Špecifické kurzy francúzštiny

 

 

Firemná francúzština A1-B2 (60H)

Potrebujete francúzštinu v pracovnej sfére ? Tento kurz je určený pre všetkých, ktorí potrebujú byť na pracovisku operatívni vo francúzskom jazyku, alebo sa pripravujú na vstup do aktívneho pracovného života vo frankofónnej spoločnosti. Zamerajte sa na to, čo v jazyku skutočne potrebujete, za krátky čas a už od začiatočníckej úrovne.

Obchodná francúzština A2-B2 (30/60H)

Odlíšte sa od ostatných ! Napredujte na scéne medzinárodného obchodu aj vďaka jazykovým zručnostiam vo francúzštine. V rámci komunikačných aktivít tohto kurzu sa oboznámite s jazykovými a kultúrnymi aspektami pracovného života vo svete obchodu. Kurz Vás tiež pripraví na diplom z obchodnej francúzštiny DFP- Affaires.

Francúzština pre diplomatov a štátnu správu pre všetky úrovne (30/60H)

Učte sa francúzštinu diplomacie a medzinárodných vzťahov už od začiatočníckej úrovne. V rámci kurzu si prostredníctvom praktických situácii osvojíte jazyk diplomacie a získate jazykové zručnosti pre komunikáciu a vyjednávanie v medzinárodnom prostredí. Súčasťou kurzu je aj nácvik zručností na získanie diplomu z odbornej francúzštiny - medzinárodné vzťahy DFP-RI.

Právnická francúzština B2-C1 (30/60H)

Nemusíte mať dipIom z práva, aby ste sa mohli zapísať! Kurz je určený študentom a pracujúcim, ktorí sú v kontakte s frankofónnymi právnikmi alebo s právnymi dokumentami vo francúzštine. Vďaka kurzu ľahšie porozumiete právnemu textu vo francúzštine (zmluva, právny úkon, zákon, ...), budete sa vedieť vyjadriť k právnym témam, odhalíte taje rôznych právnych systémov a naviac môžete potvrdiť svoje znalosti diplomom z právnickej francúzštiny DFP- Droit.

Denná tlač B1-C1 (30H)

Na základe dokumentov z tlače (noviny, časopisy, periodiká, krátke správy, ...) ale aj z televíznych novín a rádia, sa naučíte analyzovať novinársky štýl, lepšie porozumieť správam a tiež vyjadriť sa k rôznym aktuálnym témam slovne alebo písomne.

Móda od úrovne A2 (30H)

Hľadáte si prácu v módnom sektore, alebo už pracujete vo frankofónnej spoločnosti? Osvojte si francúzštinu módy. Kurz je určený študentom módnych škôl, štylistom, textilným dizajnérom a všetkým, ktorí sa zaujímajú o svet módy. Tento kurz Vás pripraví na diplom z odbornej francúzštiny DFP- Mode.

Gastronómia a hotelierstvo od úrovne A1 (30H)

Chcete si získať frankofónnu klientelu alebo sa presadiť na frankofónnom trhu? Naučte sa po francúzsky prostredníctvom praktických úlohako urobiť rezervácie, poradiť klientom, sprevádzať ich v rámci prehliadky. Tento kurz je určený všetkým, ktorí pracujú s frankofónnou klientelou v oblasti hotelierstva, cestovného ruchu a gastronómie (reštaurácie, hotely, cestovné kancelárie).

Spoločnosť a život vo Francúzsku od úrovne A1(30H)

Ponorte sa do francúzskej kultúry, obohaťte a rozšírte si znalosti o jazyku, spoločnosti a francúzskej a frankofónnej civilizácii. Naučte sa porozumieť francúzskym a frankofónnym reáliam už od začiatočníckej úrovne. Jazyk a kultúra, kultúra a civilizácia sú prepojené.

Tematické ateliéry

 

 

Divadlo a piesne vo francúzštine pre všetky úrovne (12/30H)

Divadelné kurzy pre nadšencov a aj tých, ktorí nemajú žiadnu skúsenosť. Páči sa Vám herectvo a nikdy ste sa neodvážili spraviť prvý krok ?  Príďte si vyskúšať rôzne divadelné aktivity a cvičenia vo francúzštine. Naučíte sa interpretovať rôzne herecké úlohy, ako správne držať telo a pracovať s hlasom.

Francúzština cez piesne alebo spievať po francúzsky, môžete si vybrať!

Čo môže byť lepšie ako učiť sa cudzí jazyk prostredníctvom piesní! Prehĺbte si Vašu úroveň vo francúzštine a obohaťte si slovnú zásobu. Objavte rôzne slovné spojenia, hovorové výrazy, prenesené významy slov a zapamätajte si ich cez piesne! Gramatika je najľahšia, keď si ju v duchu spievame!

 

Francúzština pre najmenších (4-6 rokov) pre všetky úrovne (30H)

Interaktívna výuka hravou formou a zábavne. Prvý kontakt s francúzštinou, aby dieťa malo radosť a chuť objavovať nový jazyk a učiť sa ho

 

Vybrali ste si už z našej ponuky špecifických kurzov francúzštiny?

Viac informácií o zápise, kalendári a cenníku kurzov získate tu.

Zapíšte sa do kurzov francúzštiny a získajte členskú kartu IF Pass.  

 

Po úhrade administratívneho poplatku, v hodnote 6 eur (ročne), získajú všetci študenti Francúzskeho inštitútu na Slovensku zdarma členskú kartu IF Pass.

Platnosť karty je jeden rok od dátumu úhrady administratívneho poplatku.

Vďaka IF Passu získajú všetci študenti Francúzskeho inštitútu množstvo výhod, ktoré objavíte tu.

 

+ informácií: cours@institutfrancais.sk | 02 59 34 77 62