Prvý cudzí jazyk  

Od septembra 2019 je možné vybrať si na základnej škole francúzštinu ako prvý cudzí jazyk, ktorý sa začne vyučovať najneskôr od 3. ročníka. Prvý cudzí jazyk na stredných školách majú žiaci ten, ktorý sa učili už na základnej škole.

Druhý cudzí jazyk

Výučba druhého cudzieho jazyka na základných školách nie je povinná, avšak v mnohých školách je druhý cudzí jazyk ponúkaný ako voliteľný predmet od 5., 6. alebo 7. ročníka základnej školy. Ktorý jazyk škola žiakom ponúkne, závisí od rozhodnutia riaditeľa školy. Žiaci, ktorí si za prvý cudzí jazyk vyberú francúzštinu, si druhý cudzí jazyk nevyberajú, je ním automaticky angličtina.

Na strednej škole, v ktorej je výučba druhého cudzieho jazyka povinná (gymnázia, obchodné akadémie, hotelové akadémie, atď.) pokračujú žiaci v prvom cudzom jazyku zo základnej školy a vyberajú si druhý cudzí jazyk na úrovni začiatočník.