• osobitný prístup
  • inovatívne pedagogické metódy a učebné pomôcky
  • tím skúsených lektorov kvalifikovaných v odbore francúzština ako cudzí jazyk a odborná francúzština
  • intenzita výuky, časový harmonogram a miesto prispôsobíme Vašim potrebám. Kurzy môžu prebiehať priamo vo Vašich priestoroch alebo vo Francúzskom inštitúte. Taktiež ponúkame kurzy na diaľku (cez Skype).
Počet hodín Hodina po 45 min Hodina po 60 min
5165 €220 €
10330 €440 €
20660 €880 €


Iná tarifikácia pre skupinky od 4 osôb a firmy. Pre viac informácií, kontaktujte Oddelenie kurzov.

Náš postup: kvalita na prvom mieste

Našou prioritou je porozumieť Vášmu pracovnému kontextu a cieľom, ktoré chcete prostredníctvom našich kurzov odbornej francúzštiny dosiahnuť. Rýchlo a presne zanalyzujeme Vaše  potreby a určíme jazykovú úroveň v súlade so Spoločným  európskym referenčným rámcom pre jazyky (SERR).

Na základe Vami dodaných firemných podkladov pre Vás vypracujeme detailný plán kurzu a časový harmonogram prispôsobíme Vašim potrebám.

Kurzy vedú naši kvalifikovaní a skúsení lektori priamo vo Vašich priestoroch alebo vo Francúzskom inštitúte v centre mesta, vybavenom najnovšími technológiami.

Vyhodnotíme jazykový pokrok každého účastníka vzdelávania a vypracujeme detailný popis dosiahnutých výsledkov.

Ponúkame možnosť získania medzinárodne uznávaných diplomov:

  • Diplôme d’études en langue française (DELF)
  • Diplôme approfondi de langue française (DALF)
  • DELF «option professionnelle» (DELF PRO)
  • Diplôme de français professionnel (DFP)

Francúzština pre firmy a podniky

Objavte našu novú ponuku kurzov odbornej francúzštiny a ateliérov

Viac informácií