Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút

Prezentácia

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút (SFUI) je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2011 a jeho cieľom je prispievať k rozvoju a rozširovaniu frankofónnych programov na Slovensku.

SFUI zároveň podporuje dynamickosť, pokiaľ ide o používanie francúzštiny na Slovensku, nasledujúc pri tom nasledovný rámec: školy-univerzity-podniky-jednotlivci.

Hlavné aktivity SFUI

  • Prispievanie k rozvoju frankofónnych študijných programov na Slovensku,
  • Propagovanie frankofónnych programov na Slovensku,
  • Spájanie frankofónnych aktérov na Slovensku  s cieľom poskytnúť im priestor na dialóg a možnosť vzájomnej spolupráce prostredníctvom konferencií, diskusných seminárov či stretnutí bývalých štipendistov,
  • Podporovanie rozvoja vzťahov a spolupráce medzi slovenskými a francúzskymi univerzitami, univerzitami a podnikateľskými subjektmi, univerzitami a bilingválnymi gymnáziami.

Pre viac informácií navštívte stránku www.iufs.sk