Práca a stáže

Práca

Foto: F. de la Mure / MAEE

Pre občanov Slovenskej republiky Francúzsko neuplatňuje žiadne pracovné obmedzenia. Ak chcete pracovať vo Francúzsku, najčastejšie si musíte nájsť svojho budúceho zamestnávateľa sami a zaslať vašu žiadosť priamo jemu.

Ak ste zahraničným študentom vo Francúzsku, môžete pracovať aj popri štúdiu.  Nepotrebujete žiadne povolenie. Pracovať môžete na skrátený, maximálne však na 60%-ný úväzok.

Viac informácií nájdete tu.

Stáže

Foto : Dassault

Chceli by ste obohatiť váš životopis a zároveň získať profesionálne skúsenosti zo zahraničia? Francúzsko poskytuje viaceré možnosti na získanie odborných skúseností a oboznámenie sa s požiadavkami trhu práce Európskej únie.

Stáž vo Francúzsku, ktorá trvá viac ako tri mesiace, je ohodnotená vopred dohodnutou finančnou odmenou. Odmena za stáž v trvaní menej ako tri mesiace závisí od dohody s podnikom, ktorý študenta zamestnáva.

Študenti, ktorí majú záujem o absolvovanie pracovnej stáže vo francúzskom podniku v rámci programu Erasmus,  priamo kontaktujú potenciálneho zamestnávateľa. Pre kompletnosť realizácie stáže je potrebná dohoda medzi univerzitou a podnikom.

Viac informácií tu!

Portály na vyhľadávanie stáží  vo Francúzsku: