Program bilaterálnej vedeckej spolupráce financuje mobility počas dvoch rokov medzi slovenskými a francúzskymi vedeckými pracoviskami. Na francúzskej strane ju zastrešuje Ministerstvo Európy a zahraničných vecí spolu s Ministerstvom pre vysoké školstvo, vedu a inovácie a na slovenskej strane Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.

Výzva na podávanie žiadostí sa vyhlasuje raz za dva roky.

Programy PHC podporujú vedeckú a technologickú spoluprácu a medzinárodné vedecké výmeny medzi Francúzskom a 54 zahraničnými partnermi k dnešnému dňu. Tieto programy financujú mobilitu výskumných pracovníkov a podporujú účasť mladých výskumných pracovníkov. Výzvou je vytvoriť nové partnerstvá schopné realizovať výskumné projekty vedúce k vysokokvalitným publikáciám a budúcej spolupráci, najmä v rámci rámcového programu Európskej komisie pre výskum a inovácie.

Viac informácií