Kliknutím si zvoľte úroveň
A1.1
A1
A2
B1
B2
C1
C2

 1. Predstaviť seba alebo inú osobu
 2. Podať písomne jednoduché informácie o osobe (napríklad vyplniť formulár)
 3. Hovoriť o osobách, predmetoch alebo miestach bežných v živote.

Skúška pozostáva zo štyroch častí :

 • 3 časti sú spoločné, čiže prebiehajú naraz s inými kandidátmi v tom istom čase a miestnosti
 • 1 individuálna časť skúšky, pri ktorej je len kandidát so skúšajúcími

 

Spoločné časti
Porozumenie počutého textu / 4 cvičenia
Počúvanie nahrávky a odpovedanie na otázky
15 minút
Porozumenie písanému textu / 4 cvičenia
Prečítanie dokumentov a odpovedanie na otázky
15 minút
Písomný prejav / 2 cvičenia
Vyplniť formulár a napísať krátky text (správu, list) v rozsahu 40 slov.
15 minút
Samostatná časť
Ústny prejav / 2 časti
Rozhovor / dialóg
15 minút

 

Maximálny počet bodov za každú časť je 25. K úspešnému zloženiu skúšky je potrebné získať minimálne 50 bodov z možných 100 a zároveň zo žiadnej časti nemať menej ako 5 bodov z možných 25. Pri nižšom počte dosiahnutých bodov ako je 5 z niektorej časti,  kandidát neuspel.

 

Cena skúšky DELF PRIM A1.1
29

 

Zápisy SkúškyVýsledky
13. – 17. marec 20231. – 2. jún 2022maximálne 2 mesiace po skúške

K zápisu je potrebné stiahnuť si prihlášku a vyplnenú ju doručiť škole alebo Francúzskemu inštitútu počas obdobia zápisov. Ak sa skúška bude konať v škole, prihlášku je potrebné odovzdať v škole. Ak sa skúška nebude konať v škole, prihlášku je potrebné odovzdať vo Francúzskom inštitúte (alebo poslať poštou).

Ak sa skúška bude konať v škole vášho dieťaťa, zápisné sa uhrádza v škole.

V ojedinelých prípadoch, prosím, kontaktujte pani Dagmar Hamarovú: dagmar.hamarova@institutfrancais.sk +421 2 59 34 77 35.

Prihláška sa stáva platnou až úhradou zápisného.

 1. Predstaviť seba alebo inú osobu
 2. Hovoriť o osobách, predmetoch alebo miestach bežných v živote
 3. Porozumieť jednoduchý a krátky text
 4. Napísať pohľadnicu
 5. Niečo si kúpiť a zaplatiť

Skúška pozostáva zo štyroch častí :

 • 3 časti sú spoločné, čiže prebiehajú naraz s inými kandidátmi v tom istom čase a miestnosti
 • 1 individuálna časť skúšky, pri ktorej je len kandidát so skúšajúcími

 

Spoločné časti
Porozumenie počutého textu / 4 cvičenia
Počúvanie nahrávky a odpovedanie na otázky
20 minút
Porozumenie písanému textu / 4 cvičenia
Prečítanie dokumentov a odpovedanie na otázky
30 minút
Písomný prejav / 2 cvičenia
Vyplniť formulár a napísať krátky text (správu, list) v rozsahu 40 slov.
30 minút
Samostatná časť
Ústny prejav / 3 časti
Rozhovor / výmena informácií / dialóg
5 -7 minút

 

Maximálny počet bodov za každú časť je 25. K úspešnému zloženiu skúšky je potrebné získať minimálne 50 bodov z možných 100 a zároveň zo žiadnej časti nemať menej ako 5 bodov z možných 25. Pri nižšom počte dosiahnutých bodov ako je 5 z niektorej časti,  kandidát neuspel.

 

Cena skúšky DELF PRIM A1
29

 

Zápisy SkúškyVýsledky
13. – 17. marec 20221. – 2. jún 2022maximálne 2 mesiace po skúške

K zápisu je potrebné stiahnuť si prihlášku a vyplnenú ju doručiť škole alebo Francúzskemu inštitútu počas obdobia zápisov. Ak sa skúška bude konať v škole, prihlášku je potrebné odovzdať v škole. Ak sa skúška nebude konať v škole, prihlášku je potrebné odovzdať vo Francúzskom inštitúte (alebo poslať poštou).

Ak sa skúška bude konať v škole vášho dieťaťa, zápisné sa uhrádza v škole.

V ojedinelých prípadoch, prosím, kontaktujte pani Dagmar Hamarovú: dagmar.hamarova@institutfrancais.sk +421 2 59 34 77 35.

Prihláška sa stáva platnou až úhradou zápisného.

 1. Komunikovať v každodenných situáciach (v obchode, pri používaní dopravných prostriedkov, …)
 2. Hovoriť o udalosti z minulosti
 3. Hovoriť o sebe, čo má a čo nemá rado
 4. Porozumieť inštrukciám na orientáciu v priestore
 5. Porozumieť osobnému listu a odpovedať naň (pozvať niekoho, poďakovať, ospravedlniť sa)

Skúška pozostáva zo štyroch častí :

 • 3 časti sú spoločné, čiže prebiehajú naraz s inými kandidátmi v tom istom čase a miestnosti
 • 1 individuálna časť skúšky, pri ktorej je len kandidát so skúšajúcími

 

Spoločné časti
Porozumenie počutého textu / 4 cvičenia
Počúvanie nahrávky a odpovedanie na otázky
25 minút
Porozumenie písanému textu / 4 cvičenia
Prečítanie dokumentov a odpovedanie na otázky
30 minút
Písomný prejav / 2 cvičenia
Vyplniť formulár a napísať krátky text (správu, list) v rozsahu 40 slov.
45 minút
Samostatná časť
Ústny prejav / 3 časti
Rozhovor / samostatný monológ s otázkami / interaktívne cvičenie
6 – 8 minút

 

Maximálny počet bodov za každú časť je 25. K úspešnému zloženiu skúšky je potrebné získať minimálne 50 bodov z možných 100 a zároveň zo žiadnej časti nemať menej ako 5 bodov z možných 25. Pri nižšom počte dosiahnutých bodov ako je 5 z niektorej časti,  kandidát neuspel.

 

Cena skúšky DELF PRIM A2
40

 

Zápisy SkúškyVýsledky
13. – 17. marec 20221. – 2. jún 2022maximálne 2 mesiace po skúške

K zápisu je potrebné stiahnuť si prihlášku a vyplnenú ju doručiť škole alebo Francúzskemu inštitútu počas obdobia zápisov. Ak sa skúška bude konať v škole, prihlášku je potrebné odovzdať v škole. Ak sa skúška nebude konať v škole, prihlášku je potrebné odovzdať vo Francúzskom inštitúte (alebo poslať poštou).

Ak sa skúška bude konať v škole vášho dieťaťa, zápisné sa uhrádza v škole.

V ojedinelých prípadoch, prosím, kontaktujte pani Dagmar Hamarovú: dagmar.hamarova@institutfrancais.sk +421 2 59 34 77 35.

Prihláška sa stáva platnou až úhradou zápisného.