Kurzy všeobecnej francúzštiny

 

DETI (6-8 rokov) úrovne A1-A2

 • Rozvíjanie písomných a ústnych jazykových zručností

 • Komunikácia vo francúzštine v každodennom živote a v školskom prostredí

 • Dynamický, (inter)aktívny a hravý prístup

 • Učebnice, elektronické dokumenty, obrázky, hry, animované filmy, riekanky, piesne,

 

DETI (8-12 rokov) úrovne A1-A2                                        MLÁDEŽ (12-16 rokov) úrovne A1-B1

 • Rozvíjanie písomných a ústnych jazykových zručností
 • Komunikácia vo francúzštine v každodennom živote
 • Spoznávanie frankofónnej kultúry
 • Dynamický, (inter)aktívny a hravý prístup
 • Učebnice, elektronické dokumenty, texty, reportáže, ukážky z filmov, piesne,…

 

DOSPELÍ

Kurzy všeobecnej francúzštiny pre úrovne A1-C2

 • Ústna a písomná komunikácia vo francúzštine v rôznych životných situáciách
 • Spoznávanie frankofónnej kultúry
 • Dynamický, (inter)aktívny a efektívny prístup
 • Učebnice, elektronické dokumenty, videá, piesne, články z novín a časopisov,

 

REFRESH pre úrovne B1-B2

Kurzy Refresh sú určené pre tých, ktorí si chcú udržať svoju jazykovú úroveň alebo osviežiť vedomosti.

 • Dynamický, (inter)aktívny a efektívny prístup

 • Elektronické dokumenty, videá, piesne, reportáže, články z novín,…

 

 

KONVERZÁCIA pre úrovne A2-C1

 • Ujať sa slova a vyjadriť svoj názor

 • Naučiť sa argumentovať a správne reagovať

 • Zlepšiť si výslovnosť a rozšíriť si slovnú zásobu

 • Hravé a interaktívne aktivity, projektová práca, diskusie, spätná väzba a analýza chýb v ústnom prejave

 • Elektronické dokumenty, videá, reportáže, články z novín a časopisov,…

 

 

ZLEPŠENIE PÍSOMNÉHO PREJAVU A GRAMATIKY pre úrovne B1-B2

 • Precvičenie a utvrdenie pravopisu a gramatických javov, rozšírenie slovnej zásoby

 • Písanie (formálnych a neformálnych listov, krátkych správ, recenzií,…), technika kreatívneho písania, spätná väzba a analýza chýb v písomnom prejave

 • Elektronické dokumenty, videá, články z novín a časopisov, knižné texty,

 

Vybrali ste si už z našej  ponuky kurzov všeobecnej francúzštiny?

Viac informácií o zápise, kalendári a cenníku kurzov získate tu.

Zapíšte sa do kurzov francúzštiny a získajte členskú kartu IF Pass.  

 

Po úhrade administratívneho poplatku, v hodnote 6 eur (ročne), získajú všetci študenti Francúzskeho inštitútu na Slovensku zdarma členskú kartu IF Pass.

Platnosť karty je jeden rok od dátumu úhrady administratívneho poplatku.

Vďaka IF Passu získajú všetci študenti Francúzskeho inštitútu množstvo výhod, ktoré objavíte tu.

 

+ informácií: cours@institutfrancais.sk | 02 59 34 77 62