Výzva na predkladanie návrhov na redizajn našej webovej stránky

 

Francúzsky inštitút na Slovensku (IFS) hľadá v rámci redizajnu svojej internetovej stránky externého odborného poskytovateľa, ktorý poskytuje službu na analýzu, asistenciu i samotnú realizáciu tohto projektu. Poskytovateľ služieb bude musieť navrhnúť praktické a inovatívne riešenia s cieľom zlepšiť funkčnosť webovej stránky IFS a zvýšiť tak jej príťažlivosť pre internetových používateľov.

Prezentácia klienta

IFS vznikol v roku 1990. Jeho poslaním je podporovať francúzsky jazyk, kultúru a vedu na Slovensku a prispievať k rozvoju dialógu medzi oboma krajinami. IFS sa nachádza v centre hlavného mesta Slovenska a predstavuje výnimočný kontakt s Francúzskom vo viacerých formách: centrum pre vyučovanie a šírenie francúzskeho jazyka, tvorca a platforma kultúrnych podujatí a partner pre vedeckú a univerzitnú francúzsko-slovenskú spoluprácu.

Projekt

Cieľom novej webovej stránky IFS je prezentovať všetky jeho aktivity (komerčné i nekomerčné) s propagačným a informatívnym obsahom pre prevažne slovenskú verejnosť.

 

Požiadavky

 • Inovatívny duch rešpektujúci identitu IFS
 • Reaktivita - Proaktivita - Sila návrhov
 • Silné skúsenosti v oblasti redizajnu a tvorby webových stránok
 • Podpora pre obsah stránky
 • Implementácia
 • Údržba
 • Školenie
 • Dodržiavanie kalendára a termínov (predpokladaný dátum začiatku projektu: koniec mája – začiatok júna 2019 / predpokladaný dátum ukončenia projektu: 30. november 2019)

Kritériá na výber poskytovateľa

 • Kvalita portfólia zrealizovaných webových projektov
 • Komunikácia v slovenčine (na úrovni materinského jazyka) a v angličtine (minimálna úroveň B2). Francúzština by bola veľké plus !
 • Blízkosť: poskytovateľ by mal sídliť v Bratislave alebo v jej okolí.
 • Cenová ponuka: nápisaná v slovenskom a v anglickom alebo francúzskom jazyku (časť výberovej komisie nehovorí po slovensky) a zahrňujúca podrobne a zreteľne vysvetlené etapy projektu a ich náklady.
 • V prípade predbežného výberu sa prezentácia projektov bude konať v anglickom jazyku

 

Lehota na prijímanie ponúk: do 17. mája 2019

Kontakty

daniela.zelenakova@institutfrancais.sk | +421 2 59 34 77 11

elodie.nabeng@institutfrancais.sk | +421 2 59 34 77 20