Informačný bulletin

Vedecko-technologický bulletin Slovensko

Vedecko-technologický bulletin monitoruje aktuálne vedecko-technologické dianie na medzinárodnej scéne. Je publikovaný Ministerstvom zahraničných vecí a informácie pochádzajú priamo z francúzskych veľvyslanectiev po celom svete. Bulletin ponúka náhľad a analýzu vedeckého, technického a technologického prostredia príslušných krajín vďaka diplomovaným redaktorom a špecialistom, ktorí uverejňujú odborné články.

Elektronický bulletin Slovensko je bezplatný informačný list, ktorý vychádza každé dva mesiace a v ktorom nájdete informácie o vedecko-technologických pokrokoch na Slovensku. Články pochádzajú z Oddelenia pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu a píšu ich francúzsky hovoriaci vedeckí pracovníci, ktorí sú v kontakte priamo so slovenskými vedcami. Prihlásiť sa na odber bulletinu Slovensko.

Kliknite priamo na konkrétne články (vo francúzskom jazyku):

 

 

 

Správy zo sveta vedy a techniky Oddelenia pre spoluprácu a kultúrnu činnosť