Termíny skúšok a cenník

Termíny skúšok 2018

DELF- DALF pre verejnosť (dospelí)

Zápis Skúšky
15. - 19. január 2018 05. - 08. február 2018
21. - 25. máj 2018

04. - 07. jún 2018

22. - 26. október 2018

05. - 08. november 2018

DELF Pro

Zápis Skúšky
21. - 25. máj 2018 04. - 07. jún 2018

DFP

Zápis Skúšky
16. - 27. apríl 2018 22. jún 2018
1. - 12. október 2018 23. november 2018

 

DELF školský/junior (od 12 rokov po ukončenie strednej školy)

Zápis Skúšky
08. - 12. január 2018 12. - 16. február 2018
07. - 11. máj 2018 11. - 15. jún 2018

15. - 19. október 2018

12. - 16. november 2018

DELF prim (pre deti do 12 rokov)

Zápis Skúšky
13. - 17. marec 2018 05. - 09. jún 2018

12. - 16. marec 2018

04. - 07. jún 2018
19. - 23. november 2018 Február 2019

Cenník 2018

DELF-DALF pre verejnosť (dospelí)*

  A1 A2 B1 B2 C1 C2

pre študentov Francúzskeho inštitútu a od úrovne C1 pre študentov bilingválnych sekcií**

50€ 60€ 70€ 80€ 90€ 100€

pre externých kandidátov

60€ 70€ 80€ 100€ 110€ 120€

*Na to, aby ste si mohli uplatniť zvýhodnenú tarifu, stačí, aby ste absolvovali aspoň jeden skupinový kurz v trvaní jedného semestra (v období od roku 2015) a/alebo 3 individuálne kurzy (jedna hodina v trvaní 45 a/alebo 60 minút).

**zľava poskytnutá žiakom bilingválnych francúzsko-slovenských sekcií gymnázia Metodova v Bratislave a gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne

Školský DELF / DELF junior (od 12 rokov po ukončenie strednej školy)

A1 A2 B1 B2
22€ 29€ 49€ 59€

DELF Prim (pre deti do 12 rokov)

A1.1 A1.2 A2
19€ 22€ 29€

DELF Pro

A1 A2 B1 B2
69€ 79€ 89€ 109€

DFP - Diplôme de français professionnel - Medzinárodné vzťahy a diplomacia

B1 B2 C1
110€ 110€ 110€

Ako sa zapísať?

Na skúšku sa môžete zapísať v termíne zápisov, a to:

 • priamo na mieste (na oddelení kurzov, Sedlárska 7, Bratislava 812 83) v čase od 11:00 do 17:00;
 • alebo prostredníctvom emailu (nevyhutné poslať vyplnenú a podpísanú prihlášku na adresu cours@institutfrancais.sk)

 • v škole u Vášho učiteľa francúzštiny (platí len pre DELF prim a školský DELF)

Ako uhradiť poplatok za skúšku ?

Poplatok za skúšku môžete uhradiť :

 • priamo na mieste (na oddelení kurzov, Sedlarska 7, Bratislava 812 83) platobnou kartou alebo v hotovosti;
 • prevodom na účet

  Tatra Banka, kód: 1100

  IBAN :  SK82 1100 0000 0026 2952 0424

  BIC (SWIFT ) : TATRSKBX

  Do správy pre príjemcu treba uviesť: priezvisko, meno + úroveň skúšky (A1, A2, B1, B2, C1, C2)

  Variabilný symbol: dátum zápisu

 • na základe vystavenej faktúry (výlučne pre podniky a živnostníkov)
 • v škole u Vášho učiteľa francúzštiny (platí len pre DELF prim a školský DELF)

Prihlášky na DFP : prihláška-november-2018-DFP.doc

Prihlášky na DELF Pro :

Prihlášky na DELF/DALF :

  DELF DALF
pre študentov stredných škôl v Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom regióne prihláška_DELF-scolaire-junior-11-2018.doc  
pre študentov bilingválnych sekcií gymnázia Metodova v Bratislave a gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne prihláška DELF-scolaire-junior-11-2018.doc prihláška DALF-11-2018-TP-nos-etudiants-et-SB-Metodova-BA.doc
pre študentov Francúzskeho inštitútu (dospelí)* prihláška DELF-11-2018-TP-nos-etudiants.doc prihláška_DALF-11-2018-TP-nos-etudiants-et-SB-Metodova-BA.doc
pre externých kandidátov (dospelí) prihláška DELF-11-2018-TP-externes.doc prihláška_DALF-11-2018-TP-externes.doc