Prízemie Francúzskeho inštitútu na Slovensku ukrýva výstavnú galériu s plochou približne 120 m2, rozdelenú na dve miestnosti a prijímajúcu každoročne asi tucet výstav slovenských či francúzskych umelcov. Rôznorodý výstavný program galérie zvýrazňuje bohatú kultúrnu výmenu medzi Francúzskom a Slovenskom otvárajúc tento priestor mladým umelcom z oboch krajín.

Okrem svojej primárnej výstavnej úlohy galéria Francúzskeho inštitútu slúži i ako miesto stretnutí a zdieľania. Usporadúvame v nej mnohé podujatia, napr.: názorové diskusie, oficiálne ceremónie, tlačové konferencie, školské návštevy, či filmový klub mediatéky.

Kontaktujte nás

Miloš Stankoviansky, referent pre kultúrne podujatia

milos.stankoviansky@institutfrancais.sk, 02/59 34 77 13