Ďalšie benefity

Naše skupinové i individuálne kurzy sú na mieru prispôsobené všetkým typom verejnosti: dospelí, deti, mládež, firmy, verejná správa i školy. Všetky kurzy sú koncipované v súlade s jazykovými úrovňami CERCL (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky) od A1 po C2.

Máte záujem získať medzinárodne uznávané diplomy z francúzskeho jazyka (DELF – DALF a DFP)? U nás skúšky môžete nielen absolvovať, ale dokonca vás aj zodpovedne a kvalitne na ne pripravíme.

Nová partnerská spolupráca s Orthodidacte

Naučte sa tie najdôležitejšie pravidlá francúzštiny a získajte istotu a pevnú ruku v písomnom prejave. Platforma Orthodidacte prináša novú metódu učenia sa pravopisu a francúzskej gramatiky.

  • Interaktívna a zábavná online platforma
  • Individualizované učenie
  • Merateľný pokrok v jazyku
  • Pre všetky úrovne
  • Množstvo zdrojov a cvičení
Viac info