2020

Zápisy

Kurzy

Jarný semester25. januára – 5. februára10. februára – máj
 Intenzívne kurzy1. – 4. júna8. – 26. júna
29. júna – 2. júla6. – 24. júla
2. – 7. septembra9. – 23. septembra
Jesenný semester14. – 24. septembra28. septembra – január 2021

Na kurz francúzštiny sa môžete zapísať počas obdobia zápisov (viď termíny vyššie):

  • na oddelení kurzov v čase od 13:00 do 17:00

 

 

  • online: možné len v období zápisov pre tých, ktorí pokračujú v kurze vo Francúzskom inštitúte a pre úplných začiatočníkov od úrovne A1.1

Vstupný test musíte absolvovať počas obdobia zápisov, ak už máte nejaké znalosti z francúzštiny, ale v predchádzajúcom semestri ste nenavštevovali kurz francúzštiny vo Francúzskom inštitúte.

Vstupným testom ohodnotíme vaše jazykové zručnosti vo francúzštine:

  • písomný a ústny prejav
  • porozumenie písaného textu a hovoreného slova

Určíme tak vašu aktuálnu jazykovú úroveň, aby sme vás mohli zaradiť do homogénnych skupín.

Poplatok za kurz môžete uhradiť:

  • prevodom na účet
Tatra Banka, kód: 1100
IBAN:  SK82 1100 0000 0026 2952 0424
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Do správy pre príjemcu treba uviesť: priezvisko, meno + vaše číslo kurzu

 

 

  • na oddelení kurzov (Sedlárska 7, Bratislava, prízemie) platobnou kartou alebo v hotovosti

 

  • na základe vystavenej faktúry (výlučne pre podniky a živnostníkov), ktorú Vám vystavíme po zaslaní písomnej žiadosti.

 

Poplatok vo výške 6 € pokrýva všetky administratívne úkony pri zápise a platí sa raz ročne.

Zápis do kurzu je považovaný za definitívny až po jeho zaplatení. Učebnice nie sú zahrnuté v cene kurzov. V prípade, že sa študent rozhodne z osobných dôvodov z prebiehajúceho kurzu odísť, suma, ktorú za kurz uhradil, mu nebude môcť byť preplatená. Kurz môže byť zrušený iba z oprávnených dôvodov v dôsledkov vis maior. V takomto prípade je potrebné adresovať riaditeľke kurzov (gabriela.mrocekova@institutfrancais.sk) písomnú žiadosť o jeho úhradu.

Urobte radosť svojim najbližším!
Darujte im kurz francúzštiny!

Darčekové poukážky v hodnote 50, 100 a 150 eur.