Prípravné kurzy francúzštiny

 

Príprava na štúdium vo francúzštine

 

 

Odchádzate študovať do frankofónnej krajiny? Budete študovať po francúzsky? Pripravte sa! Tento kurz Vám pomôže:

 

 • zorietnovať sa na univerzitnej pôde,
 • porozumieť jej fungovaniu a pravidlám,
 • pripraviť ústnu prezentáciu,
 • písať poznámky a akademické texty (argumentácia, syntéza, úvaha, ....).

---

Dĺžka kurzu: 12 vyučujúcich jednotiek (1VJ = 45 min)

Cena: 80 EUR

--

 

+ informácií: cours@institutfrancais.sk | 02 59 34 77 62

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prípravné kurzy na skúšky DELF-DALF

Francúzsky inštitút na Slovensku, ako akreditované centrum pre medzinárodne uznávané diplomy z francúzskeho jazyka, Vám ponúka prípravné kurzy na skúšky k diplomom DELF (Diplôme d'études en langue française), úrovne A1 až B2 a DALF (Diplôme approfondi de langue française), úroveň C1.

Naše kurzy sú vedené lektormi s osvedčením viesť a opravovať skúšky DELF-DALF.  Cieľom kurzov je metodologicky pripraviť kandidátov na skúšku a zvýšiť tak pravdepodobnosť ich úspechu. Pretože nestačí mať len dobré vedomosti z francúzštiny, treba sa na skúšku aj dobre pripraviť, poznať jej špecifické zloženie a kritéria hodnotenia.

 

EXPRESS príprava na skúšky DELF A1 až DALF C1        (12h)

Cieľ kurzu:

 • oboznámenie sa so zložením skúšok : porozumenie hovoreného textu a rozprávanie, porozumenie písomného textu a písomný prejav;
 • práca s modelovými testami;
 • oboznámenie sa s kritériami hodnotenia skúšok;
 • praktické rady pre domácu prípravu.

Kurzy: 14. mája - 1. júna 2018

Zápisy: do10. mája 2018

Rozsah vyučovacích hodín: 12 hodín (hodina = 45 min)

Cena: 80 eur

Rozvrh hodín:

- DELF A1, A2, B1 et B2 / DALF C1: v piatok od 14:10 do 17:30

 

Prihlasovací formulár je nevyhutné poslať vyplnený a podpísaný na adresu cours@institutfrancais.skalebo doručiť na Oddelenie kurzov.

 

Príprava na skúšky DELF B1 až DALF C1                            (60h)

Cieľ kurzu:

 • oboznámenie sa so zložením skúšok;
 • metodologická príprava;
 • oboznámenie sa s kritériami hodnotenia skúšok;
 • práca s modelovými testami;
 • simulácia ústnej časti skúšky: prezentácia témy, diskusia s porotou;
 • individuálna domáca práca so zadaniami odporúčanými lektorom;
 • hodnotenie a oprava ústneho aj písomného prejavu podľa oficiálnych kritérií hodnotenia;
 • jazykové usmernenia.

Kurzy: 12/02/2018 - 02/06/2018

Zápisy: 22/01/2018 - 02/02/2018

Rozsah vyučovacích hodín: 60 hodín (hodina = 45 min)

Cena: 299 eur

Cena so zľavou: 259 eur

Vyplnený a podpísaný prihlasovací formulár je nevyhutné poslať mailom na adresu cours@institutfrancais.skalebo doručiť na Oddelenie kurzov.

 

Príprava na skúšky DELF - DALF na mieru

Nevyhovuje Vám intenzita alebo termíny kurzov? Francúzsky inštitút na Slovensku ponúka aj prípravné kurzy na mieru.

 

+ informácií: cours@institutfrancais.sk | 02 59 34 77 62