Dobrovoľníctvo

Foto: CDT Vosges

Dobrovoľníctvo vo Francúzsku je výborný spôsob medzikultúrnej výmeny prostredníctvom dobrovoľnej angažovanosti. Ide o výnimočnú príležitosť, vďaka ktorej stretnete množstvo mladých ľudí z rozličných krajín a kultúr, oboznámite sa s novým prostredím a budete v denno-dennom kontakte s miestnym obyvateľstvom. Naučíte sa žiť a pracovať s ľuďmi z rôznych kútov sveta a výsledok vašej dobrovoľnej práce bude prospešný pre celé spoločenstvo.

 

Kde na dobrovoľnícku službu do Francúzska?