Zápisy

Kedy sa zapísať?

Semester

Zápisy

Kurzy

Jarný semester 2018 22. JAN  - 2. FEB 12. FEB – 2. JUN
Intenzívne kurzy - JÚN 2018 4. - 7. JÚN 11. – 29. JÚN
Intenzívne kurzy - JÚL 2018 2. - 4. JÚL 9. – 27. JÚL
Intenzívne kurzy - SEPTEMBER 2018 3. - 6. SEP 10. – 28. SEP
Zimný semester 2018 / 2019 10. - 21. SEP 29. SEP – JAN 2019

Ako sa zapísať?

Na kurz francúzštiny sa môžete zapísať v čase zápisov, a to:

 • na Oddelení kurzov (Sedlárska 7, Bratislava, na prízemí), v čase od 13:00 do 17:00;
 • prostredníctvom emailu (nevyhnutné poslať vyplnenú a podpísanú prihlášku na adresu cours@institutfrancais.sk, pre uplatnenie študentskej zľavy aj obojstranný scan ISIC karty)
 • online na adrese zapis_online (možné len v čase zápisov: pre tých, ktorí pokračujú v kurze na Francúzskom inštitúte a pre úplných začiatočníkov - úroveň A1.1)

Platba za kurz

Poplatok za kurz môžete uhradiť:

 • priamo na mieste (Sedlárska 7) platobnou kartou alebo v hotovosti;
 • prevodom na účet

  Tatra Banka, kód: 1100

  IBAN :  SK82 1100 0000 0026 2952 0424

  BIC (SWIFT ) : TATRSKBX

  Do správy pre príjemcu treba uviesť: priezvisko, meno + vaše číslo kurzu

 • na základe vystavenej faktúry (výlučne pre podniky a živnostníkov), ktorú Vám vystavíme po zaslaní písomnej objednávky na Francúzsky inštitút na Slovensku.

 

Viac informác na cours@institutfrancais.sk alebo na tel. čísle 02 / 59 34 77 62.

 

Dôležité!

 • Zápis do kurzu je považovaný za definitívny až po jeho zaplatení.
 • Učebnice nie sú zahrnuté v cene kurzov.
 • V prípade, že sa študent rozhodne z osobných dôvodov z prebiehajúceho kurzu odísť, suma, ktorú za kurz uhradil, mu nebude môcť byť preplatená.
 • Kurz môže byť zrušený iba z oprávnených dôvodov v dôsledkov vis maior. V takomto prípade je potrebné adresovať riaditeľke kurzov písomnú žiadosť o jeho úhradu.

 

Poteš svojich blízkych a daruj kurz francúzštiny* !

Poukážky v hodnote: 50€ / 100€ / 150€

* Začiatok jesenného semestra 29. septembra 2018. Testovanie a zápis do kurzov od 3. septembra do 21. septembra 2018