V nadväznosti na prejav prezidenta Emmanuela Macrona na Sorbonne dňa 26. septembra 2017, spustila Európska komisia v októbri 2018 prvú pilotnú výzvu na „Európske univerzity“ s rozpočtom 60 miliónov eur. Zapojené univerzity musia byť minimálne z troch rôznych krajín a tie, ktoré získali finančnú podporu vrámci pilotného projektu, začali čerpať financie od septembra 2019.

Bližšie informácie

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid137063/les-universites-europeennes.html

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_fr

Výzvy na podávanie projektov

Pilotná výzva

V rámci 1. pilotnej výzvy podporila Európska komisia 17 projektov na vytvorenie budúcich Európskych univerzít. Francúzske univerzity sú v konzorciách najviac zastúpené. Je ich spolu 16 z toho 6 francúzskych univerzít je hlavným koordinátorom projektu. Každý projekt získal podporu vo výške 5 miliónov eur na obdobie 3 rokov. Podrobnejšie informácie o podporených projektoch nájdete tu.

Druhá výzva

Druhá výzva na podávanie projektov bola spustená 7. novembra 2019 a bude uzavretá 26. februára 2020.

https://agence.erasmusplus.fr/fiches-pratiques/univesite-europeenne/