Kliknutím si zvoľte úroveň
A1.1
A1
A2
B1
B2
C1
C2

 1. Predstaviť seba alebo inú osobu
 2. Hovoriť o osobách, predmetoch alebo miestach bežných v živote
 3. Porozumieť krátkym a jednoduchým textom
 4. Napísať pohľadnicu
 5. Kúpiť niečo a zaplatiť

Skúška pozostáva zo štyroch častí :

 • 3 časti sú spoločné, čiže prebiehajú naraz s inými kandidátmi v tom istom čase a miestnosti
 • 1 individuálna časť skúšky, pri ktorej je len kandidát so skúšajúcimi

 

Spoločné časti
Porozumenie počutého textu / 4 cvičenia
Počúvanie nahrávky a odpovedanie na otázky
20 minút
Porozumenie písaného textu / 4 cvičenia
Prečítanie dokumentov a odpovedanie na otázky
30 minút
Písomný prejav / 2 cvičenia
Vyplniť formulár a napísať krátky text (správu, list) v rozsahu 40 slov
30 minút
Samostatná časť
Ústny prejav/ 3 časti
Vedený pohovor / výmena informácií / simulovaný dialóg
5 – 7 minút

 

Maximálny počet bodov za každú časť je 25. K úspešnému zloženiu skúšky je potrebné získať minimálne 50 bodov z možných 100 a zároveň zo žiadnej časti nemať menej ako 5 bodov z možných 25. Pri nižšom počte dosiahnutých bodov ako je 5 z niektorej časti,  kandidát neuspel.

Na skúšku vás pripravíme vďaka našim prípravným kurzom.

 

Prehľad dokumentov:

 Normálna tarifaZľavnená tarifa*
Cena skúšky DELF A1
46 35

*Pre študentov, ktorí navštevovali od r. 2021 minimálne jeden kurz vo Francúzskom inštitúte na Slovensku

 

Zápisy SkúškyVýsledky
8. – 19. január 202415. február 2024maximálne 2 mesiace po skúške
13. – 24. mája 202413. jún 2024
7. – 18. oktober 20247. november 2024

Stiahnem si a vyplním prihlášku zodpovedajúcu mojej situácii (viď nižšie)

 

Počas obdobia zápisov:

 • Osobne prinesiem podpísanú prihlášku do Francúzskeho inštitútu
 • Oskenovanú prihlášku (obe strany) pošlem mailom na adresu cours@institutfrancais.sk a originál prinesiem na skúšku

 

Poplatky za zápisné môžete uhradiť nasledovne:

 • vo Francúzskom inštitúte v hotovosti alebo platobnou kartou
 • bankovým prevodom
Tatra Banka, kód banky: 1100
IBAN:  SK82 1100 0000 0026 2952 0424
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Do poznámky pre prijímateľa prosím uveďte meno a priezvisko a skúšanú úroveň (A1)
Variabilný symbol: dátum zápisu

 

Prihláška sa stáva platnou až úhradou zápisného.

Skúška sa koná v priestoroch Francúzskeho inštitútu na Slovensku.

Kontakt

cours@institutfrancais.sk + 421 2 59 34 77 62

 1. Reagovať v jednoduchých situáciach každodenného života (nakupovanie, informovanie sa, používanie verejných dopravných prostriedkov)
 2. Vyrozprávať udalosť z minulosti
 3. Hovoriť o mojich záľubách a vysvetliť prečo niečo mám a nemám rád
 4. Porozumieť inštrukciám a orientovať sa v priestore
 5. Prečítať a porozumieť obsahu listu a odpísať naň (pozvať alebo poďakovať za poznanie, ospravedlniť sa)

Skúška pozostáva zo štyroch častí :

 • 3 časti sú spoločné, čiže prebiehajú naraz s inými kandidátmi v tom istom čase a miestnosti
 • 1 individuálna časť skúšky, pri ktorej je len kandidát so skúšajúcimi

 

Spoločné časti
Porozumenie počutého textu / 4 cvičenia
Počúvanie nahrávky a odpovedanie na otázky
25 minút
Porozumenie písaného textu / 4 cvičenia
Prečítanie dokumentov a odpovedanie na otázky
30 minút
Písomný prejav / 2 cvičenia
Napísanie dvoch textov, každý v rozsahu 60 slov.
45 minút
Samostatná časť
Ústny prejav/ 3 časti
Vedený pohovor / výmena informácií / simulovaný dialóg
6 – 8 minút

 

Maximálny počet bodov za každú časť je 25. K úspešnému zloženiu skúšky je potrebné získať minimálne 50 bodov z možných 100 a zároveň zo žiadnej časti nemať menej ako 5 bodov z možných 25. Pri nižšom počte dosiahnutých bodov ako je 5 z niektorej časti,  kandidát neuspel.

Na skúšku vás pripravíme vďaka našim prípravným kurzom.

 

Prehľad dokumentov:

 Normálna tarifaZľavnená tarifa*
Cena skúšky DELF A2
58 46

*Pre študentov, ktorí navštevovali od r. 2021 minimálne jeden kurz vo Francúzskom inštitúte na Slovensku

 

Zápisy SkúškyVýsledky
8. – 19. január 202414. február 2024maximálne 2 mesiace po skúške
13. – 24. máj 202412. jún 2024
7. – 18. oktober 20246. november 2024

Stiahnem si a vyplním prihlášku zodpovedajúcu mojej situácii (viď nižšie).

 

Počas obdobia zápisov:

 • Osobne prinesiem podpísanú prihlášku do Francúzskeho inštitútu
 • Oskenovanú prihlášku (obe strany) pošlem mailom na adresu cours@institutfrancais.sk a originál prinesiem na skúšku

 

Poplatky za zápisné môžete uhradiť nasledovne:

 • vo Francúzskom inštitúte v hotovosti alebo platobnou kartou
 • bankovým prevodom
Tatra Banka, kód banky: 1100
IBAN:  SK82 1100 0000 0026 2952 0424
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Do poznámky pre prijímateľa prosím uveďte meno a priezvisko a skúšanú úroveň (A2)
Variabilný symbol: dátum zápisu

 

Prihláška sa stáva platnou až úhradou zápisného.

Skúška sa koná v priestoroch Francúzskeho inštitútu na Slovensku.

Kontakt

cours@institutfrancais.sk + 421 2 59 34 77 62

Kontakt

 1. Vyjadriť svoje pocity, súhlas a nesúhlas a vysvetliť prečo
 2. Povedať svoj názor a doložiť argumentami
 3. Presvedčiť niekoho
 4. Vyrozprávať udalosť z minulosti, skúsenosť, sen, plán
 5. Porozumieť dôležitým aktualitám (novinový článk, televízne správy, rozhlasové vysielanie)
 6. Poradiť si v nečakaných situáciach v každodennom živote a na cestách vo frankofónnej krajine

Skúška pozostáva zo štyroch častí :

 • 3 časti sú spoločné, čiže prebiehajú naraz s inými kandidátmi v tom istom čase a miestnosti
 • 1 individuálna časť skúšky, pri ktorej je len kandidát so skúšajúcimi

Spoločné časti
Porozumenie počutého textu / 3 cvičenia
Počúvanie nahrávky a odpovedanie na otázky
25 minút
Porozumenie písaného textu / 2 cvičenia
Prečítanie dokumentov a odpovedanie na otázky
35 minút
Písomný prejav / 1 cvičenie
Napísať text v rozsahu 160 slov minimálne.
45 minút
Samostatná časť
Ústny prejav/ 3 časti
Rozhovor / vyjadrenie svojho názoru / dialóg
15 minút

Maximálny počet bodov za každú časť je 25. K úspešnému zloženiu skúšky je potrebné získať minimálne 50 bodov z možných 100 a zároveň zo žiadnej časti nemať menej ako 5 bodov z možných 25. Pri nižšom počte dosiahnutých bodov ako je 5 z niektorej časti,  kandidát neuspel.

Na skúšku vás pripravíme vďaka našim prípravným kurzom.

Prehľad dokumentov:

 Normálna tarifaZľavnená tarifa*
Cena skúšky DELF B1
92 80

*Pre študentov, ktorí navštevovali od r. 2021 minimálne jeden kurz vo Francúzskom inštitúte na Slovensku

 

Zápisy SkúškyVýsledky
8. – 19. január 202415. február 2024maximálne 2 mesiace po skúške
13. – 24. máj 202413. jún 2024
7. – 18. oktober 20247. november 2024

 

Stiahnem si a vyplním prihlášku zodpovedajúcu mojej situácii (viď nižšie).

Počas obdobia zápisov:

 • Osobne prinesiem podpísanú prihlášku do Francúzskeho inštitútu
 • Oskenovanú prihlášku (obe strany) pošlem mailom na adresu cours@institutfrancais.sk a originál prinesiem na skúšku

Poplatky za zápisné môžete uhradiť nasledovne:

 • vo Francúzskom inštitúte v hotovosti alebo platobnou kartou
 • bankovým prevodom
Tatra Banka, kód banky: 1100
IBAN:  SK82 1100 0000 0026 2952 0424
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Do poznámky pre prijímateľa prosím uveďte meno a priezvisko a skúšanú úroveň (B1)
Variabilný symbol: dátum zápisu

Prihláška sa stáva platnou až úhradou zápisného.

Skúška sa koná v priestoroch Francúzskeho inštitútu na Slovensku.

cours@institutfrancais.sk + 421 2 59 34 77 62

 1. Obhájiť svoj názor argumentmi a príkladmi
 2. Presvedčiť niekoho
 3. Porozumieť dôležitým aktualitám (novinový článok, televízne správy, rozhlasové vysielanie)
 4. Robiť si poznámky
 5. Prerozprávať myšlienku a vysvetliť aj čo nebolo jednoznačne povedané
 6. Sám opravovať svoje chyby

Skúška pozostáva zo štyroch častí :

 • 3 časti sú spoločné, čiže prebiehajú naraz s inými kandidátmi v tom istom čase a miestnosti
 • 1 individuálna časť skúšky, pri ktorej je len kandidát so skúšajúcimi

 

Spoločné časti
Porozumenie počutého textu / 2 cvičenia
Počúvanie nahrávky a odpovedanie na otázky
30 minút
Porozumenie písaného textu / 2 cvičenia
Prečítanie dokumentov a odpovedanie na otázky
60 minút
Písomný prejav / 1 cvičenie
Napísať text v rozsahu 250 slov minimálne.
60 minút
Samostatná časť
Ústny prejav/ 2 časti
Riadený monológ / dialóg
20 minút

 

Maximálny počet bodov za každú časť je 25. K úspešnému zloženiu skúšky je potrebné získať minimálne 50 bodov z možných 100 a zároveň zo žiadnej časti nemať menej ako 5 bodov z možných 25. Pri nižšom počte dosiahnutých bodov ako je 5 z niektorej časti,  kandidát neuspel.

Na skúšku vás pripravíme vďaka našim prípravným kurzom.

 

Prehľad dokumentov:

 Normálna tarifaZľavnená tarifa*
Cena skúšky DELF B2
115 92 €

*Pre študentov, ktorí navštevovali od r. 2021 minimálne jeden kurz vo Francúzskom inštitúte na Slovensku

 

Zápisy SkúškyVýsledky
8 . – 19. január 202414. február 2024maximálne 2 mesiace po skúške
13. – 24. máj 202412. jún 2024
7. – 18. oktober 20246. november 2024

Stiahnem si a vyplním prihlášku zodpovedajúcu mojej situácii (viď nižšie).

 

Počas obdobia zápisov:

 • Osobne prinesiem podpísanú prihlášku do Francúzskeho inštitútu
 • Oskenovanú prihlášku (obe strany) pošlem mailom na adresu cours@institutfrancais.sk a originál prinesiem na skúšku

 

Poplatky za zápisné môžete uhradiť nasledovne:

 • vo Francúzskom inštitúte v hotovosti alebo platobnou kartou
 • bankovým prevodom
Tatra Banka, kód banky: 1100
IBAN:  SK82 1100 0000 0026 2952 0424
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Do poznámky pre prijímateľa prosím uveďte meno a priezvisko a skúšanú úroveň (B2)
Variabilný symbol: dátum zápisu

 

Prihláška sa stáva platnou až úhradou zápisného.

Skúška sa koná v priestoroch Francúzskeho inštitútu na Slovensku.

Kontakt

cours@institutfrancais.sk + 421 2 59 34 77 62

 1. Spontánne a plynulo komunikovať, bez zjavných ťažkostí
 2. Porozumieť celý dokument, písaný alebo počutý, aj keď nie je v mojom odbore (film, román, technické relácie)
 3. Vyjadriť svoj názor k zložitým témam štruktúrovaným spôsobom a prispôsobovať štýl môjho vyjadrovania osobe, ktorej je adresovaný

Skúška pozostáva zo štyroch častí :

 • 3 časti sú spoločné, čiže prebiehajú naraz s inými kandidátmi v tom istom čase a miestnosti
 • 1 individuálna časť skúšky, pri ktorej je len kandidát so skúšajúcimi

 

Spoločné časti
Porozumenie počutého textu / 2 cvičenia
Počúvanie nahrávky a odpovedanie na otázky
40 minút
Porozumenie písaného textu / 1 cvičenie
Prečítanie dokumentov a odpovedanie na otázky
50 minút
Písomný prejav / 2 cvičenia
Napísať syntézu v rozsahu 200 až 240 slov a napísať esej v minimálnom rozsahu 250 slov.
2 hodiny a 30 minút
Samostatná časť
Ústny prejav/ 2 časti
Riadený monológ / dialóg
30 minút

 

Maximálny počet bodov za každú časť je 25. K úspešnému zloženiu skúšky je potrebné získať minimálne 50 bodov z možných 100 a zároveň zo žiadnej časti nemať menej ako 5 bodov z možných 25. Pri nižšom počte dosiahnutých bodov ako je 5 z niektorej časti,  kandidát neuspel.

Na skúšku vás pripravíme vďaka našim prípravným kurzom.

 

Prehľad dokumentov:

 Normálna tarifaZľavnená tarifa*
Cena skúšky DALF C1
127 99

*Pre študentov, ktorí navštevovali od r. 2021 minimálne jeden kurz vo Francúzskom inštitúte na Slovensku a pre študentov bilingválnej sekcie Gymnázia Metodova v Bratislave a Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne

 

Zápisy SkúškyVýsledky
8. – 19. január 202413. február 2024maximálne 2 mesiace po skúške
13. – 24. máj 202411. jún 2024
7. – 18. oktober 20245. november 2024

Stiahnem si a vyplním prihlášku zodpovedajúcu mojej situácii (viď nižšie).

 

Počas obdobia zápisov:

 • Osobne prinesiem podpísanú prihlášku do Francúzskeho inštitútu
 • Oskenovanú prihlášku (obe strany) pošlem mailom na adresu cours@institutfrancais.sk a originál prinesiem na skúšku

Poplatky za zápisné môžete uhradiť nasledovne:

 • vo Francúzskom inštitúte v hotovosti alebo platobnou kartou
 • bankovým prevodom
Tatra Banka, kód banky: 1100
IBAN:  SK82 1100 0000 0026 2952 0424
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Do poznámky pre prijímateľa prosím uveďte meno a priezvisko a skúšanú úroveň (C1)
Variabilný symbol: dátum zápisu

 

Prihláška sa stáva platnou až úhradou zápisného.

Skúška sa koná v priestoroch Francúzskeho inštitútu na Slovensku.

Kontakt

cours@institutfrancais.sk + 421 2 59 34 77 62

 1. Bez ťažkostí komunikovať
 2. Porozumieť celý dokument, písaný alebo počutý, bez toho, že by ma rušila abstrakcia, rýchlosť alebo prízvuk
 3. Vyjadriť svoj názor k zložitým témam štruktúrovaným spôsobom a prispôsobovať štýl môjho vyjadrovania osobe, ktorej je adresovaný s použitím nuáns
 4. Ovládať jazyk a pohrávať sa so slovami, tak som jazyk vedela používať na moje účely

Skúška pozostáva z dvoch častí :

 • 1 spoločná časť, v ktorej je premiešané porozumenie písaného textu s písomným prejavom. Táto časť skúšky prebieha naraz s inými kandidátmi v tom istom čase a miestnosti.
 • 1 individuálna časť skúšky, v ktorej je premiešané porozumenie počutého textu s ústnym prejavom pri ktorej je len kandidát so skúšajúcimi.

 

Spoločná časť
Porozumenie písaného textu / 1 cvičenie
Prečítať súbor dokumentov v rozsahu cca 2 000 slov.
3 hodiny a 30 minút
Písomný prejav / 2 cvičenia
Na základe prečítaných dokumentov napísať štruktúrovaný text (článok, redakčný príspevok, zápisnicu, prejav atď.) v minimálnom rozsahu 700 slov.
Samostatná časť
Porozumenie počutého textu / 1 cvičenie
Vypočuť si hovorený text.
30 minút (+ príprava 1 hodina)

2x vypočutie nahrávky

Ústny prejav/ 3 časti

 1. Zhrnutie počutého textu
 2. Rozvinutie vypočutej problematiky

3. Diskusia s porotou

 

Maximálny počet bodov za spoločnú časť aj individuálnu časť je 50 (za každú). K úspešnému zloženiu skúšky je potrebné získať minimálne 50 bodov z možných 100 a zároveň zo žiadnej časti nemať menej ako 10 bodov z možných 50.

 

Na skúšku vás pripravíme vďaka našim prípravným kurzom.

 

Prehľad dokumentov:

 Normálna tarifaZľavnená tarifa*
Cena skúšky DALF C2
138 115

*Pre študentov, ktorí navštevovali od r. 2021 minimálne jeden kurz vo Francúzskom inštitúte na Slovensku a pre študentov bilingválnej sekcie Gymnázia Metodova v Bratislave a Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne

 

Zápisy SkúškyVýsledky
8. – 19. január 202412. február 2024maximálne 2 mesiace po skúške
13. – 24. máj 202410. jún 2024
7. – 18. oktober 20244. november 2024

Stiahnem si a vyplním prihlášku zodpovedajúcu mojej situácii (viď nižšie).

 

Počas obdobia zápisov:

 • Osobne prinesiem podpísanú prihlášku do Francúzskeho inštitútu
 • Oskenovanú prihlášku (obe strany) pošlem mailom na adresu cours@institutfrancais.sk a originál prinesiem na skúšku

Poplatky za zápisné môžete uhradiť nasledovne:

 • vo Francúzskom inštitúte v hotovosti alebo platobnou kartou
 • bankovým prevodom
Tatra Banka, kód banky: 1100
IBAN:  SK82 1100 0000 0026 2952 0424
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Do poznámky pre prijímateľa prosím uveďte meno a priezvisko a skúšanú úroveň (C2)
Variabilný symbol: dátum zápisu

 

Prihláška sa stáva platnou až úhradou zápisného.

Skúška sa koná v priestoroch Francúzskeho inštitútu na Slovensku.

Zápisná prihláška DELF

 • Ak som počas posledných troch rokov (od 2021) navštevoval (-a) aspoň jeden kurz vo Francúzskom inštitúte, stiahnem si túto prihlášku za zvýhodnené zápisné
 • Ak som počas posledných troch rokov (od 2021) nenavštevoval (-a) aspoň jeden kurz vo Francúzskom inštitúte, stiahnem si túto prihlášku

Zápisná prihláška DALF

 • Ak som počas posledných troch rokov (od 2021) navštevoval (-a) aspoň jeden kurz vo Francúzskom inštitúte, stiahnem si túto prihlášku za zvýhodnené zápisné
 • Ak som počas posledných troch rokov (od 2021) nenavštevoval (-a) aspoň jeden kurz vo Francúzskom inštitúte, stiahnem si túto prihlášku

Kontakt

cours@institutfrancais.sk + 421 2 59 34 77 62