Termíny skúšok a cenník

Termíny skúšok 2019

DELF- DALF pre verejnosť (dospelí)

Zápis Skúšky
14. - 18. január 2019 04. - 07. február 2019
13. - 16. máj 2019

03. - 06. jún 2019

07. - 10. október 2019

04. - 07. november 2019

DELF Pro

Zápis Skúšky
13. - 16. máj 2019 05. - 06. jún 2019

DFP

Zápis Skúšky
do 12. júna 2019 21. jún 2019
do 13. novembra 2019 22. november 2019

 

DELF školský/junior (od 12 rokov po ukončenie strednej školy)

Zápis Skúšky
07. - 11. január 2019 11. - 15. február 2019
06. - 10. máj 2019 10. - 14. jún 2019

 

 

DELF prim (pre deti do 12 rokov)

Zápis Skúšky
19. - 23. november 2018 05. - 06. február 2019

11. - 15. marec 2019

04. - 05. jún 2019
18. - 22. november 2019 Február 2020

Cenník 2019

DELF-DALF pre verejnosť (dospelí)*

  A1 A2 B1 B2 C1 C2

pre študentov Francúzskeho inštitútu a od úrovne C1 pre študentov bilingválnych sekcií**

50€ 60€ 70€ 80€ 90€ 100€

pre externých kandidátov

60€ 70€ 80€ 100€ 110€ 120€

*Na to, aby ste si mohli uplatniť zvýhodnenú tarifu, stačí, aby ste absolvovali aspoň jeden skupinový kurz v trvaní jedného semestra (v období od roku 2016) a/alebo 3 individuálne kurzy (jedna hodina v trvaní 45 a/alebo 60 minút).

**zľava poskytnutá žiakom bilingválnych francúzsko-slovenských sekcií gymnázia Metodova v Bratislave a gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne

Školský DELF / DELF junior (od 12 rokov po ukončenie strednej školy)

A1 A2 B1 B2
22€ 29€ 49€ 59€

DELF Prim (pre deti do 12 rokov)

A1.1 A1.2 A2
19€ 22€ 29€

DELF Pro

A1 A2 B1 B2
69€ 79€ 89€ 109€

DFP - Diplôme de français professionnel - Medzinárodné vzťahy a diplomacia

B1 B2 C1
110€ 110€ 110€

Ako sa zapísať?

Na skúšku sa môžete zapísať v termíne zápisov, a to:

 • priamo na mieste (na oddelení kurzov, Sedlárska 7, Bratislava 812 83) v čase od 11:00 do 17:00;
 • alebo prostredníctvom emailu (nevyhutné poslať vyplnenú a podpísanú prihlášku na adresu cours@institutfrancais.sk)

 • v škole u Vášho učiteľa francúzštiny (platí len pre DELF prim a školský DELF)

Ako uhradiť poplatok za skúšku ?

Poplatok za skúšku môžete uhradiť :

 • priamo na mieste (na oddelení kurzov, Sedlarska 7, Bratislava 812 83) platobnou kartou alebo v hotovosti;
 • prevodom na účet

  Tatra Banka, kód: 1100

  IBAN :  SK82 1100 0000 0026 2952 0424

  BIC (SWIFT ) : TATRSKBX

  Do správy pre príjemcu treba uviesť: priezvisko, meno + úroveň skúšky (A1, A2, B1, B2, C1, C2)

  Variabilný symbol: dátum zápisu

 • na základe vystavenej faktúry (výlučne pre podniky a živnostníkov)
 • v škole u Vášho učiteľa francúzštiny (platí len pre DELF prim a školský DELF)

Prihlášky na DFP : prihláška-november-2018-DFP.doc

Prihlášky na DELF Pro :

Prihlášky na DELF/DALF :

  DELF DALF
pre študentov stredných škôl v Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom regióne    
pre študentov bilingválnych sekcií gymnázia Metodova v Bratislave a gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne    
pre študentov Francúzskeho inštitútu (dospelí)*    
pre externých kandidátov (dospelí)