Kurzy všeobecnej francúzštiny

 

DETI (6-8 rokov) úrovne A1-A2

 • Rozvíjanie písomných a ústnych jazykových zručností

 • Komunikácia vo francúzštine v každodennom živote a v školskom prostredí

 • Dynamický, (inter)aktívny a hravý prístup

 • Učebnice, elektronické dokumenty, obrázky, hry, animované filmy, riekanky, piesne,

 

DETI (8-12 rokov) úrovne A1-A2                                        MLÁDEŽ (12-16 rokov) úrovne A1-B1

 • Rozvíjanie písomných a ústnych jazykových zručností
 • Komunikácia vo francúzštine v každodennom živote
 • Spoznávanie frankofónnej kultúry
 • Dynamický, (inter)aktívny a hravý prístup
 • Učebnice, elektronické dokumenty, texty, reportáže, ukážky z filmov, piesne,…

 

DOSPELÍ

Kurzy všeobecnej francúzštiny pre úrovne A1-C2

 • Ústna a písomná komunikácia vo francúzštine v rôznych životných situáciách
 • Spoznávanie frankofónnej kultúry
 • Dynamický, (inter)aktívny a efektívny prístup
 • Učebnice, elektronické dokumenty, videá, piesne, články z novín a časopisov,

 

REFRESH pre úrovne B1-B2

Kurzy Refresh sú určené pre tých, ktorí si chcú udržať svoju jazykovú úroveň alebo osviežiť vedomosti.

 • Dynamický, (inter)aktívny a efektívny prístup

 • Elektronické dokumenty, videá, piesne, reportáže, články z novín,…

 

 

KONVERZÁCIA pre úrovne A2-C1

 • Ujať sa slova a vyjadriť svoj názor

 • Naučiť sa argumentovať a správne reagovať

 • Zlepšiť si výslovnosť a rozšíriť si slovnú zásobu

 • Hravé a interaktívne aktivity, projektová práca, diskusie, spätná väzba a analýza chýb v ústnom prejave

 • Elektronické dokumenty, videá, reportáže, články z novín a časopisov,…

 

 

ZLEPŠENIE PÍSOMNÉHO PREJAVU A GRAMATIKY pre úrovne B1-B2

 • Precvičenie a utvrdenie pravopisu a gramatických javov, rozšírenie slovnej zásoby

 • Písanie (formálnych a neformálnych listov, krátkych správ, recenzií,…), technika kreatívneho písania, spätná väzba a analýza chýb v písomnom prejave

 • Elektronické dokumenty, videá, články z novín a časopisov, knižné texty,

 

 

+ informácií: cours@institutfrancais.sk | 02 59 34 77 62