Univerzity & Grandes Ecoles

 

Francúzske vysoké školstvo sa vyznačuje širokým spektrom vzdelávacích inštitúcií, ktoré môžeme rozdeliť do 3 kategórií: univerzity, « Grandes écoles » a špecializované školy.

Školy sú buď verejné alebo súkromné. Vo verejných vysokých školách výšku školného stanovuje štát.

Štúdium na univerzite

Francúzske univerzity sú verejné inštitúcie a zastrešujú aj výskumné centrá. Na univerzity sú prijímaní žiaci s maturitou alebo s maturite ekvivalentným diplomom, a to väčšinou bez prijímacích pohovorov.

Existujú 3 druhy ponúkaných študijných programov:

  • študijné programy so všeobecným zameraním;
  • odborné programy;
  • štúdiá v oblasti zdravotníctva (medicína, farmácia, zubné lekárstvo).

V roku 2006 prešli francúzske univerzity (s výnimkou štúdia medicíny) na trojstupňový systém vzdelávania tzv. LMD: Licence (bakalárske štúdium: maturita+3)– Master (magisterské štúdium: maturita + 5) – Doctorat (doktorandské štúdium: maturita + 8). 

Štúdium na ‘Grandes Ecoles’

Osobitnosťou francúzskeho vysokoškolského systému sú "Grandes Ecoles", ktoré ponúkajú súčasne s univerzitami vzdelávanie na vysokej úrovni.

Rozlišujeme:

  • inžinierske školy, ktoré sa orientujú na vedecké a technické vzdelanie;
  • obchodné školy, orientujúce sa viac na ekonomické vedy a manažment;
  • ENS (Ecoles Normales Supérieures), ktoré sa zameriavajú na vzdelávanie vysokoškolských a stredoškolských pedagógov, vedcov a budúcich štátnych úradníkov.

Na rozdiel od univerzít, ktoré sa orientujú na rovnaký typ vzdelávania, Grandes Ecoles organizujú vstupné pohovory a sú napojené na sekundárny a terciárny sektor. Jedna časť vyučujúcich pochádza z podnikateľského prostredia a štúdium zahŕňa aj viacero povinných stáží.

Špecializované školy

Špecializované školy dopĺňajú ponuku vysokoškolského štúdia. Poskytujú štúdium v oblastiach ako je architektúra, žurnalistika, poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, sociálne veci, umenie atď.

Dĺžka štúdia je 2-5 rokov a študenti sú prijímaní na základe prijímacej skúšky alebo na základe odovzdanej prihlášky.