Mediatéka - Praktické informácie

Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom adresy biblio@institutfrancais.sk alebo na tel. čísle 02/ 59 34 77 60

Otváracie hodiny

Deň Hodiny
Pondelok 13:00 – 18:00
Utorok 10:30 – 19:30
Streda 13:00 – 18:00
Štvrtok 13:00 – 19:30
Piatok 10:30 – 15:00

Knižnica je zatvorená počas štátnych sviatkov a počas augusta.

Zápis

Pre zápis do knižnice potrebujete:

Verejnosť Cena
Dospelí - ročný poplatok 12 eur
Dospelí - trojmesačný poplatok 5,30 eur
Deti, študenti po predložení karty ISIC, dôchodcovia, učitelia francúzštiny 8,60 eur
Študenti Francúzskeho inštitútu na Slovensku (v období trvania kurzu) Zadarmo

Lektori, ktorí nemajú trvalé bydlisko na Slovensku, sú povinní zaplatiť kauciu vo výške 33 eur, ktorá im bude pri odchode spätne vrátená.

Podmienky vypožičiavania

Počet dokumentov

Vypožičanie nesmie presiahnuť 7 dokumentov z toho 4 DVD.

Trvanie výpožičky

Typ dokumentu Doba vypožičania
Knihy (okrem slovníkov a pedagogických dokumentov, ktoré sú určené výlučne k nahliadnutiu v priestoroch knižnice) 1 mesiac
Periodiká (okrem najnovších čísel) 2 týždne
CD a DVD, iba na individuálne a rodinné účely 2 týždne

Pokuty

Pokuty sú kumulované a za skupinu dokumentov:

  • Po prvej upomienke ...............1 Euro                               
  • Po druhej upomienke ........... 2 Eurá                                                                          
  • Po tretej upomienke ............. 5 Eur
  • Po vymáhaní .......................... 12 a 24 Eur

V prípade straty alebo vážneho poškodenia dokumentu je osoba, ktorá si dokument vypožičala, povinná dokument nahradiť alebo ho zaplatiť.

Ďalšie služby

  • wifi zadarmo
  • kopírovanie
  • vyhľadávanie a informácie o Francúzsku
  • prijímanie skupín (výlučne na dohodu): základné školy, stredné školy, gymnáziá, študenti a profesori francúzštiny
  • mimoknižničné výpožičky (knižnica Francúzskeho inštitútu vo Viedni alebo v Budapešti).