Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút (SFUI) je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2011 a jeho cieľom je prispievať k rozvoju a rozširovaniu frankofónnych programov na Slovensku.

SFUI zároveň podporuje dynamickú spoluprácu pokiaľ ide o používanie francúzštiny na Slovensku v tejto optike: školy-univerzity-podniky-jednotlivci.

 

Hlavné aktivity SFUI

  • prispievanie k rozvoju frankofónnych študijných programov na Slovensku
  • propagovanie frankofónnych programov na Slovensku
  • spájanie frankofónnych aktérov na Slovensku  s cieľom poskytnúť im priestor na dialóg a možnosť vzájomnej spolupráce prostredníctvom konferencií, diskusných seminárov či stretnutí bývalých štipendistov
  • podporovanie rozvoja vzťahov a spolupráce medzi slovenskými a francúzskymi univerzitami, univerzitami a podnikateľskými subjektmi, univerzitami a bilingválnymi gymnáziami

Pre viac informácií navštívte stránku www.iufs.sk

Získanie dvojitého francúzsko-slovenského diplomu znásobuje vašu pridanú hodnotu na trhu práce tým, že dostanete diplom od francúzskej vysokej školy A diplom od slovenskej vysokej školy po ukončení špecifického programu.

Každý z týchto diplomov je akreditovaný štátom inštitúcie, ktorá ho vydáva. Na Slovensku je 9 dvojitých francúzsko-slovenských diplomov. Pre viac informácií, kliknite sem.

Francúzsko-slovenské študijné programy sú veľkou pridanou hodnotou, ktoré oceňujú hlavne francúzske podniky a to nielen z dôvodu ovládania francúzskeho jazyka, ale pre tzv. „dvojitú kultúru“ to znamená, že študent, okrem toho, že pozná svoje domáce prostredie, vie ako fungujú veci vo Francúzsku, ako Francúzi uvažujú a vedia lepšie vyjsť v ústrety potrebám francúzskych firiem.

Slovenské univerzity ponúkajú niektoré študijné programy, v rámci ktorých sú niektoré predmety vyučované vo francúzskom jazyku avšak nevedú k získaniu francúzskeho diplomu. Študenti však majú možnosť absolvovať Erasmus pobyt na francúzskej partnerskej škole a prehĺbiť si znalosť francúzštiny v rôznych odboroch.

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite sem.

Francúzsky inštitút poskytuje informácie taktiež francúzskym študentom, ktorí sa rozhodli študovať na Slovensku.

V roku 2017 študovalo na Slovensku v rámci programu Erasmus 200 francúzskych študentov.

Ak máte záujem absolvovať štúdium na Slovensku:

  • poraďte sa s oddelením medzinárodných vzťahov na vašej univerzite alebo škole
  • pozrite si praktické informácie kliknutím sem