„Je lepšie sa dobre naučiť materinský jazyk skôr, ako sa začnete učiť ďalší jazyk.“

„Dvojjazyčnosť vytvára zmätok.“

„Bilingválne deti majú väčšie problémy s učením v škole.“

Toto sú niektoré z mylných predstáv, ktoré o viacjazyčnosti u detí pretrvávajú už dlho. Dnes je to však úplne naopak, a preto musíme čo najskôr rozvíjať učenie sa niekoľkých jazykov u detí. Jazykovedci dnes všeobecne uznávajú, že učiť sa cudzí jazyk „čím skôr, tým lepšie a bolo by rozumné začať už v škôlke“ (1).

Dieťa prechádza „citlivým“ obdobím medzi 0. a 8. rokom života, počas ktorého má veľkú schopnosť napodobňovania, ktorá sa tomu v dospelosti už nikdy nevyrovná. Toto verné napodobňovanie mu umožňuje dokonale opakovať a integrovať zvuky, ktoré počuje. Je to práve v období 0 až 3 roky, kedy „je potenciálne možné získať jeden alebo viacero cudzích jazykov so zručnosťami rovnocennými s domácimi jazykmi v jednom z nasledujúcich časových okien“ (2).

Je to práve napodobňovanie a veľká cerebrálna tvárnosť, ktorú majú deti približne do veku 8 rokov, ktoré im umožňujú učiť sa jazyk veľmi odlišným spôsobom od dospievajúcich alebo dospelých. Dieťa totiž pred 7. rokom života vykonáva takzvané „implicitné“ učenie a len kontaktom s cudzím jazykom sa u detí efektívne absorbuje jazyk, jeho zvukové kontúry, jeho rytmus. A to všetko bez toho, aby si to dieťa uvedomovalo. Z pravidelného kontaktu s cudzím jazykom dieťa v tomto veku dieťa vyťaží oveľa viac než zo štruktúrovaných jazykových hodín organizovaných napríklad okolo gramatiky a pravidiel.

V dospelosti sa učenie uskutočňuje prostredníctvom uvedomenia si jednotlivých javov a gramatických pravidiel, a teda oveľa explicitnejším spôsobom. Jazykové kurzy sú konštruované inak a učenie dospelých je iné, aj keď ponorenie sa do jazyka zostáva základom úspešného napredovania.

Náš tandemový kurz francúzštiny pre rodičov s malými deťmi je preto ideálnou príležitosťou, aby sa dieťa ponorilo do nového jazyka bez toho, aby sa riadilo klasickým jazykovým plánom, ale prostredníctvom pravidelného kontaktu a socializácie s inými deťmi. Je to privilegovaný moment aj pre rodičov a ich dieťa v inom prostredí.

„V skutočnosti je ľudská normálnosť viacjazyčná. To znamená hovoriť dvoma jazykmi, tromi jazykmi, štyrmi jazykmi“.

Pheadra Royle, jazykovedkyňa na univerzite Montreale

Zdroje:

(1) Christelle Dodane : Maître de conférences – Université Paul Valéry, Montpellier / http://cle.ens-lyon.fr/plurilangues/langue/le-changement-linguistique/l-apprentissage-precoce-d-une-langue-etrangere /

(2) Michele Daloisio, L’enseignement précoce des langues étrangères, Guerra Edizioni, et M.GARABEDIAN (1996), Apprendre les langues étrangères le plus tôt possible àl’école primaire : pourquoi ? Pourquoi faire ? dans Les Langues à l’Ecole, un Apprentissage?, Actes du Colloque IUFM 13 et 14 mars à Dijon, p.32. / https://neuropedagogie.com/cours-langues/apprentissage-langues-age.html

(3) https://www.momji.fr/dossiers/pedagogie-et-bilinguisme/apprentissage-d-une-langue-etrangere-chez-l-enfant