Výskumná stáž pre doktorandov a post-doc pobyt

Zaujímate sa o krátku doktorandskú stáž alebo post-doc pobyt vo Francúzsku v dĺžke 1 2 mesiacov (v období od 15. októbra do 20. decembra 2019)? Finančná pomoc by vám padla vhod? Ponúkame vám štipendium financované francúzskou vládou.

Ako si požiadať o štipendium? 

  • CV  v angličtine alebo francúzštine
  • Motivačný list vysvetľujúci predmet výskumného pobytu vo Francúzsku
  • Pozývací list vedúceho francúzskeho pracoviska, v ktorom chcete absolvovať váš pobyt

 

Žiadosť je potrebné zaslať :