Vyhľadať

Zápis a termíny kurzov

2021 Zápisy Začiatok kurzov
Letné intenzívne kurzyonline
28. mája – 13. júla 2021

prezenčne
23. – 28. júna 2021 od 16:00 do 18:00
30. júna / 16. júla 2021
Septembrové intenzívne kurzyonline
16. augusta – 6. septembra 2021

prezenčne
30. augusta – 6. septembra 2021 od 16:00 do 18:00
9. septembra 2021
Jesenný trimesteronline
16. augusta – 20. septembra 2021

prezenčne
13. – 20. septembra 2021 od 14:00 do 18:00
25. septembra 2021

Na kurz francúzštiny sa môžete zapísať počas obdobia zápisov (viď termíny vyššie):

  • cez online formulár, ktorý sa nachádza v každom kurze.
  • mailom na adresu cours@institutfrancais.sk. Pre uplatnenie 10% zľavy je nutné poslať aj obojstanný scan ISIC karty.
  • osobne na Oddelení kurzov počas obdobia zápisov (viď termíny vyššie).

Vstupný test môžete absolvovať počas obdobia zápisov, v prípade, že už máte nejaké znalosti z francúzštiny. Ak ste v minulosti boli našim študentom a po dlhšej pauze sa opäť chcete učiť po francúzsky, test upresní vašu aktuálnu úroveň. Ak ste úplný začiatočník, testovanie nie je potrebné.

Vstupným testom ohodnotíme vaše jazykové zručnosti vo francúzštine:

  • písomný a ústny prejav
  • porozumenie písaného textu a hovoreného slova

Určíme tak vašu aktuálnu jazykovú úroveň, aby sme vás mohli zaradiť do homogénnych skupín a poradiť vám vhodný kurz.

Vstupný test môžete absolvovať počas obdobia zápisov:

  • prezenčne vo Francúzskom inštitúte počas obdobia zápisov (viď termíny vyššie)
  • online: prístupové kódy k online testu obdržíte na email
  • kombinovane online a prezenčne: porozumenie písaného textu a hovoreného slova a písomný prejav online ; ústny prejav prezenčne

Pre viac informácií, kontaktujte prosím oddelenie kurzov na 02 / 59 34 77 62 alebo na cours@institutfrancais.sk.

Poplatok za kurz môžete uhradiť:

  • prevodom na účet
Tatra Banka, kód: 1100
IBAN:  SK82 1100 0000 0026 2952 0424
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Do správy pre príjemcu treba uviesť: priezvisko, meno + vaše číslo kurzu

 

  • na základe vystavenej faktúry (výlučne pre podniky a živnostníkov), ktorú Vám vystavíme po zaslaní písomnej žiadosti.

 

Poplatok vo výške 6 € pokrýva všetky administratívne úkony pri zápise a platí sa raz ročne.

Zápis do kurzu je považovaný za definitívny až po jeho zaplatení. Učebnice nie sú zahrnuté v cene kurzov. V prípade, že sa študent rozhodne z osobných dôvodov z prebiehajúceho kurzu odísť, suma, ktorú za kurz uhradil, mu nebude môcť byť preplatená. Kurz môže byť zrušený iba z oprávnených dôvodov v dôsledkov vis maior. V takomto prípade je potrebné adresovať riaditeľke kurzov (gabriela.mrocekova@institutfrancais.sk) písomnú žiadosť o jeho úhradu.

Urobte radosť svojim najbližším!
Darujte im kurz francúzštiny!

Darčekové poukážky v hodnote 50, 100 a 150 eur.