Výskum vo Francúzsku to je…

  • 65 Nobelových cien
  • 1. miesto v počte Nobelových cien za literatúru
  • 4 dvojité Nobelove ceny, z toho jednu získala žena (Marie Sklodowska-Curie)
  • celkovo 4. miesto v počte Nobelových cien za USA, Spojeným kráľovstvom a Nemeckom

Vo Francúzsku prebieha výskumná činnosť na vysokoškolských inštitúciáchnárodných výskumných centrách (verejný výskum). Podniky sa podieľajú až na dvoch tretinách výskumu  (súkromný výskum). Spolu zamestnáva vedecký sektor 605 000 ľudí.

Domáce výdavky na výskum a vývoj vo Francúzsku dosahujú 49,8 miliárd EUR, čo bolo 2,27% hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2015. V medzinárodnom porovnaní je Francúzsko na 5. mieste za Južnou Kóreou ( 4,3%), Japonskom (3,3%), Nemeckom (2,9%) a Spojenými štátmi (2,8%), avšak pred Spojeným kráľovstvom (1,7%).

Základné číselné údaje

49,8 miliárd EUR: domáce výdavky na výskum a vývoj
• 2,27% HDP vyhradených na výskum a vývoj
• 605 000 ľudí pracujúcich vo vedeckom sektore
• 277 631 výskumných pracovníkov, z toho 25% žien
• 974 00 doktorandov z toho 42% je zo zahraničia (31 000)
• 7. miesto na svete v počte vedeckých publikácií
• 56,7% francúzskych publikácií s medzinárodnou účasťou.

Podrobnejšie informácie : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24889/presentation-de-la-recherche.html