Vo Francúzsku vysoké školstvo ponúka zahraničným študentom bohatú ponuku študijných programov, či už študenti ovládajú francúzsky jazyk alebo nie. Môžu si vybrať z ponuky štúdia na gymnáziách (CPGE), univerzitách a Grandes écoles, ktoré otvárajú svoje brány pre záujemcov z celého sveta.

Campus France je Národná agentúra pre propagáciu francúzskeho vysokého školstva v zahraničí. Campus France ponúka informačný servis, poradenstvo a pomoc pri zápise či prestupe na vysokú školu vo Francúzsku. Campus France má 260 pobočiek v 126 krajinách sveta vrátane Slovenska.

Podrobnejšie informácie nájdete tu.

Rôznorodá ponuka vysokoškolského vzdelávania

V krajine galského kohúta študuje 2,7 milióna študentov, z toho 12 % sú zahraniční študenti. Všetci využívajú rôznorodú ponuku vzdelávania a venujú sa štúdiu vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach. Nachádza sa tam viac ako 3 500 vysokoškolských zariadení, verejných aj súkromných. Spomedzi 3000 gymnázií vo Francúzsku viaceré ponúkajú dvojročnú prípravu na prijímacie skúšky na Grandes écoles (tzv. classes préparatoires – CPGE), iné vedú dvojročné technické programy na Sekciách pre vyššie technické vzdelávanie (Sections techniciens supérieurs – STS) alebo pripravujú na štátny diplom Certifikát vyššieho technického vzdelania (Brevet de technicien supérieur – BTS).

Vyše 1400 študijných programov  je v anglickom jazyku. Môžete ich nájsť v katalógu Programs taught in English. Zahraniční študenti si takisto môžu vybrať z ponuky krátkodobých jazykových pobytov, ktoré zahŕňajú aj kultúrny pobyt. Ich zoznam nájdete v katalógu krátkodobých programov.

Požadovaná úroveň francúzštiny pre zahraničných študentov

Ak študujete program vyučovaný v angličtine, znalosť francúzštiny nie je potrebná. Škola však môže preveriť Vašu úroveň angličtiny.

Na druhej strane, ak chcete absolvovať štúdium vo francúzskom jazyku, zahraniční študenti musia vydokladovať dosiahnutú úroveň znalosti francúzskeho jazyka. Francúzske univerzity akceptujú francúzske diplomy ako DELF, DALF, TCF, TEF, ktoré môžete získať na vašej strednej škole, ak je habilitovaným centrom, u nás vo Francúzskom inštitúte na Slovensku alebo vo Francúzskej aliancii. Zahraniční študenti, ktorí získali francúzsku maturitu na francúzskom lýceu (napr. v Prahe, vo Viedni alebo vo Francúzsku) nemusia dokladovať znalosť francúzskeho jazyka.

Na bakalárske alebo magisterské štúdium (licence, master) sa odporúča úroveň B1 alebo B2 predovšetkým v odboroch zameraných na humanitné a sociálne vedy. Niektoré francúzske vysoké školy môžu vyžadovať vyššiu úroveň jazyka C1 alebo C2 pre niektoré špecifické odbory (žurnalistika a pod.).

Ak si neviete nájsť študijný odbor, Campus France vám ponúka efektívne nástroje na nájdenie želaného odboru! Existuje viacero možností, ako si vyhľadať študijný program, ktorý by zodpovedal vašim potrebám. Môžete na to využiť aj vyhľadávacie programy agentúry Campus France.

Pre viac informácií a prístup do vyhľadávania kliknite sem.

Parcoursup.fr je oficiálna a bezplatná platforma, cez ktorú sa prihlasujú domáci a zahraniční študenti do prvého ročníka bakalárskeho štúdia vo Francúzsku. Cez túto platformu sa prihlasujú všetci maturanti, ktorí sa hlásia do prvého ročníka na univerzity, ako aj na ďalšie programy známe pod skratkou BTS, DUT, CPGE a pod. Zoznam študijných programov je dostupný na Parcoursup.fr.

Na niektoré špecializované školy je možné hlásiť sa priamo. Ide hlavne o Inštitúty politických vied, obchodné školy (Ecoles Supérieures de Commerce) a niektoré technické školy. Taktiež na školy, ktoré ponúkajú štúdium od prvého ročníka v angličtine.

Ak ste vysokoškolské štúdium už začali na Slovensku, alebo v inom štáte EÚ a chcete v štúdiu pokračovať vo Francúzsku, môžete kontaktovať priamo francúzsku univerzitu / školu.

Podrobnejšie informácie nájdete tu.

Francúzska Národná škola verejnej správy (ENA) ponúka každý rok niekoľko špecializovaných kurzov pre zamestnancov verejnej správy.

Kurzy trvajú jeden až štyri týždne a zameriavajú sa na prehĺbenie vedomostí na danú tému, ako aj na porovnanie národných skúseností medzi účastníkmi, ktorí pochádzajú z rôznych krajín. Kurzy prebiehajú vo francúzskom alebo anglickom jazyku a konajú sa v Paríži.

Prebiehajú vo forme prednášok, seminárov, okrúhlych stolov, ale aj prípadových štúdií, simulovaných situácií a návštev v teréne.

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite tu.

Séria webinárov o štúdiu vo Francúzsku je na YouTube

Ako prebieha zápis na univerzitu? Ako získať financie na štúdium? Ako si nájsť ubytovanie? Je možné študovať vo Francúzsku po anglicky? To všetko sa dozviete v našich online webinároch už aj na YouTube.

ísť na YouTube

(c) Campus France