Dni Frankofónie 2023 prekročia hranice!

Dni Frankofónie 2023 sú zamerané na širokú verejnosť, školy a univerzity. Francúzština, jazyk, ktorým hovorí 300 miliónov ľudí na celom svete na všetkých piatich kontinentoch, sa neustále vyvíja. Ročník 2023 bude túto rozmanitosť na Slovensku ilustrovať prostredníctvom kultúrnych a vzdelávacích podujatí v prezenčnom alebo online formáte.

Frankofónia spojí v marci na celom Slovensku priaznivcov francúzskeho jazyka a frankofónnych kultúr vďaka pestrému programu: výstavy, literárne stretnutia, filmové premietania, divadelné predstavenia, koncerty, súťaže,…

Dni Frankofónie v Bratislave

Zmena programu vyhradená

Dni Frankofónie vo Francúzskych Alianciach

6. marca 2023 o 19.30: Premietanie francúzskej komédie „Druhý dych“

Filmový klub / Múzeum SNP, Kapitulská 23, Banská Bystrica

11. marca 2023 o 18.00: Koncert Vivat vox organi – L’heure sacrée

Kristína Suchá (spev) / Matúš Kucbel (organ, bývalý víťaz súťaže Spievam po francúzsky). / Evanjelický kostol, rue Lazovná, Banská Bystrica

13. marca 2023 o 13.00 : KvizKids vol.11

Deti si otestujú svoje vedomosti z okruhu týchto tém: Syry, Hranice a Gitara. KvizKids organizuje Alliance Française po 11-krát vo francúzsko-slovenskom jazyku, vekový limit je stanovený na 14 rokov. Zápis: directionbb@afsk.sk / Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica

15. marca – 5. mája 2023 : Výstava obrazov „Haute-Normandie“ 

„Haute-Normandie“, hornú časť francúzskeho regiónu Normandie umelecky prezentuje v obrazoch maliarka Hedviga Dermien Luchavová. / Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica 

24. marca 2023 o 11.00: Regionálne semifinále súťaže „Spievam po francúzsky“ 

V regionálnom semifinále súťaže francúzskej piesne sa stretnú mladí nádejní speváci, ktorí budú súťažiť o postup do národného finále v máji v Banskej Bystrici. / ZUŠ, Dolný val 12, Žilina 

28. marca 2023 o 20.00 : Kviz franco-slovaque vol.17

Alliance Française organizuje už 17. v poradí, tradičný francúzsko-slovenský kvíz. Pripravené sú otázky z troch veľkých okruhov: Nová vlna, Katar a Les. Prihlásenie tímov prebieha vopred. Pre víťazov sú pripravené vecné ceny. Zápis: directionbb@afsk.sk / Záhrada, Centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16, Banská Bystrica

30. marca 2023 o 18.00 : FrancoFun vol.16

Dni Frankofónie uzavrie hudobný večer s koncertom Doroty Močkovej, ktorá zaspieva aj francúzske piesne v doprovode svojích kamarátiek. / U Francúza Jazz Klub 12, Horná 12, Banská Bystrica

31. marca – 15. apríla 2023 : Výstava fotografií „Danse et Paris“ (Tanec a Paríž) 

Dvaja študenti z Banskej Bystrice a Zvolena nás prevedú svojím francúzskym cestovateľským dobrodružstvom prostredníctvom fotografií. Výstava sa nesie v duchu série Tanečné variácie. / Vernisáž výstavy: 31. marca 2023. / Kaviareň Poetika, Lazovná 16, Banská Bystrica

1. apríla 2023 (čas bude upresnený): Frankofónna túra

Frankofónna túra so združením Treklub AFBB v banskobystrickom regióne. Viac info

1. apríla 2023 o 18.00: Frankofónna večera 

Frankofónna večera so špeciálnym menu, ktoré pripraví Chef Nomade. Rezervácie vopred: directionbb@afsk.sk / U Francúza Jazz Klub 12, Horná 12, Banská Bystrica

Iné projekty: 

  • Sketch des 5L (video) : Trieda 5L bilingválnej sekcie Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského predvedie niekoľko skečov, ktoré budú sfilmované. To najlepšie nájdete na YouTube Alliance Française Banská Bystrica.
  • Stretnutie s frankofónnym športovcom (interview): Bývalý slovenský hádzanársky reprezentant Andrej Petro bude hovoriť o svojich skúsenostiach z parížskeho klubu Ivry a o svojom živote v zahraničí. Rozhovor bude zverejnený na YouTube Alliance Française Banská Bystrica.

Sledujte Alliance Française Banská Bystrica: 

30. marca 2023: Regionálne semifinále súťaže francúzskej piesne „Spievam po francúzsky“ 

V regionálnom semifinále súťaže francúzskej piesne sa stretnú mladí nádejní speváci, ktorí budú súťažiť o postup do národného finále v máji v Banskej Bystrici. / GES Club, Námestie L. Novomeského 1443, Košice

Iné projekty počas marca 2023: 

  • Súťaž „Hravá Frankofónia“ (druhý ročník) sa bude zakladať na piatich hrách vo francúzskom jazyku pre študentov Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach.
  • Hudobný kvíz“Blindtest“ pomôže stredoškolákom z Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach objaviť / znovuobjaviť francúzsky hovoriacich umelcov. Princíp kvízu je jednoduchý: vypočuť si úryvky piesní a potom z ponuky umelcov vybrať toho, ktorý pieseň zrejme interpretuje!

Sledujte Alliance Française Košice: 

Dni Frankofónie na slovenských školách, gymnáziách a univerzitách

Posledné dva marcové týždne 2023: Multimediálna výstava „Prekročiť hranice“ 

Pri príležitosti Dní Frankofónie 2023 organizuje Francúzska medzinárodná škola v Bratislave multimediálnu výstavu v átriu školy, ktorá je prístupná verejnosti! Bohatá výstava, ktorá spája fotografie, plastiky, videá a tanečné produkcie, poukazuje na práce žiakov 1. a 2. stupňa, inšpirované témou „Prekračovania hraníc“.

Viac informácií

6. marca 2023 o 11.00: Otvorenie čitateľského kútika

AWEX Slovensko a WBI otvárajú čitateľský kútik s viac ako tridsiatimi knihami a komiksmi, ktorý je k dispozícii učiteľom a žiakom so záujmom o bohatú valónsku literatúru. Tento čitateľský kútik je východiskovým bodom iniciatívy WBI „Čítaš belgickú literatúru?„, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o belgickej literatúre, ktorá je križovatkou tradície a modernosti.

Frankofónia v geografii

Žiaci prvého a druhého ročníka bilingválnej sekcie budú v skupinových projektoch predstavovať jednotlivé regióny Francúzska a frankofónne krajiny. V projektoch sa budú zameriavať na špecifiká a zaujímavosti jednotlivých regiónov. Plody ich práce budú prezentované prostredníctvom webovej stránky Gymnázia Metodova a sociálnych sietí!

Viac informácií

Online diskusia / prezentácia: Kultúry vo Frankofónii 

Posvieťme si na francúzsky hovoriace kultúry. Naši hostia nie sú Francúzi, ale žijú vo francúzsky hovoriacej krajine. Každý z nich postupne predstaví svoju krajinu a porozpráva nám o svojej kultúre. Zastúpené francúzsky hovoriace územia: Belgicko, Švajčiarsko, Alžírsko, Kamerun, Západná India… Prekročenie hraníc bude zaručené!

https://www.facebook.com/romanistika.ff.pu

Viac informácií

Viac informácií

15. marca 2023 o 10.40: Literárny salón: Prvá krv od Amélie Nothomb

Študenti francúzštiny Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici spoznajú belgickú spisovateľku Amélie Nothomb, píšucu po francúzsky, a to prostredníctvom vzťahu medzi fikciou a realitou v románe Prvá krv (2021).

Viac informácií

15. marca 2023: „Kniha, ktorá zmení život“ – Burza kníh (13.00-17.00) a literárna diskusia (o 17.00)

Aká je to kniha, ktorá mení náš život? Preskúmajme to spoločne, študenti i učitelia Filozofickej fakulty UK (Gondova 2, Bratislava). Objavme svet písania a čítania prostredníctvom výmeny študentských kníh a diskusie o literárnych dielach, ktoré si študenti vybrali. Ako na vás kniha, ktorú ste si vybrali, zapôsobila, ako sa vás dotkla, ako vás zmenila, ako vám umožnila prekročiť vaše limity a hranice; prečo ju treba čítať a prečo by ste ju odporučili ostatným? Burza kníh bude sprevádzaná francúzskou piesňou a literárnou diskusiou, ktorá bude zakončená malým občerstvením, oslavou vzájomnej spolupatričnosti a lásky k francúzskemu jazyku a literatúre.

Od 1. marca 2023: Frankofónne kino  

Študenti a študentky Fakulty aplikovaných jazykov budú mať možnosť zúčastniť sa raz týždenne na premietaní francúzskojazyčných filmov z platformy IFCinéma v rámci filmového cyklu.

Polovica februára – polovica marca 2023: Ateliér písania „Žurnalistika riešení“

Ateliér písania je súčasťou účasti študentov v súťaži Prix Européen du Jeune Reporter, mimo kategórie žurnalistiky. Študenti budú musieť vypracovať reportáž, ktorá bude súčasťou žurnalistiky riešení, skúmania problémov a iniciatív, ktoré ponúkajú riešenia na európskej úrovni a zároveň propagujú francúzsky hovoriaci svet.

Ateliér písania: „Dis-moi 10 mots“ (Povedz mi 10 slov)

Vyberte si 3 až 5 slov z ponuky 10 slov určených pre súťaž v roku 2023 a zakomponujte ich do eseje na podporu štúdia francúzštiny alebo vyššieho vzdelávania vo francúzštine. Najlepšie eseje budú zverejnené na webovej stránke Fakulty aplikovaných jazykov.

Viac informácií

 

 

Spoluorganizátori a partneri

Dni Frankofónie organizuje Francúzsky inštitút na Slovensku spolu s veľvyslanectvami členských alebo pozorovateľských krajín Medzinárodnej organizácie Frankofónie (OIF), Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Francúzskymi Alianciami v Banskej Bystrici a v Košiciach, taktiež s účasťou stredných a vysokých škôl a Francúzskej medzinárodnej školy v Bratislave.

Partneri

Partneri