Aktuálne výzvy

Štipendium pre magisterské štúdium od nadácie „Fondation Sciences Mathématiques de Paris“.

Od roku 2010 nadácie Fondation Sciences Mathématiques de Paris ponúka každoročne štipendiá na magisterské štúdium pre vynikajúcich študentov z celého sveta, ktorí chcú pokračovať v štúdiu vo Francúzsku. 

Tento rok je program zameraný na študentov prvého alebo druhého magisterského ročníka. Kandidátom sa odporúča ovládať francúzsky jazyk. Vaše prihlášky môžete zasielať od 1.10.2015 do 26.01.2016. Úspešní uchádzači získajú 1100€/mes.

Viac informácií nájdete na: http://www.sciencesmaths-paris.fr/en/pgsm-international-264.htm

 

 

VÝZVA PROGRAMU HORIZONT 2020 - POTRAVINOVÝ SKENER  

Európska komisia zverejnila 9. septembra výzvu s názvom « Horizon Prize Food Scanner ». Túto cenu získa projekt, ktorý predstaví inovatívne a realizovateľné riešenie na získanie údajov o počte kalórii, nutričnej hodnote a alergénoch vo viacerých druhoch potravín s cieľom informovať konzumentov o čo najlepšom výbere potravín pre ich zdravie.

Prezentačné video:

https://www.youtube.com/watch?v=v0uggsj4Ars&feature=youtu.be.

 Viac informácií:

http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=food-scanner

Prihlásiť sa je možné do 9.3.2016. Súťaže sa môžu zúčastniť výskumné centrá, veľké aj malé podniky, výučbové centrá a univerzity. Na financovanie projektu získa víťaz 800.000,- eur, druhý a tretí po 100.000,- eur.

 

Rozbiehame projekt „Paris French Tech Ticket“: vytvorte svoj startup vo Francúzsku!

Získajte miestenku do Paríža a vytvorte svoj startup v unikátnom podnikateľskom prostredí! Zápisy sú otvorené od júna, prví nominovaní podnikatelia budú prichádzať do Francúzska od januára 2016.

V rámci iniciatívy French Tech, vyhlasuje Francúzsko projekt Paris French Tech Ticket s myšlienkou prilákať zahraničných podnikateľov, ktorí majú záujem o vytvorenie startupov v Paríži.

Inovatívne prostredie: Francúzsko víta startupy!

Francúzsko je miesto spájania a vytvárania nových talentov, ktoré je aktívne a podporuje podnikateľského ducha. Zároveň víta startupy a podporuje ich rozvíjanie za účelom vytvorenia pracovných miest a hodnôt. Jej medzinárodným poslaním je prilákať do Francúzska talenty a investorov z celého sveta.

S viac ako 40 podnikateľskými inkubátormi, 80 coworkingami, 20 fablabmi a asi s 1500 startupmi, ktoré vznikajú každoročne, podobne ako aj success stories, ktorých počet sa tiež zvyšuje, je Paríž dôkazom nevídanej dynamiky uznávaný a podporovaný na medzinárodnej úrovni.

Paris French Tech Ticket: vytvorte svoj vlastný startup v Paríži!

Vitalita inovatívneho prostredia je živená rôznorodosťou aktérov: program „French Tech Ticket“ chce prilákať do Francúzska medzinárodných podnikateľov s ambicióznymi podnikateľskými projektmi, ktoré sa rozbiehajú, alebo už v súčasnosti existujú.

Paris French Tech Ticket je prvé pilotné obdobie a rozšírený mechanizmus pod názvom Métropoles French Tech od roku 2016.

Tento program, ktorý má v pláne podporiť sumou 12.500,- € na jeden projektový tím počas 6 mesiacov, bezplatným ubytovaním a množstvom pomoci pri realizácií, je zameraný na zahraničných podnikateľov zo všetkých kútov sveta. Jedná sa aj o študentov, ktorí už sú vo Francúzsku a práve ukončili štúdium. Zakladatelia musia byť v zložení jedna až tri osoby s tým, že v každom tíme bude maximálne jeden Francúz.

Pre prvé obdobie 6 mesiacov je v Paríži očakávaných 50 podnikateľov.

Prvý skúšobný program začne v Paríži od septembra 2015:

  • Jún 2015: otvorenie projektu, možnosť zasielať návrhy projektov
  • Koniec septembra 2015: uzavretie kandidátok
  • December 2015: vyhlásenie vybraných účastníkov
  • Január 2016: príchod prvých vybraných podnikateľov do Francúzska

Viac detailov k programu (kritéria výberu, kalendár, partnerské inkubátory...) na stránke French Tech Ticket.