Výskum vo Francúzsku to je…

  • 4. miesto na svete v počte udelených Nobelových cien so 73 oceneniami
  • 1. miesto na svete v počte udelených Nobelových cien za literatúru
  • 2. miesto na svete v počte Fieldsových medailí (za matematiku)
  • 2,2 % HDP vynaložené na výskum a vývoj
  • 650 000 ľudí pracujúcich vo Francúzsku vo výskumnom sektore
  • 70 000 doktorandov, z toho 42 % zahraničných
  • 59 % francúzskych spoločných publikácií je medzinárodných
Viac informácií