Na tejto stránke nájdete rôzne výzvy a štipendijné programy na podporu francúzsko-slovenskej vedeckej a univerzitnej spolupráce, ktoré ponúkajú iné organizácie ako Francúzsky inštitút.

Zoznam aktuálnych výziev