Zápisy

Jarný semester 2017

Zápisy: 23. január - 8. február 2017 od 15:00 do 18:00 hod

Vstupné testy: 23. január - 8. február 2017 od 15:00 do 17:30 hod

Kurzy: 13. február - 12. jún 2017

 

Prihláška na kurzy:

PRIHLASKA_KURZY_jar_2017.doc

ROZVRH na stiahnutie:

Kurzy-vseobecnej-francuzstiny_UROVEN-A.pdf

Kurzy-vseobecnej-francuzstiny_UROVEN-B.pdf

Kurzy-vseobecnej-francuzstiny_UROVEN-C.pdf

Kurzy-vseobecnej-francuzstiny_DETI_ADO.pdf

Francuzstina-so-specifickym-zameranim-Ateliery.pdf

Kedy sa zapísať?

EXTENZÍVNE KURZY - jarný semester 2017

Zápis Kurzy
23. január - 8. február 2017 13. február - 12. jún 2017

Ako sa zapísať?

Na kurz francúzštiny sa môžete zapísať v čase zápisov, a to:

 • priamo na mieste (Sedlárska 7, na oddelení kurzov na prízemí) v čase od 13:00 do 17:00;
 • prostredníctvom emailu (nevyhnutné poslať vyplnenú a podpísanú prihlášku na adresu cours@institutfrancais.sk, pre uplatnenie študentskej zľavy aj obojstranný scan ISIC karty)
 • online na adrese zapis_online (možné len pre tých, ktorí pokračujú v kurze na Francúzskom inštitúte a pre úplných začiatočníkov - úroveň A1.1)

Platba za kurz

Poplatok za kurz môžete uhradiť:

 • priamo na mieste (Sedlárska 7) platobnou kartou alebo v hotovosti;
 • prevodom na účet

  Tatra Banka, kód: 1100

  IBAN :  SK82 1100 0000 0026 2952 0424

  BIC (SWIFT ) : TATRSKBX

  Do správy pre príjemcu treba uviesť: priezvisko, meno + vaše číslo kurzu

 • na základe vystavenej faktúry (výlučne pre podniky a živnostníkov), ktorú Vám vystavíme po zaslaní písomnej objednávky na Francúzsky inštitút na Slovensku.

 

Poteš svojich blízkych a daruj kurz francúzštiny* !

Poukážky v hodnote: 50€ / 100€ / 150€

* Začiatok semestra 13. februára 2017. Testovanie a zápis do kurzov od 23. januára do 8. februára 2017

 

 

Dôležité!

 • Zápis do kurzu je považovaný za definitívny až po jeho zaplatení.
 • Učebnice nie sú zahrnuté v cene kurzov.
 • V prípade, že sa študent rozhodne z osobných dôvodov z prebiehajúceho kurzu odísť, suma, ktorú za kurz uhradil, mu nebude môcť byť preplatená.
 • Kurz môže byť zrušený iba z oprávnených dôvodov v dôsledkov vis maior. V takomto prípade je potrebné adresovať riaditeľke kurzov písomnú žiadosť o jeho úhradu.

 

 

 

Viac informác na cours@institutfrancais.sk alebo na tel. čísle 02 / 59 34 77 62.