V nadväznosti na prejav francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona zo Sorbonne z 26. septembra 2017 vyhlásila Európska komisia od októbra 2018 štyri výzvy v rámci iniciatívy európskych univerzít. Cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť siete inštitúcií v Európe, v ktorých budú študenti a zamestnanci využívať výhody mobility v rámci „medziuniverzitného kampusu“ a ktoré umožnia medziodborovým a nadnárodným tímom riešiť hlavné problémy Európy. Tieto aliancie od svojho vzniku urýchľujú medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania a výskumu.

Aktuálne majú dve aliancie francúzskeho aj slovenského člena:

  • Aliancia ENLIGHT, ktorej členmi sú Univerzita v Bordeaux a Univerzita Komenského
  • Aliancia EULiST, ktorej členmi sú Inštitút Mines-Télécom a Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Aliancia INVEST, ktorej členmi sú Univerzita Reims Champagne-Ardenne a v Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • Aliancie Ulysseus, ktorej členmi sú Univerzita Côte d’Azur a Technická univerzita v Košiciach