Spolupráca v oblasti jadrovej energie

Francúzski, slovenskí, maďarskí a poľskí odborníci  zrealizovali v prospech mladých a budúcich slovenských inžinierov desať kvalitných vzdelávacích podujatí. Posledný seminár, ktorý organizovalo Oddelenie pre vedeckú spoluprácu Francúzskeho inštitútu na Slovensku, sa konal v Starej Lesnej v termíne od 10. do 14. februára 2014  a jeho ústrednou témou boli jadrové reaktory štvrtej generácie.

Nadviazalo sa tak na projekt Allegro, ktorý počíta s konštrukciou ukážkového reaktora 4. generácie. Na tomto projekte sa podieľalo Slovensko, Maďarsko, Poľsko a Česká republika a projekt sa mohol rozvíjať vďaka spolupráci s Komisariátom pre atómovú energiu (CEA). Projekt Allegro naberá na sile práve z impulzu CEA a slovenská strana v projekte vidí vynikajúcu príležitosť na rozvíjanie národných špecifických kompetencií v regióne. 

V rámci tohto podujatia bol francúzsky veľvyslanec na Slovensku, pán Didier Lopinot, rovnako ako aj účastníci semináru, pozvaní 12. februára 2014 do observatória na Lomnickom štíte.

Observatórium sa nachádza na druhom najvyššom štíte a je súčasťou projektu « Neutron Monitor Database », ktorý zahŕňa šestnásť staníc neutrónových monitorov v Európe a mimo nej.

Najbližšie semináre bude organizovať Oddelenie pre spoluprácu a kultúrnu činnosť Francúzskeho inštitútu v Českej republike.

 

Slovensko s približne 55 % jadrovej energie  sa svojim rozsahom zaraďuje hneď za Francúzskom na druhé miesto v množstve zásob jadrovej energie v  Európe. Jadrová sústava na Slovensku pozostáva zo štyroch reaktorov sovietskej technológie, ktoré sú rozmiestnené v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach.

V tejto súvislosti existuje priestor na uzavretie dôležitých kontraktov v oblasti jadrovej energie týkajúce sa bezpečnosti existujúcich inštalácií, zásobovania palivom, stavania nových jednotiek a demontáže vyradených reaktorov, ohľadom ktorých zaujali svoju pozíciu už viaceré francúzske podniky.

Vedecká spolupráca v oblasti jadrovej energetiky medzi Slovenskom a Francúzskom je jednou z priorít oddelenia pre vedeckú spoluprácu, a to predovšetkým od septembra 2008, kedy bolo podpísané strategické partnerstvo, ktoré sa navyše prehĺbilo Akčným plánom strategického partnerstva na obdobie rokov 2013-2018, ktorý 29. októbra 2013 počas oficiálnej návštevy prezidenta Francúzskej republiky, Françoisa Hollandea, podpísali v Bratislave prezidenti oboch krajín [1].

[1] Článok vyšiel v Elektronickom bulletine Slovensko č. 32 dňa 12. novembra 2013: http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74303.htm