Financovanie výskumu a inovácií je jednou z francúzskych priorít. Existuje veľa organizácií a inštitúcií, ktoré ponúkajú štipendiá na doktorandské štúdium. Štipendiá môžu byť tematicky zamerané napr. na lekárske vedy (Inserm, Institut Pasteur …), výskum jadrovej energetiky (CEA …), matematika (nadácia „Sciences Mathématiques“). Štipendiá pre doktorandov ponúka aj nadácia „Fondation de France“ alebo niektoré francúzske regióny.

Nezabudnite pravidelne sledovať našu stránku, aby ste mali aktuálne informácie o ponuke štipendií.

Oddelenie pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu vydáva raz za dva mesiace informačný list o výsledkoch vedy a výskumu na Slovensku, jeho pokroku v oblasti inovácií a spolupráci s Francúzskom.

Najnovšie vedecké správy nájdete na: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique-et-universitaire/veille-scientifique-et-technologique/slovaquie/

Ak sa chcete prihlásiť na odber informačného listu, môžete tak urobiť na nasledovnej adrese: veillest-slovakia.dgm-dcur-rech-subscribe@liste.diplomatie.gouv.fr