Kalendár a podmienky zápisu

Kalendár zápisov a kurzov

2020

Zápisy

Kurzy

Jarný semester 25. JAN - 5. FEB 10. FEB – koniec mája
Intenzívne kurzy - JÚN 1. - 4. JÚN 8. – 26. JÚN
Intenzívne kurzy - JÚL 29. JÚN - 2. JÚL 6. – 24. JÚL
Intenzívne kurzy - SEPTEMBER 2. - 7. SEP 9. – 23. SEP
Jesenný semester 14. - 24. SEP 28. SEP – JAN 2021

Ako sa zapísať?

Na kurz francúzštiny sa môžete zapísať počas obdobia zápisov

 • osobne medzi 13:00 a 17:00 na Oddelení kurzov Francúzskeho inštitútu (Sedlárska 7, Bratislava)
 • mailom zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky (pre uplatnenie 10% zľavy je nutné poslať aj obojstanný scan ISIC karty)
 • online - možné pre našich pokračujúcich študentov a úplných začiatočníkov od úrovne A1.1

Platba za kurz

Poplatok za kurz môžete uhradiť:

 • priamo na mieste platobnou kartou alebo v hotovosti
 • prevodom na účet

  Tatra Banka, kód: 1100

  IBAN :  SK82 1100 0000 0026 2952 0424

  BIC (SWIFT ) : TATRSKBX

  Do správy pre príjemcu treba uviesť: priezvisko, meno + vaše číslo kurzu

 • na základe vystavenej faktúry (výlučne pre podniky a živnostníkov), ktorú Vám vystavíme po zaslaní písomnej žiadosti

Administratívny poplatok

 

Po úhrade administratívneho poplatku, v hodnote     6 (ročne), získajú všetci študenti Francúzskeho inštitútu na Slovensku zdarma členskú kartu IF Pass. Platnosť karty je jeden rok od dátumu úhrady administratívneho poplatku.

Podrobnosti o zápise nájdete tu.

Dôležité

 • Zápis do kurzu je považovaný za definitívny až po jeho zaplatení.
 • Učebnice nie sú zahrnuté v cene kurzov.
 • V prípade, že sa študent rozhodne z osobných dôvodov z prebiehajúceho kurzu odísť, suma, ktorú za kurz uhradil, mu nebude môcť byť preplatená.
 • Kurz môže byť zrušený iba z oprávnených dôvodov v dôsledkov vis maior. V takomto prípade je potrebné adresovať riaditeľke kurzov písomnú žiadosť o jeho úhradu.

 

Oddelenie kurzov: cours@institutfrancais.sk | 02 / 59 34 77 62