Vstupné testy

Francúzsky inštitút na Slovensku organizuje vstupné testy pred začiatkom každého semestra. Cieľom testov je ohodnotiť váš písomný a ústny prejav, porozumenie rovnako ako aj vyjadrovacie schopnosti vo francúzštine.

Vaša úroveň ovládania jazyka bude ohodnotená v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazykové znalosti (SERR).

Test je bezplatný a nezáväzný!

Musím absolvovať test ?

  • Vstupný test musíte absolvovať:
    • ak už máte nejaké znalosti z francúzskeho jazyka, ale v predchádzajúcom semestri ste nenavštevovali kurz francúzštiny na Francúzskom inštitúte na Slovensku.
  • Vstupný test nemusíte absolvovať:
    • ak už máte znalosti z francúzskeho jazyka a navyše ste v predchádzajúcom semestri navštevovali kurz francúzštiny na Francúzskom inštitúte na Slovensku (a absolvovali ste záverečný test)
    • alebo ak ste úplný začiatočník.

 

 

Viac informac na cours@institutfrancais.sk alebo na tel. čísle 02 / 59 34 77 62.