Francúzsko-slovenský univerzitný inštitút (SFUI – IUFS) je občianske združenie založené v roku 2011, ktoré rozvíja francúzsko-slovenskú univerzitnú spoluprácu. Ponúka francúzsko-slovenské dvojité diplomy, ktoré umožňujú získať francúzsky diplom na Slovensku a francúzsky hovoriace študijné programy. Všetky informácie sú k dispozícii na webovej stránke IUFS.

Francúzsky inštitút je otvorený aj pre Francúzov, ktorí by chceli študovať na Slovensku. Či už ide o klasické štúdium s cieľom získať diplom alebo mobilitu Erasmus, môžete kontaktovať Martinu Saganovú: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr / +421 2 59 34 77 41. Upozorňujeme, že pri hľadaní ubytovania sa odporúča obrátiť sa na hostiteľskú inštitúciu a konzultovať už existujúce skupiny na Facebooku.