Diplomy DELF DALF

K zápisu ani k absolvovaniu skúšky nie je vyžadované byť študentom jazykovej alebo inej školy.

Kandidát môže absolvovať skúšku toľkokrát, koľko je potrebné na získanie diplomu. Nie je však možné zapísať sa na tú istú úroveň, pokiaľ ju už úspešne absolvoval a získal diplom. Pokiaľ by sa niekto chcel zapísať druhý krát na skúšku a vlastní diplom z tej istej úrovne (napríklad s cieľom získať vyšší počet bodov), musí sa najskôr oficiálne zriecť získaného diplomu a až potom sa zapísať na nový termín skúšky. Ak pri novom termíne neuspeje, neostáva mu nárok na pôvodný diplom.

Rozhodnutia národných porôt DELF a DALF sú konečné. Ak chcete poznať detaily Vášho hodnotenia, kontaktujte Vaše skúšobné centrum.

Áno. DELF a DALF sú uznávané všade vo svete ako akékoľvek iné diplomy udelené francúzskym ministerstvom školstva.

Áno.

Nie.

Vo Francúzsku sú skúšky DELF a DALF pod dohľadom rektorátov. Inštitúcia, ktorá chce získať akreditáciu na to, aby sa stalo skúšobným strediskom DELF-DALF, sa musí obrátiť priamo na svoj rektorát.

V zahraničí sú skúšky DELF a DALF pod dohľadom Oddelenia pre spoluprácu a kultúrnu činnosť francúzskeho veľvyslanectva v danej krajine. Skúšobnými centrami na Slovenskú sú: Francúzsky inštitút na Slovensku (Bratislava), Francúzska aliancia Košice a Francúzska aliancia Banská Bystrica.

Nie, každý diplom je nezávislý (napríklad, ak chcem skúšku DELF A2, nie je podmienkou absolvovať predtým úspešne skúšku DELF A1).