Prípravné kurzy francúzštiny

Prípravné kurzy na skúšky DELF-DALF

Francúzsky inštitút na Slovensku, ako akreditované centrum pre medzinárodne uznávané diplomy z francúzskeho jazyka, Vám ponúka prípravné kurzy na skúšky k diplomom DELF (Diplôme d'études en langue française), úrovne A1 až B2 a DALF (Diplôme approfondi de langue française), úroveň C1.

Naše kurzy sú vedené lektormi s osvedčením viesť a opravovať skúšky DELF-DALF.  Cieľom kurzov je metodologicky pripraviť kandidátov na skúšku a zvýšiť tak pravdepodobnosť ich úspechu. Pretože nestačí mať len dobré vedomosti z francúzštiny, treba sa na skúšku aj dobre pripraviť, poznať jej špecifické zloženie a kritéria hodnotenia.

 

EXPRESS príprava na skúšky DELF A1 až DALF C1        (12h)

Cieľ kurzu:

 • oboznámenie sa so zložením skúšok : porozumenie hovoreného textu a rozprávanie, porozumenie písomného textu a písomný prejav;
 • práca s modelovými testami;
 • oboznámenie sa s kritériami hodnotenia skúšok;
 • praktické rady pre domácu prípravu.

 

Zápisy Kurzy              Rozsah vyučovania Rozvrh Cena
do 4. októbra 2019

- 11.október

- 18.október

- 25.október

12 hodín

(1h = 45min)

15:30 - 18:45 80 €

 

Príprava na skúšky DELF B1 až DALF C1 (60h)

 

Cieľ kurzu:

 • oboznámenie sa so zložením skúšok;
 • metodologická príprava;
 • oboznámenie sa s kritériami hodnotenia skúšok;
 • práca s modelovými testami;
 • simulácia ústnej časti skúšky: prezentácia témy, diskusia s porotou;
 • individuálna domáca práca so zadaniami odporúčanými lektorom;
 • hodnotenie a oprava ústneho aj písomného prejavu podľa oficiálnych kritérií hodnotenia;
 • jazykové usmernenia.
Zápisy Kurzy Rozsah vyučovania Cena  Cena so zľavou
12. - 25. septembra 2019 30. september - január 2020

60 hodín

(1h = 45min)

299 € 259 €

 

Príprava na skúšky DELF - DALF na mieru

Nevyhovuje Vám intenzita alebo termíny kurzov?                              Francúzsky inštitút na Slovensku ponúka aj prípravné kurzy na mieru.

 

Francúzština v profesijnej komunikácii 

Potrebujete francúzštinu v pracovnej sfére ?

Tento kurz je určený pre všetkých, ktorí potrebujú byť na pracovisku operatívni vo francúzskom jazyku, alebo sa pripravujú na vstup do aktívneho pracovného života vo frankofónnej spoločnosti.

Zamerajte sa na to, čo v jazyku skutočne potrebujete, za krátky čas a už od začiatočníckej úrovne.

Súčasťou kurzu je aj intergovaná príprava na DELF Pro.

A1 / A2 / B1 / B2 30 x 45 min 180 €

Francúzština medzinárodných vzťahov 

Učte sa francúzštinu diplomacie a medzinárodných vzťahov už od začiatočníckej úrovne.

V rámci kurzu si prostredníctvom praktických situácii osvojíte jazyk diplomacie a získate jazykové zručnosti pre komunikáciu a vyjednávanie v medzinárodnom prostredí.

Súčasťou kurzu je aj nácvik zručností na získanie diplomu z odbornej francúzštiny - medzinárodné vzťahy DFP-RI.

 

Všetky úrovne 30 x 45 min | 60 x 45 min 180 € | 269 €

Obchodná francúzština 

Odlíšte sa od ostatných ! Napredujte na scéne medzinárodného obchodu aj vďaka jazykovým zručnostiam vo francúzštine.

V rámci komunikačných aktivít tohto kurzu sa oboznámite s jazykovými a kultúrnymi aspektami pracovného života vo svete obchodu. Kurz Vás tiež pripraví na diplom z obchodnej francúzštiny DFP- Affaires.

B1 / B2 / C1 30 x 45 min | 60 x 45 min 180 € | 269 €

Právnická francúzština

Nemusíte mať dipIom z práva, aby ste sa mohli zapísať! Kurz je určený študentom a pracujúcim, ktorí sú v kontakte s frankofónnymi právnikmi alebo s právnymi dokumentami vo francúzštine.

Vďaka kurzu ľahšie porozumiete právnemu textu vo francúzštine (zmluva, právny úkon, zákon, ...), budete sa vedieť vyjadriť k právnym témam, odhalíte taje rôznych právnych systémov a naviac môžete potvrdiť svoje znalosti diplomom z právnickej francúzštiny DFP- Droit.

B2/C1 30 x 45 min | 60 x 45 min 180 € | 269 €

Príprava na štúdium vo francúzštine

Odchádzate študovať do frankofónnej krajiny? Budete študovať po francúzsky? Pripravte sa! Tento kurz Vám pomôže:

 • zorietnovať sa na univerzitnej pôde,
 • porozumieť jej fungovaniu a pravidlám,
 • pripraviť ústnu prezentáciu,
 • písať poznámky a akademické texty (argumentácia, syntéza, úvaha, ....).
Kurzy Zápisy Rozsah vyučovania Cena Úrovne
2. - 3. septembra 2019 Do 27. augusta 2019

12 hodín

(1h = 45min)

80 €

A2 / B1 / B2

 

PRIHLÁŠKA na stiahnutie:

Fiche_INSCRIPTION_FOU_2019.pdf

---

Zapíšte sa do kurzov francúzštiny a získate členskú kartu IF Pass.  

 

Po úhrade administratívneho poplatku, v hodnote     6 (ročne), získajú všetci študenti Francúzskeho inštitútu na Slovensku zdarma členskú kartu IF Pass. Platnosť karty je jeden rok od dátumu úhrady administratívneho poplatku.

Podrobnosti o zápise nájdete tu.

 

Oddelenie kurzov: cours@institutfrancais.sk | + 421 2 59 34 77 62