Nie nadarmo sa hovorí: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ A u detí a mládeže to platí dvojnásobne. Čím skôr sa Vaše dieťa cudzí jazyk naučí, tým lepšie si ho osvojí a v budúcnosti ním bude plynule rozprávať bez prízvuku! Vo Francúzskom inštitúte ponúkame široký výber kurzov pre deti a mládež v rôznych vekových kategóriach: 2 – 4 rokov (s rodičmi) | 4 – 6 rokov | 7 – 11 rokov | 12 – 16 rokov

Okrem všeobecných kurzov francúzštiny v našej ponuke nájdete aj kurzy pre bilingválne deti, ktoré sa opierajú o vzdelávací program francúzskeho ministerstva školstva.