Kurzy všeobecnej francúzštiny

DETI (4-6 | 7-11 rokov)

 • Rozvíjanie písomných a ústnych jazykových zručností

 • Komunikácia vo francúzštine v každodennom živote a v školskom prostredí

 • Dynamický, (inter)aktívny a hravý prístup

 • Učebnice, elektronické dokumenty, obrázky, hry, animované filmy, riekanky, piesne,

 • Príprava na DELF Junior je súčasťou kurzu

A1 / A2 30 x 60 min 180 €

MLÁDEŽ (12-16 rokov)

 • Rozvíjanie písomných a ústnych jazykových zručností
 • Komunikácia vo francúzštine v každodennom živote
 • Spoznávanie frankofónnej kultúry
 • Dynamický, (inter)aktívny a hravý prístup
 • Učebnice, elektronické dokumenty, texty, reportáže, ukážky z filmov, piesne,…
 • Príprava na DELF Junior je súčasťou kurzu
A1 / A2 / B1 60 x 45 min 224 €

DOSPELÍ

Kurzy všeobecnej francúzštiny

 • Ústna a písomná komunikácia vo francúzštine v rôznych životných situáciách
 • Spoznávanie frankofónnej kultúry
 • Dynamický, (inter)aktívny a efektívny prístup
 • Učebnice, elektronické dokumenty, videá, piesne, články z novín a časopisov,
 • Príprava na DELF je súčasťou kurzu

A1 / A2 / B1

B2 / C1 / C2

60 x 45 min

60 x 45 min

249 € / 224 €*

269 € / 242 €*

*zľava pre držiteľov karty ISIC a seniorov

REFRESH

Kurzy Refresh sú určené pre tých, ktorí si chcú udržať svoju jazykovú úroveň alebo osviežiť vedomosti.

 • Dynamický, (inter)aktívny a efektívny prístup

 • Elektronické dokumenty, videá, piesne, reportáže, články z novín,…

A1 / A2 / B1 / B2 30 x 45 min 159 € / 139 €*

*zľava pre držiteľov karty ISIC a seniorov

KONVERZÁCIA

 • Ujať sa slova a vyjadriť svoj názor

 • Naučiť sa argumentovať a správne reagovať

 • Zlepšiť si výslovnosť a rozšíriť si slovnú zásobu

 • Hravé a interaktívne aktivity, projektová práca, diskusie, spätná väzba a analýza chýb v ústnom prejave

 • Elektronické dokumenty, videá, reportáže, články z novín a časopisov,…

A2 / B1 / B2 / C1 30 x 45 min 159 € / 139 €*

*zľava pre držiteľov karty ISIC a seniorov

---

Zapíšte sa do kurzov francúzštiny a získate členskú kartu IF Pass.  

 

Po úhrade administratívneho poplatku, v hodnote     6 (ročne), získajú všetci študenti Francúzskeho inštitútu na Slovensku zdarma členskú kartu IF Pass. Platnosť karty je jeden rok od dátumu úhrady administratívneho poplatku.

Podrobnosti o zápise nájdete tu.

 

Oddelenie kurzov: cours@institutfrancais.sk | 02 / 59 34 77 62