Rámcové programy pre výskum a technologický rozvoj (PCRD) sú finančné zdroje vyhradené Európskou úniou na podporu európskeho výskumu a konkurencieschopnosti priemyslu.

Horizont 2020 alebo H2020 je európsky program pre výskum a vývoj na obdobie 2014-2020 s rozpočtom 79 miliárd eur.

Rámcový program Horizont 2020 (2014-2020) po prvýkrát spája v jednom programe európske programy na výskum a inovácie  ako je PCRI, Euratom, Akcie pre inovácie Rámcového programu pre inovácie a konkurencieschopnosť a Európsky inštitút pre inovácie a technológie.

Zahŕňa 3 priority:

  • Excelentná veda
  • Vedúce postavenie priemyslu
  • Spoločenské výzvy

 

Podrobnejšie informácie : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid71866/horizon-2020-le-programme-de-l-union-europeenne-pour-la-recherche-et-l-innovation.html

Horizont Európa je rámcový program Európskej únie pre výskum a inovácie na obdobie 2020-2027, ktorá chce zviditeľniť špičkový výskum a inovácie, pritiahnuť najväčšie talenty a čeliť súčasným svetovým výzvam.

Podrobnejšie informácie : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid145896/horizon-europe-le-programme-cadre-de-l-union-europeenne-pour-la-recherche-et-l-innovation-2021-2027.html

V septembri 2017 francúzsky prezident Emmanuel Macron vdýchol nový vietor do plachiet európskeho konceptu svojou myšlienkou vytvoriť Európske univerzity. Európska komisia tento projekt podporila a vízia sa stala realitou, keď v októbri 2018 zverejnila prvú pilotnú výzvu.

Bližšie informácie nájdete tu.