFP-RI.

Všetky úrovne 30 x 45 min | 60 x 45 min 180 € | 269 €

Obchodná francúzština 

V rámci komunikačných aktivít tohto kurzu sa oboznámite s jazykovými a kultúrnymi aspektami pracovného života vo svete obchodu. Kurz vás tiež pripraví na diplom z obchodnej francúzštiny DFP- Affaires.

B1 / B2 / C1 30 x 45 min | 60 x 45 min 180 € | 269 €

Právnická francúzština 

Nemusíte mať dipIom z práva, aby ste sa mohli zapísať! Kurz je určený študentom a pracujúcim, ktorí sú v kontakte s frankofónnymi právnikmi alebo s právnymi dokumentami vo francúzštine. Vďaka kurzu ľahšie porozumiete právnemu textu vo francúzštine (zmluva, právny úkon, zákon, ...), budete sa vedieť vyjadriť k právnym témam, odhalíte taje rôznych právnych systémov a naviac môžete potvrdiť svoje znalosti diplomom z právnickej francúzštiny DFP- Droit.

B2 / C1 30 x 45 min | 60 x 45 min 180 € | 269 €

Odchádzate študovať do frankofónnej krajiny? Budete študovať po francúzsky? Pripravte sa! Tento kurz Vám pomôže: zorietnovať sa na univerzitnej pôde, porozumieť jej fungovaniu a pravidlám, pripraviť ústnu prezentáciu, písať poznámky a akademické texty (argumentácia, syntéza, úvaha, ....).

A2 / B1 / B2 12 x 45 min 80 €

KONTAKT

cours@institutfrancais.sk | 02 / 59 34 77 62