Dunajská stratégia je program na podporu multilaterálnej vedeckej spolupráce. Funguje na rovnakých princípoch ako PHC Štefánik to znamená, že financuje mobilitu medzi zúčastnenými krajinami. Program bol spustený v júli 2019 medzi nasledovnými krajinami: Rakúsko, Česká republika, Srbsko, Slovensko a Francúzsko. S uvedenými krajinami má Francúzsko aj samostatné bilaterálne projekty (Program Amadeus s Rakúskom, Program Barrandov s ČR, Program Pavle Savić so Srbskom a Program Štefánik so Slovenskom).

Cieľom tohto programu je pomôcť posilniť Európsky výskumný priestor vytvorením nových výskumných sietí a podpora výskumných pracovníkov. Je určitým medzistupňom medzi bilaterálnou spoluprácou a projektmi financovanými EÚ.

Francúzsko má v súčasnosti uzavretú dohodu o bilaterálnej vedeckej spolupráci medzi 54 rôznymi krajinami, v rámci ktorých sa financuje mobilita medzi vedeckými pracovníkmi. Veľký dôraz sa kladie na vytvorenie nových partnerstiev a zapojenie do výskumu mladých vedeckých pracovníkov. Multilaterálna spolupráca v rámci Dunajskej stratégie by mala neskôr vyústiť do veľkých európskych projektov v rámci rámcového programu Európskej komisie pre výskum a inovácie (PCRI).

Viac informácií