Kliknutím si zvoľte úroveň
A1.1
A1
A2
B1
B2
C1
C2

 1. Predstaviť seba alebo inú osobu
 2. Hovoriť o osobách, predmetoch alebo miestach bežných v živote
 3. Porozumieť krátkym a jednoduchým textom
 4. Napísať pohľadnicu
 5. Kúpiť niečo a zaplatiť

Skúška pozostáva zo štyroch častí :

 • 3 časti sú spoločné, čiže prebiehajú naraz s inými kandidátmi v tom istom čase a miestnosti
 • 1 individuálna časť skúšky, pri ktorej je len kandidát so skúšajúcimi

 

Spoločné časti
Porozumenie počutého textu / 4 cvičenia
Počúvanie nahrávky a odpovedanie na otázky
20 minút
Porozumenie písaného textu / 4 cvičenia
Prečítanie dokumentov a odpovedanie na otázky
30 minút
Písomný prejav / 2 cvičenia
Vyplniť formulár a napísať krátky text (správu, list) v rozsahu 40 slov
30 minút
Samostatná časť
Ústny prejav/ 3 časti
Vedený pohovor / výmena informácií / simulovaný dialóg
5 – 7 minút

 

Maximálny počet bodov za každú časť je 25. K úspešnému zloženiu skúšky je potrebné získať minimálne 50 bodov z možných 100 a zároveň zo žiadnej časti nemať menej ako 5 bodov z možných 25. Pri nižšom počte dosiahnutých bodov ako je 5 z niektorej časti,  kandidát neuspel.

 

Cena skúšky DELF SCOLAIRE / JUNIOR A1
29 €

 

Zápisy – DELF SCOLAIRE Skúšky
maximálne 2 mesiace po skúške
9. – 14. januára 202313. – 17. februára 2023
2. – 6. mája 202312. – 16. júna 2023
Zápisy – DELF JUNIOR Skúšky
9. – 13. októbra 202313. – 16. novembra 2023

K zápisu je potrebné stiahnuť si prihlášku a vyplnenú ju doručiť škole alebo Francúzskemu inštitútu počas obdobia zápisov. Ak sa skúška bude konať vo vašej škole, prihlášku je potrebné odovzdať tam. Ak sa skúška nebude konať v škole, prihlášku je potrebné odovzdať vo Francúzskom inštitúte (alebo poslať poštou).

 

 

Ak sa skúška bude konať vo vašej škole, zápisné sa uhrádza v škole. Ak sa skúška nekoná vo vašej škole, zápisné môžete uhradiť nasledovne:

 • vo Francúzskom inštitúte v hotovosti alebo platobnou kartou
 • bankovým prevodom
Tatra Banka, kód banky: 1100
IBAN:  SK82 1100 0000 0026 2952 0424
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Do poznámky pre prijímateľa prosím uveďte meno a priezvisko žiaka a skúšanú úroveň (A1)
Variabilný symbol: dátum zápisu

 

Prihláška sa stáva platnou až úhradou zápisného.

 1. Reagovať v jednoduchých situáciach každodenného života (nakupovanie, informovanie sa, používanie verejných dopravných prostriedkov)
 2. Vyrozprávať udalosť z minulosti.
 3. Hovoriť o mojich záľubách a vysvetliť prečo niečo mám a nemám rád.
 4. Porozumieť inštrukciám a orientovať sa v priestore.
 5. Prečítať a porozumieť obsahu listu a odpísať naň (pozvať alebo poďakovať za pozvanie, ospravedlniť sa).

Skúška pozostáva zo štyroch častí :

 • 3 časti sú spoločné, čiže prebiehajú naraz s inými kandidátmi v tom istom čase a miestnosti
 • 1 individuálna časť skúšky, pri ktorej je len kandidát so skúšajúcimi

 

Spoločné časti
Porozumenie počutého textu / 4 cvičenia
Počúvanie nahrávky a odpovedanie na otázky
25 minút
Porozumenie písaného textu / 4 cvičenia
Prečítanie dokumentov a odpovedanie na otázky
30 minút
Písomný prejav / 2 cvičenia
Vyplniť formulár a napísať krátky text (správu, list) v rozsahu 60 slov
45 minút
Samostatná časť
Ústny prejav/ 3 časti
Vedený pohovor / výmena informácií / simulovaný dialóg
6 – 8 minút

 

Maximálny počet bodov za každú časť je 25. K úspešnému zloženiu skúšky je potrebné získať minimálne 50 bodov z možných 100 a zároveň zo žiadnej časti nemať menej ako 5 bodov z možných 25. Pri nižšom počte dosiahnutých bodov ako je 5 z niektorej časti,  kandidát neuspel.

 

Cena skúšky DELF SCOLAIRE / JUNIOR A2
40

 

Zápisy – DELF SCOLAIRE Skúšky
maximálne 2 mesiace po skúške
9. – 14. januára 202313. – 17. februára 2023
2. – 6. mája 202312. – 16. júna 2023
Zápisy – DELF JUNIOR Skúšky
9. – 13. októbra 202313. – 16. novembra 2023

K zápisu je potrebné stiahnuť si prihlášku a vyplnenú ju doručiť škole alebo Francúzskemu inštitútu počas obdobia zápisov. Ak sa skúška bude konať vo vašej škole, prihlášku je potrebné odovzdať tam. Ak sa skúška nebude konať v škole, prihlášku je potrebné odovzdať vo Francúzskom inštitúte (alebo poslať poštou).

 

 

Ak sa skúška bude konať vo vašej škole, zápisné sa uhrádza v škole. Ak sa skúška nekoná vo vašej škole, zápisné môžete uhradiť nasledovne:

 • vo Francúzskom inštitúte v hotovosti alebo platobnou kartou
 • bankovým prevodom
Tatra Banka, kód banky: 1100
IBAN:  SK82 1100 0000 0026 2952 0424
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Do poznámky pre prijímateľa prosím uveďte meno a priezvisko žiaka a skúšanú úroveň (A2)
Variabilný symbol: dátum zápisu

 

Prihláška sa stáva platnou až úhradou zápisného.

 

 

 

 1. Vyjadriť svoje pocity, súhlas a nesúhlas a vysvetliť prečo
 2. Povedať svoj názor a doložiť argumentami.
 3. Presvedčiť niekoho.
 4. Vyrozprávať udalosť z minulosti, skúsenosť, sen, plán.
 5. Porozumieť dôležitým aktualitám (novinový článok, televízne správy, rozhlasové vysielanie)
 6. Poradiť si v nečakaných situáciach v každodennom živote a na cestách vo frankofónnej krajine

Skúška pozostáva zo štyroch častí :

 • 3 časti sú spoločné, čiže prebiehajú naraz s inými kandidátmi v tom istom čase a miestnosti
 • 1 individuálna časť skúšky, pri ktorej je len kandidát so skúšajúcimi

 

Spoločné časti
Porozumenie počutého textu / 4 cvičenia
Počúvanie nahrávky a odpovedanie na otázky
25 minút
Porozumenie písaného textu / 4 cvičenia
Prečítanie dokumentov a odpovedanie na otázky
35 minút
Písomný prejav / 2 cvičenia
Napísať text v rozsahu 160 slov minimálne.
45 minút
Samostatná časť
Ústny prejav/ 3 časti
Rozhovor / vyjadrenie svojho názoru / dialóg
15 minút

 

Maximálny počet bodov za každú časť je 25. K úspešnému zloženiu skúšky je potrebné získať minimálne 50 bodov z možných 100 a zároveň zo žiadnej časti nemať menej ako 5 bodov z možných 25. Pri nižšom počte dosiahnutých bodov ako je 5 z niektorej časti,  kandidát neuspel.

 

Cena skúšky DELF SCOLAIRE / JUNIOR B1
68

 

Zápisy – DELF SCOLAIRE Skúšky
maximálne 2 mesiace po skúške
8. – 12. januára 202407. februára 2024
05. júna 2024
Zápisy – DELF JUNIOR Skúšky
17. avril 2024

13. november 2024

K zápisu je potrebné stiahnuť si prihlášku a vyplnenú ju doručiť škole alebo Francúzskemu inštitútu počas obdobia zápisov. Ak sa skúška bude konať vo vašej škole, prihlášku je potrebné odovzdať tam. Ak sa skúška nebude konať v škole, prihlášku je potrebné odovzdať vo Francúzskom inštitúte (alebo poslať poštou).

Ak sa skúška bude konať vo vašej škole, zápisné sa uhrádza v škole. Ak sa skúška nekoná vo vašej škole, zápisné môžete uhradiť nasledovne:

 • vo Francúzskom inštitúte v hotovosti alebo platobnou kartou
 • bankovým prevodom
Tatra Banka, kód banky: 1100
IBAN:  SK82 1100 0000 0026 2952 0424
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Do poznámky pre prijímateľa prosím uveďte meno a priezvisko žiaka a skúšanú úroveň (B1)
Variabilný symbol: dátum zápisu

 

Prihláška sa stáva platnou až úhradou zápisného.

 

 

 

 1. Obhájiť svoj názor argumentmi a príkladmi
 2. Presvedčiť niekoho.
 3. Porozumieť dôležitým aktualitám (novinový článok, televízne správy, rozhlasové vysielanie)
 4. Robiť si poznámky.
 5. Prerozprávať myšlienku a vysvetliť aj čo nebolo jednoznačne povedané.
 6. Sám opravovať svoje chyby

Skúška pozostáva zo štyroch častí :

 • 3 časti sú spoločné, čiže prebiehajú naraz s inými kandidátmi v tom istom čase a miestnosti
 • 1 individuálna časť skúšky, pri ktorej je len kandidát so skúšajúcimi

 

Spoločné časti
Porozumenie počutého textu / 2 cvičenia
Počúvanie nahrávky a odpovedanie na otázky
30 minút
Porozumenie písaného textu / 2 cvičenia
Prečítanie dokumentov a odpovedanie na otázky
60 minút
Písomný prejav / 1 cvičenie
Napísať text v rozsahu 250 slov minimálne.
60 minút
Samostatná časť
Ústny prejav/ 2 časti
Riadený monológ / dialóg
20 minút

 

Maximálny počet bodov za každú časť je 25. K úspešnému zloženiu skúšky je potrebné získať minimálne 50 bodov z možných 100 a zároveň zo žiadnej časti nemať menej ako 5 bodov z možných 25. Pri nižšom počte dosiahnutých bodov ako je 5 z niektorej časti,  kandidát neuspel.

 

Cena skúšky DELF SCOLAIRE / JUNIOR B2
79

 

Zápisy – DELF SCOLAIRE Skúšky
maximálne 2 mesiace po skúške
9. – 12. januára 202408. februára 2024
06 júna 2024
Zápisy – DELF JUNIOR Skúšky
18. avril 2024

14. november 2024

K zápisu je potrebné stiahnuť si prihlášku a vyplnenú ju doručiť škole alebo Francúzskemu inštitútu počas obdobia zápisov. Ak sa skúška bude konať vo vašej škole, prihlášku je potrebné odovzdať tam. Ak sa skúška nebude konať v škole, prihlášku je potrebné odovzdať vo Francúzskom inštitúte (alebo poslať poštou).

 

 

 

Ak sa skúška bude konať vo vašej škole, zápisné sa uhrádza v škole. Ak sa skúška nekoná vo vašej škole, zápisné môžete uhradiť nasledovne:

 • vo Francúzskom inštitúte v hotovosti alebo platobnou kartou
 • bankovým prevodom
Tatra Banka, kód banky: 1100
IBAN:  SK82 1100 0000 0026 2952 0424
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Do poznámky pre prijímateľa prosím uveďte meno a priezvisko žiaka a skúšanú úroveň (B2)
Variabilný symbol: dátum zápisu

 

Prihláška sa stáva platnou až úhradou zápisného.

 

 

 

Prihláška

Kontakt

examen@institutfrancais.sk + 421 2 59 34 77 35