Vyhľadať

Ateliers vo francúzštine

Objavte francúzštinu a frankofónnu kultúru! Francúzsky inštitút na Slovensku organizuje Ateliers vo francúzštine v spolupráci so školami v Bratislave a jej okolí. Vďaka učiteľom francúzštiny ako cudzieho jazyka sa deti a mládež budú môcť ponoriť do francúzštiny a to vo frankofónnom prostredí priamo na Slovensku.

Ateliers vo francúzštine ponúkajú skutočné ponorenie sa do francúzskeho jazyka a frankofónnej kultúry, posilnia vzťah k jazyku a motivujú vašich študentov k učeniu sa francuzštiny. Ateliéry sú otvorené pre všetkých, či už sú vaši žiaci začiatočníci alebo pokročilí. Taktiež je možné spojiť dve blízke úrovne.

Vďaka Ateliers vo francúzštine budete môcť:

 • zlepšiť jazykové zručnosti v rámci krátkeho intenzívneho obdobia
 • zapojiť jednu alebo viac skupín do projektu vo francúzskom jazyku
 • využiť odborné znalosti lektorov Francúzskeho inštitútu, rodených hovoriacich, v rámci vopred definovaného projektu, ktorý môže byť na záver predstavený celej škole
 • podporiť prítomnosť francúzskeho jazyka vo vašej škole alebo umožniť prvý kontakt s ním
 • poskytnúť náhradu jazykového pobytu v cudzej krajine skupinám študentov, ktorí sa nemôžu zúčastniť výmenného pobytu, alebo sa naopak môžu pripraviť na pobyt pred vycestovaním

Kde?

Podľa vašej požiadavky môžu byť ateliéry zorganizované vo vašich priestoroch v rámci Bratislavy a jej regiónu alebo v priestoroch Francúzskeho inštitútu (Sedlárska 358/7, 812 83 Bratislava).

Ponúkame vám tieto témy ateliérov:

 • Les ados français : o francúzskej mládeži
 • « Do ré mi » : o hudbe a francúzskej piesni
 • « En scène ! » : divadelný ateliér
 • « Voyage en Francophonie  » : o Frankofónii
 • « Miam ! » : o francúzskej kuchyni
 • « Le 7ème art » : o francúzskych filmoch
 • « Voyage dans les régions de France  » : o francúzskych regiónoch
 • « Ça bouge ! » : o športe a voľnočasových aktivitách
 • Environnement : o životnom prostredí 
 • Actu’ en français : aktuálne dianie po francúzsky
 • Prépa DELF-DALF : pre zoznámenie sa s časťami skúšky
 • Eveil au français : prvý kontakt s francúzštinou 

Možnosť spojiť dve úrovne A1/A2, A2/B1, B1/B2; 1 ateliér = 1 téma

Ak ste si nenašli vhodnú tému, radi vám vytvoríme formát na mieru!

Cena

Cena jedného ateliéru závisí od jeho dĺžky a počtu študentov. Ateliéry sú predávané po blokoch 5 vyučovacích jednotiek (1 VJ = 45 minút) a pre skupiny 4 až 15 žiakov. Môžete si vybrať :

1 blok32€ / žiak
2 blok60€ / žiak
3 blok84€ / žiak
4 blok104€ / žiak

Francúzsky inštitút neprijíma čiastkové platby jednotlivcov, ale celkový poplatok za skupinu.

Zápis a postup

 1. Zápisný formulár je potrebné poslať najneskôr 6 týždňov vopred na adresu cours@institutfrancais.sk. Všeobecné podmienky predaja nájdete tu.
 2. Tím Jazykového oddelenia Francúzskeho inštitútu na Slovensku vám ponúkne program na základe vašich požiadaviek a počtu žiakov.
 3. Po schválení programu z vašej strany vám Francúzsky inštitút doručí celkovú faktúru za vaše Ateliers vo francúzštine.

Máte na nás otázky?

V prípade otázok a potreby ďalších informácií je vám náš tím Jazykového oddelenia Francúzskeho inštitútu na Slovensku k dispozícii na emailovej adrese cours@institutfrancais.sk alebo na čísle 02 / 59 34 77 62.