Štúdium vo Francúzsku nie je len o získaní kvalitného vzdelania, ale aj o živote „à la française“ v multikultúrnom prostredí, ktoré je otvorené svetu. Okrem toho budete mať možnosť cestovať po nádhernej krajine.

Tí, ktorí neovládajú francúzštinu, by mali vedieť, že viac ako 1400 programov sa vyučuje v angličtine, a to vo všetkých odboroch. Väčšina magisterských programov sa vyučuje v malých triedach, čo umožňuje individuálnu podporu študentov, a mnohé programy zahŕňajú povinnú stáž na konci štúdia.

Francúzsky systém vysokoškolského vzdelávania je organizovaný podľa európskeho systému Licence – Master – Doctorat (bakalárske, magisterské/inžinierske a doktorandské štúdium) ale má širokú škálu zariadení.

Viac informácií

Univerzity

Univerzita Panthéon-Sorbonne

Univerzita Paris 1 Panthéon-Sorbonne sa špecializuje na ekonomiku a manažment, umenie, humanitné vedy, politológiu a právo. Táto univerzita zdedila veľmi dlhú históriu Parížskej univerzity. Jej mottom je: „Omnibus sapientia, unicuique excellentia“ (Vedomosti pre všetkých, dokonalosť pre všetkých).

Univerzita bola založená na začiatku 13. storočia ako konkurencia k vyučovaniu poskytovanému cirkvou. Sorbonne bola založená v roku 1257, a po stáročia bola srdcom vedomostí vo Francúzsku a prispela k formovaniu európskeho univerzitného ducha. Veľká časť vyučovacích predmetov sa nachádza v srdci Latinskej štvrte, historickom centre Paríža v bezprostrednej blízkosti najvýznamnejších miest parížskej histórie a kultúrneho života.

Je to prestížna univerzita, ktorá sa v rebríčku QS World University Ranking umiestnila na 32. mieste na svete a na 1. mieste vo Francúzsku v oblasti humanitných a umeleckých vied. Má 45 200 študentov, viac ako 700 výmenných dohôd so zahraničnými zariadeniami a 388 medzinárodných partnerov po celom svete.

Pre viac informácií :

FR : https://www.pantheonsorbonne.fr/universite/presentation

EN : https://international.pantheonsorbonne.fr/en

Univerzita Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

Hlavnými oblasťami výučby na univerzite Paris 8 sú umenie, právo, ekonomika a manažment, humanitné a spoločenské vedy, zdravotníctvo a technológie, literatúra a jazyky. Univerzita vznikla v roku 1969 pod vplyvom veľkých protestov mládeže a pracujúcich, ktoré otriasli Francúzskom v máji 1968. Viacerí profesori tejto univerzity zohrali významnú úlohu v postmoderných a dekonštruktivistických štúdiách. Prednášali tu svetoznámi filozofi ako Gilles Deleuze a Michel Foucault.

Univerzita Paris 8 sa riadi duchom demokratizácie vedomostí a pochopenia súčasného sveta. Oblasti výskumu, ako aj pedagogické postupy, ktoré sa tu rozvíjajú, sú inovatívne a v niektorých prípadoch vo Francúzsku jedinečné. Vyučovanie v malých skupinách je veľmi obľúbené.

Paris 8 je tiež univerzita so silnou medzinárodnou perspektívou. Približne štvrtina z 26 000 študentov pochádza zo 135 rôznych krajín sveta, preto sa univerzita sa považuje za „Univerzitu sveta“.

Pre viac informácií :

FR : https://www.univ-paris8.fr/-Decouvrir-Paris-8-

EN : https://www.univ-paris8.fr/en/?-university-

Univerzita Paris-Saclay

Univerzita Paris-Saclay vznikla zo zoskupenia univerzít, grandes écoles a výskumných organizácií na juhu Paríža. Ako taká vznikla v roku 2019 a je jednou z najvýznamnejších európskych a svetových univerzít, ktorá pokrýva sektory vedy a inžinierstva, prírodných vied, zdravia, humanitných a spoločenských vied. Jej vedecká politika je úzko prepojená s výskumom a inováciami a prejavuje sa v základných aj aplikovaných vedách s cieľom riešiť hlavné výzvy, ktorým spoločnosť čelí.

Univerzita Paris-Saclay sa nachádza južne od Paríža na rozsiahlom území a jej geografická poloha jej umožňuje medzinárodné zviditeľnenie a úzke prepojenie so sociálno-ekonomickými partnermi – veľkými priemyselnými skupinami, malými a strednými podnikmi, začínajúcimi podnikmi, miestnymi orgánmi, združeniami atď.

Podľa rebríčka ARWU 2022, ktorý každoročne zostavuje Šanghajská univerzita Jiao Tong (najproduktívnejšie univerzity z hľadiska výskumu), sa Parížska univerzita v Saclay umiestnila na 16. mieste na svete a zároveň je prvou univerzitou vo Francúzsku vo všeobecnom rebríčku a prvou univerzitou na svete v oblasti matematiky.

Pre viac informácií :

FR : https://www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/universite-paris-saclay

EN : https://www.universite-paris-saclay.fr/en/about/universite-paris-saclay

Univerzita v Štrasburgu

Univerzita v Štrasburgu má takmer päťstoročnú históriu zdobenú slávnymi menami a bohatým dedičstvom. Univerzita bola založená v roku 1538 a dokonca jej bola udelená medaila odboja za mnohých židovských a zahraničných profesorov a študentov, ktorí boli počas okupácie zatknutí a deportovaní.

Univerzita vyniká v oblastiach ako biológia, biotechnológie, medicína, chémia či fyzika materiálov a zohráva významnú úlohu aj v rozvoji výskumu v humanitných a spoločenských vedách. Medzi jej pedagogickými a výskumnými pracovníkmi je mnoho renomovaných výskumníkov a štyria nositelia Nobelovej ceny. Táto inštitúcia je vysoko internacionalizovaná: 20 % z 57 000 študentov tvoria cudzinci zo 156 krajín.

Štrasburg sa nachádza v srdci Európy a je metropolou s 500 000 obyvateľmi, z ktorých každý piaty je študent a má mnoho európskych inštitúcií. Ponúka architektonické a historické dedičstvo zaradené do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, atmosféru, v ktorej sa miešajú kultúry Francúzska a Nemecka, a bohatú ponuku v oblasti kultúry.

Pre viac informácií :

FR : https://www.unistra.fr/

EN : https://en.unistra.fr/about-us/our-history-and-heritage

(c) Photo: Catherine Schröder / Université de Strasbourg

Univerzita Aix-Marseille

Univerzita Aix-Marseille je jednou z najväčších univerzít na juhu Francúzska. Jeho história siaha do začiatku 14. storočia, keď tu gróf z Provensálska založil univerzitu v Aix. Dnes je táto inštitúcia, ktorej kampusy sú rozmiestnené medzi Marseille a Aix-en-Provence, malým mestom neďaleko Marseille, najväčšou francúzsky hovoriacou univerzitou na svete s 80 000 študentmi vrátane 10 000 zahraničných študentov.

Podľa šanghajského rebríčka 2021 patrí medzi 10 najlepších univerzít vo Francúzsku a medzi 150 najlepších na svete. Univerzita vyniká svojou multidisciplinárnou ponukou vzdelávania, ako aj silou a dynamikou svojho výskumu. V snahe posilniť svoj medzinárodný rozmer venuje Univerzita Aix-Marseille osobitnú pozornosť prijímaniu svojich zahraničných študentov a v roku 2019 získala značku „Bienvenue en France“ (Vitajte vo Francúzsku), ktorá potvrdzuje kvalitu jej služieb pri príchode zahraničných študentov.

Univerzita Aix-Marseille má jedinečnú geografickú polohu v srdci Provensálska, medzi morom a horami s celoročne slnečným podnebím.

Pre viac informácií :

FR : https://www.univ-amu.fr/fr/public/presentation-de-luniversite

EN : https://www.univ-amu.fr/en/public/presentation-university

(c) Photo: JM Campaner

Univerzita Côte d'Azur

Univerzita Côte d’Azur vznikla v januári 2020 ako experimentálna univerzita. Získala významnú národnú značku excelentnosti „IDEX“, ktorá ju zaraďuje medzi 9 najlepších francúzskych univerzít s intenzívnym výskumom a silným medzinárodným vplyvom.

Na Univerzite Côte d’Azur študuje takmer 30 000 študentov v počiatočnom a ďalšom vzdelávaní, z ktorých 20 % tvoria zahraniční študenti, a osem univerzitných a výskumných škôl. Univerzita založila európsku alianciu Ulysseus (ktorej členom je aj Technická univerzita v Košiciach), má jeden zo štyroch francúzskych interdisciplinárnych inštitútov pre umelú inteligenciu (3IA), ako i významné partnerstvá s hlavnými národnými aktérmi výskumu. Univerzita Côte d’Azur sa chce zaradiť medzi najlepšie európske univerzity a upevniť tak svoj medzinárodný rozmer.

Univerzita má sedem hlavných kampusov v Nice a tri ďalšie, vrátane Cannes, v ostatných častiach Azúrového pobrežia, známeho po celom svete krásou mora a vnútrozemia.

Pre viac informácií :

FR : https://univ-cotedazur.fr/universite

EN : https://univ-cotedazur.eu/about-us

Univerzita v Bordeaux

Univerzita v Bordeaux má takmer šesťstoročnú históriu a ponúka model multidisciplinárnej univerzity zakorenenej na svojom území s európskym a medzinárodným významom. Dnes je jej ambíciou prijať výzvu environmentálnych a spoločenských zmien a podporovať blahobyt všetkých členov svojej komunity.

Univerzita v Bordeaux je medzinárodná multidisciplinárna inštitúcia zameraná na výskum. Zaradila sa medzi 11 najlepších francúzskych univerzít z hľadiska kvality výučby a výskumu a v roku 2011 jej francúzska vláda udelila značku excelentnosti. Má viac ako 57 000 študentov vrátane takmer 2 000 doktorandov a 7 200 zahraničných študentov. Založila európsku alianciu pre osvetu Enlight, ktorej súčasťou je aj Univerzita Komenského.

Univerzita v Bordeaux má jeden z najväčších areálov (187 hektárov) v Európe. Pozostáva zo siedmich lokalít v regióne Nové Akvitánsko, z ktorých tri sa nachádzajú v centre Bordeaux, ktoré je známe svojím kultúrnym dedičstvom a kvalitou života. Nachádza sa tam 135 študentských združení, ktoré sa počas roka podieľajú na organizovaní veľkého počtu kultúrnych aktivít. Univerzita v Bordeaux, ktorá je od roku 2010 univerzitou excelentnosti v oblasti športu, je najlepšou francúzskou univerzitou pre šport.

Pre viac informácií :

FR : https://www.u-bordeaux.fr/universite/nous-decouvrir

EN : https://www.u-bordeaux.com/About-us/Why-choose-us

Grandes écoles a špecializované inštitúcie

Ecole normale supérieure de Paris

Ecole normale supérieure de Paris, známa aj ako ENS alebo ENS de la rue d’Ulm, je jednou z najprestížnejších a najvýberovejších akademických a výskumných inštitúcií vo Francúzsku, ktorá sa špecializuje na humanitné a prírodné vedy. Jej počiatky siahajú do roku 1794, keď sa revolucionári snažili vytvoriť nový vzdelávací systém, ktorý by bol formovaný podľa ideálov mladej Francúzskej republiky.

ENS de Paris sa nachádza v srdci Latinskej štvrte, historického a kultúrneho centra hlavného mesta. Ponúka štúdium humanitných a spoločenských vied, ako aj prírodných vied pre študentov, ktorí sa venujú neskôr výskumu a výučbe, ale aj zamestnaniu pre vyššiu administratívu alebo súkromný sektor. Na škole študuje 2 700 študentov a pracuje 1 100 učiteľov a výskumných pracovníkov.

ENS de Paris je inštitúcia svetovej úrovne a podľa rebríčka Times Higher Education je druhou najlepšou „univerzitou ľudskej veľkosti“ na svete. Spomedzi jej študentov získalo štrnásť Nobelovu cenu, jedenásť Fieldsovu medailu a jeden sa stal prezidentom republiky.

Pre viac informácií :

FR : https://www.ens.psl.eu/l-ecole-normale-superieure-psl

EN : https://www.ens.psl.eu/en/ens

École normale supérieure de Lyon

École normale supérieure de Lyon je jednou zo štyroch écoles normales supérieures, verejných škôl vynikajúcej úrovne. Je piatou najvýznamnejšou francúzskou vysokoškolskou inštitúciou z hľadiska kvality výučby, zamestnáva tisíc výskumných pracovníkov a má niečo vyše 2000 študentov. Spolu so svojimi parížskymi univerzitami je od 19. storočia zárukou kvality vo francúzskom vysokom školstve.

ENS Lyon ponúka odbory v oblasti prírodných, matematických, humanitných a spoločenských vied. Hoci jej hlavným poslaním je pripravovať študentov na výskum a výučbu, približne 40 % študentov si vyberá iné cesty, v administratíve alebo súkromnom sektore.

Oba areály sa nachádzajú v Lyone, v meste ktoré je známe svojou výbornou gastronómiou, históriou a kvalitou života. Športové združenia plne využívajú blízkosť Lyonu k Alpám a Stredozemnému moru.

Pre viac informácií :

FR : http://www.ens-lyon.fr/

EN : http://www.ens-lyon.fr/en/

(c) Photo: Ji-Elle

Polytechnický inštitút v Paríži

Polytechnický inštitút v Paríži je verejná inštitúcia vysokoškolského vzdelávania a výskumu, ktorá združuje päť francúzskych technických vysokých škôl: École Polytechnique, ENSTA Paris, ENSAE Paris, Télécom Paris a Télécom SudParis. Táto inštitúcia je národným a medzinárodným lídrom vo výskume a významne prispela k priemyselným a technologickým revolúciám posledných storočí.

V súčasnosti na prestížnom Polytechnickom inštitúte pôsobí 1 000 výskumníkov a 8 000 študentov, z ktorých 34 % je zahraničných. Výučba zahŕňa 10 hlavných vzdelávacích programov: aplikovaná matematika a štatistika, informatika, elektronika, fyzika, jadrová energia, chémia, biológia a zdravie, doprava, inovácie a podnikanie, dizajn a sociológia.

Pre viac informácií :

FR: https://www.ip-paris.fr/propos

EN : https://www.ip-paris.fr/en/about

(c) Photo: Celette, CC BY-SA 4.0

Sciences Po Paris & Inštitúty politických vied

Sciences Po je poprednou francúzskou školou politológie a medzinárodných vzťahov a jej výučba zahŕňa širokú škálu disciplín. Vznikla v roku 1872 a je to historická škola so silnou identitou a medzinárodnou reputáciou. Jej výučba je uznávaná na celom svete. Podľa rebríčka QS je na druhom mieste na svete v oblasti medzinárodných vzťahov a politických vied, hneď po Harvarde a pred Princetonom. Ponúka približne štyridsať medzinárodných dvojitých diplomov v spolupráci s najprestížnejšími inštitúciami na všetkých kontinentoch.

Na škole je možné študovať verejné záležitosti, manažment alebo žurnalistiku. Jej sekcia PSIA (Paris School of International Affairs) ponúka svoje kurzy v angličtine. Okrem pobočky v Paríži má škola pobočky v niekoľkých mestách, napríklad v Dijone, Le Havre pri Lamanšskom prielive a Mentone pri Stredozemnom mori.

Desať inštitútov IEP (Instituts d’Etudes Politiques) sú menšie pracoviská politológie a medzinárodných vzťahov, ktoré ponúkajú rôzne odbory a nachádzajú sa vo veľkých francúzskych mestách. Sú úplne nezávislé od Sciences Po Paris.

IEP z ostatných miest, hoci zostávajú pomerne všeobecné, majú osobitné zameranie. Napríklad Sciences Po Bordeaux sa špecializuje na transatlantické medzinárodné vzťahy, Sciences Po Lille je známe svojou žurnalistickou prípravou, Sciences Po Lyon má partnerstvo s Ecole de Management de Lyon a Sciences Po Strasbourg sa zameriava na európske záležitosti.

Pre viac informácií :

FR : https://www.sciencespo.fr/ et https://www.reseau-scpo.fr/

EN : https://www.sciencespo.fr/en/

Aby ste si mohli nájsť kurz, ktorý vás zaujíma, taktiež aj v angličtine, online alebo na leto – Campus France ponúka špecializované katalógy:

V číslach

  • Takmer 3 milióny študentov vo Francúzsku
  • 365 000 zahraničných študentov vo Francúzsku
  • 3. hostiteľská krajina pre zahraničných doktorandov
  • Viac ako 3 500 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania vrátane 74 univerzít

Kontakt

V každom prípade, nech sú vaše požiadavky akékoľvek, môžete sa obrátiť na Martinu Saganovú, ktorá vám rada poradí: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr / +421 2 59 34 77 41.

Rendez-vous Campus France každú stredu v mediatéke Francúzskeho inštitútu

Francúzsky inštitút ponúka v rámci svojich priestorov mediatéky samostatné otváracie hodiny venované informáciám o štúdiu vo Francúzsku a štipendiám Francúzskej vlády každú stredu od 13:00 do 16:00.

Viac informácií